No. 1-2 (2016): Administratīvā un Kriminālā Justīcija