THE SITUATION OF THE ORTHODOX MONASTERIES OF THE KYIV EPARCHY IN THE LATE XVIII – EARLY XX CENTURY

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Abstract

The article analyzes the influence of Russian imperial policy on the situation of Orthodox monasteries of the Kyiv diocese, reveals the results and tragic consequences of secularization reform for diocesan monasteries, examines the long process of restoring monastic life from the late XVIII to early XX centuries. The research is based on the methodological principles of historicism, scientific objectivity and a systematic approach in combination with general scientific and special historical methods. Their application made it possible to find out the reasons for changes in the territorial boundaries of the Kyiv diocese and the impact of this factor on the number of its monasteries. By the decision of the Holy Synod in 1797, the territory of the Kyiv eparchy was brought in line with the new provincial territorial division. The situation of Orthodox monasteries and measures to change their status are analyzed. It is proved that the implementation of the manifesto on the secularization of spiritual land ownership in the Ukrainian lands dealt a severe and irreparable blow to Orthodox monasteries and monasticism. There was a sharp reduction of Orthodox monasteries with a simultaneous decrease in the number of monks, which had disastrous consequences not only for the church and monastery life of Ukraine, but also for the Ukrainian identity. The study of their position, the process of restoration of monastic life during the outlined chronological period, determined the relationship between the monasteries of the diocese and the outside world.

How to Cite

Chuchalin, O. (2022). THE SITUATION OF THE ORTHODOX MONASTERIES OF THE KYIV EPARCHY IN THE LATE XVIII – EARLY XX CENTURY. Baltic Journal of Legal and Social Sciences, (1), 197-206. https://doi.org/10.30525/2592-8813-2022-1-23
Article views: 6 | PDF Downloads: 7

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

Orthodox Church, Kyiv eparchy, monasteries, monasticism, spiritual states, charity

References
1. Barsov T. V. (1885). Sbornyk deistvuiushchykh y rukovodstvuiushchykh tserkovnykh y tserkovnohrazhdanskykh postanovlenyi po vedomstvu pravoslavnoho yspovedanyia [Collection of current and governing ecclesiastical and ecclesiastical-civil decrees on the department of the Orthodox confession]. T. 1. Sankt-Peterburh: Synodalnaia typohrafyia (in Russian).
2. Bіlokіn' S. І. (2007). Kyivskij Bratskij Bogoyavlenskij monastyr [Kiev Bratsky Epiphany Monastery] / Enciklopedіya іstorіi Ukrainy: u 10 t. / redkol.: V. A. Smolіj (golova) ta іn.; Іnstitut іstorіi Ukrainy NAN Ukrainy. K.: «Naukova dumka», T. 4: Ka – Kom. (in Ukrainian).
3. Chupis O.V. (2013). Sekulyarizacіjnі zahodi uryadіv Rosii u XVIII st. [Secularization comes to the ranks of Russia in the XVIII century.]. Naukovі pracі іstorichnogo fakul'tetu Zaporіz'kogo nacіonal'nogo unіversitetu, vip. XXXV, pp. 36–41 (in Ukrainian).
4. Degtyarov M. G., Reutov A. V. (1999). Mihajlіvskij Zolotoverhij monastir [Michael's Golden-Domed Monastery]. K.: Tekhnіka (in Ukrainian).
5. Denisov L.I. (1908). Pravoslavnye monastyri Rossijskoj imperii [Orthodox monasteries of the Russian Empire]. M.: Izdanie A. D. Stupina (in Russian).
6. Gramota Svyatejshego Sinoda na imya velikoj knyagini Aleksandry Petrovny na uchrezhdenie sego monastirya [Diploma of the Holy Synod in the name of the Grand Duchess Alexandra Petrovna for the establishment of this monastery]. (1889). Cerkovnye vedomosti, № 27, р. 282 (in Russian).
7. Kіlesso T. S. (1999). Vidubickij monastur [Vydubychi monastery]. K.: Tekhnіka, 1999 (in Ukrainian).
8. Krizhanovska O. O. (2001). Kiеvo-Florіvskij (Voznesenskij) zhіnochij monastir v dokumentah ta materіalah XVI – pochatku XX st.: monografіya [Kyiv-Floriv (Voznesensky) convent in documents and materials of the XVI – early XX centuries: monograph.]. Kyiv (in Ukrainian).
9. Kuznec T. (2021). Nastoyatelі kyivskih cholovіchih monastirіv XIX – poch. XX st.: skladniki ih statusu [Abbots of Kyiv monasteries of the XIX – early XX centuries. Twentieth century: components of their status]. Naukovі zapiski Vіnnickogo derzhavnogo pedagogіchnogo unіversitetu іmenі Mihajla Kocyubins'kogo, serіya: Іstorіya, vip. 35, pp. 9–19 (in Ukrainian).
10. Lavrіnenko N., Kuksa N., Sivola M. (2012). Get'mans'kij Pustinno-Mikolaіvs'kij Medvedіvs'kij monastir [Hetman Desert-Nikolaev Medvedev Monastery.]. Cherkasi: Chabanenko Yu. A., 88 p. (in Ukrainian).
11. Monashestvo i monastyri v Rossii. XI–XX veka: Istoricheskie ocherki [Monasticism and monasteries in Russia. XI–XX centuries: Historical essays] (2005). / Sinicyna N.V. (otv. red.). M.: Nauka, 346 р. (in Russian).
12. Murav'ev A. (1864). Kiev i ego svyatyni [Kyiv and its shrines]. K.: Tipografiya Kievo-Pecherskoj lavry, 296 р. (in Russian).
13. Pokrovskij I.M. (1913). Russkie eparhii v XVI–XІX vv., ih otkrytie, sostav i predely. Opyt cerkovno-istoricheskogo, statisticheskogo i geograficheskogo issledovaniya [Russian dioceses in the 16th–19th centuries, their discovery, composition and limits. Experience of church-historical, statistical and geographical research]. Kazan': Central'naya tipografiya, tom vtoroj (XVIII vek) (in Russian).
14. Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj imperii. Tom XXІІ (1784–1788 gg.) [Complete collection of laws of the Russian Empire. Volume XXII (1784–1788).]. (1830). Sankt-Peterburg: Tipografiya ІІ Otdeleniya sobstvennoj ego velichestva kancelyarii, 1174 р. (in Russian).
15. Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj imperii. Tom XXV (1798–1799 gg.). [Complete collection of laws of the Russian Empire. Volume XXV (1798–1799).]. (1830). Sankt-Peterburg: Tipografiya ІІ Otdeleniya sobstvennoj ego velichestva kancelyarii, 763 р. (in Russian).
16. Pohilevich L. (2012). Skazaniya o naselennyh mestnostyah Kievskoj gubernii [Legends about the inhabited areas of the Kyiv province]. M.: Kniga po Trebovaniyu, 771 р. (in Russian).
17. Svyashchenko Z. (2020). Kyivska eparhіya u zvіtah ober-prokurorіv Svyatіjshogo sinodu (1884–1916 rr.) [The Diocese of Kyiv in the Reports of the Chief Prosecutors of the Holy Synod (1884–1916)]. EMІNAK, №3 (31), рр. 80–87 (in Ukrainian).
18. Shcheglov V.G. (1895). Gosudarstvennyj Sovet v carstvovanie imperatora Aleksandra ІІ [State Council in the reign of Emperor Alexander II]. Yaroslavl' (in Ukrainian).
19. Vecherskij V. V. (2008). Ukrainskі monastirі [Ukrainian monasteries]. K.: Nash chas (in Ukrainian).
20. Vsepoddannejshij otchet Ober-prokurora Svyatejshego sinoda K. Pobedonosceva po vedomstvu pravoslavnogo ispovedaniya za 1885 god. [The Most Submissive Report of the Chief Prosecutor of the Holy Synod K. Pobedonostsev on the Office of the Orthodox Confession of 1885]. (1887). Sankt-Peterburg: Sinodalnaya tipografiya (in Russian).
21. Vsepoddannejshij otchet Ober-prokurora Svyatejshego sinoda K. Pobedonosceva po vedomstvu pravoslavnogo ispovedaniya za 1886 god [The Most Submissive Report of the Chief Prosecutor of the Holy Synod K. Pobedonostsev on the Office of the Orthodox Confession of 1886]. (1888). Sankt-Peterburg: Sinodalnaya tipografiya (in Russian).
22. Vsepoddannejshij otchet Ober-prokurora Svyatejshego sinoda K. Pobedonosceva po vedomstvu pravoslavnogo ispovedaniya za 1890 і 1891 gody [The Most Submissive Report of the Chief Prosecutor of the Holy Synod K. Pobedonostsev on the Office of the Orthodox Confession of 1890 and 1891]. (1893). Sankt-Peterburg: Sinodalnaya tipografiya (in Russian).
23. Zverinskij V.V. (1890). Material dlya istoriko-topograficheskogo issledovaniya o pravoslavnyh monastyryah v Rossijskoj imperii, s bibliograficheskim ukazatelem. Tom 1: Preobrazovaniya staryh i uchrezhdenie novyh monastyrej s 1764–95 po 1 iyulya 1890 god. [Material for historical and topographic research on Orthodox monasteries in the Russian Empire, with a bibliographic index. Volume 1: Transformations of Old and Establishment of New Monasteries from 1764–95 to July 1, 1890]. S.-Peterburg: Tipografiya V. Bezobrazova i Komp., (in Russian).