ASSESSMENT OF THE GLOBAL BANKING SYSTEM FINANCIAL STABILITY

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Published: Oct 25, 2016

  Igor Yushko

Abstract

Theoretical analysis of the global banking system concept is made. The principal factors of its financial stability are marked. Closeness and direction of relation are determined, and the quantitative estimate of principal relative indices of the global banking system financial stability is made. The comparative analysis of relative indices of the global banking system financial stability for years 2007 and 2015 permitted to mark principal factors and the key factor for both years, being the return on assets. Increase in the value of this factor evidences the growth of banking management role after the world financial crisis. In view of Basel III tightened requirements with respect to assets management, it is the profit use of bank’s assets that guarantees banking services profits.

How to Cite

Yushko, I. (2016). ASSESSMENT OF THE GLOBAL BANKING SYSTEM FINANCIAL STABILITY. Economics & Education, 1(2), 24-29. Retrieved from http://www.baltijapublishing.lv/index.php/econedu/article/view/1511
Article views: 58 | PDF Downloads: 60

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

financialization, global banking system, financial stability

References

Acharya V V, Schnabl Ph 2010 Do Global Banks Spread Global Imbalances? Asset-Backed Commercial Paper during the Financial Crisis of 2007–09 IMF Economic Review 58(1) 37–73

Azis Iwan J, Shin H S 2015 Managing Elevated Risk Global Liquidity, Capital Flows, and Macroprudential Policy - An Asian Perspective (eBook) Asian Development Bank, Springer Open 129 p

Bruno V, Shin H S 2014 Globalization of corporate risk taking Journal of International Business Studies 45(7) 800–20

Bruno V, Shin H S 2015 Capital flows and the risk-taking channel of monetary policy Journal of Monetary Economics 71 119–32

Chorafas D N 2012 Basel III, the Devil and Global Banking Palgrave Macmillan 285 p

Dermine J 2013 Bank Corporate Governance, Beyond the Global Banking Crisis Financial Markets, Institutions & Instruments 22(5) 259–81

Forbes 2008. The World’s Biggest Public Companies. The Global 2000. E-resource: http://www.forbes.com/lists/2008/18/biz_2000global08_The-Global-2000_Company.html

Forbes 2016. The World’s Biggest Public Companies E-resource: http://www.forbes.com/global2000/list

Minoiu C, Reyes J A 2013 A network analysis of global banking: 1978–2010 Reyes Journal of Financial Stability 9(2) 168–84

Shin H S 2015 Macroprudential tools, their limits and their connection with monetary policy Hyun Song Shin [Economic Adviser and Head of Research] Panel remarks at IMF Spring Meeting event: “Rethinking macro policy III: progress or confusion?” 15 April 2015, Washington, DC E-resource: https://www.bis.org/speeches/sp150415.pdf

Viral A, Schanbl Ph 2009 Do Global Banks Spread Global Imbalances? The Case of Asset-Backed Commercial Paper during the Financial Crisis of 2007–09 IMF Economic Review 58 37–73

Website Bankrate E-resource: http://www.bankrate.com/finance

Vasina M Yu 2015 Mirovaya bankovskaya sistema: transformatsiya v usloviyakh globalnykh finansovykh disbalansov Gumanitarnyye. sotsialno-ekonomicheskiye i obshchestvennyye nauki 6(2) 126-9

Karcheva G T 2015 Sistemno-sinergetichniy pidkhid do rozvitku bankivskikh sistem v umovakh finansovoi nestabilnosti Problemi ekonomiki 3 201–7

Kovalenko B B, Koreneva O G Efektivnist bankivskoi sistemi v umovakh globalnoi konkurentsii 140–4

Kovalenko Yu M Kontseptualnyye osnovy ustoychivogo razvitiya finansovogo sektora ekonomiki E-resource: http://ir.asta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/100/1/070_IR.pdf

Kozyuk V V 2009 Monetarni zasadi globalnoi finansovoi stabilnosti: Monografiya Ternopil: TNEU. “Ekonomichna dumka” 728 p

Kolobov Yu V, Petrik O I 2012 Osnovni aspekti finansovoi stabilnosti v suchasnikh umovakh: Zb. nauk. pr. Finansovo-kreditna diyalnist: problemi teorii ta praktiki Kharkivskiy institut bankivskoi spravi Universitetu bankivskoi spravi NBU 1(12) 11–7

Kuznetsova L V, Kovalenko V V 2012 Vpliv globalizatsiynikh protsesiv na finansovu stiykist bankivskoi sistemi Aktualni problemi ekonomiki 2(128) 264–71

Senishch P M 2013 Sutnist bankivskikh sistem: tipologizatsiya. klasifikatsiya i rol v ekonomitsi. Sotsialno-ekonomichni problemi suchasnogo periodu Ukraini Problemi integratsii Ukraini u svitoviy finansoviy prostir 1(99) 246-53

Slav’yuk R A 2015 Formuvannya vartosti banku: monografiya / R. A. Slav’yuk. O. V. Luk’yanska / Lviv: Prostir-M 279 p

Stukalo N V, Litvin M V, Polishko G G 2015 Teoretiko-metodologichni osnovi globalnoi finansovoi krizi Ekonomichniy prostir 101 51–61