EUROPE 2020 AS AN INNOVATION CHALLENGE TO THE ŚWIĘTOKRZYSKIE VOIVODSHIP

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Andrzej Pawlik

Abstract

The article aims to explain the substance of Europe 2020 with a focus on innovation development projects and to assess the level of innovation in the Świętokrzyskie voivodship against the backdrop of other Polish voivodships. The article is composed of three parts. The first part presents the substance and assumptions of Europe 2020. Part two contains an analysis of the innovation of voivodships with a focus on the Świętokrzyskie voivodship (non-model method was used in this section). In part three, the emphasis is on presenting a forecast of the innovation of voivodships in 2020.

How to Cite

Pawlik, A. (2019). EUROPE 2020 AS AN INNOVATION CHALLENGE TO THE ŚWIĘTOKRZYSKIE VOIVODSHIP. Baltic Journal of Economic Studies, 5(4), 1-6. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-4-1-6
Article views: 344 | PDF Downloads: 4

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

innovations, innovation, innovation potential, strategy

References

Beczkiewicz, Z. (1968). Ekonomika obrony narodowej. MON, Warszawa.

Communication from the Commission Europe 2020 (2010). A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. COM 2020 final, 3.03.2010, Brussels.

Dziekański, P. (2015). Wykorzystanie wskaźnika syntetycznego do oceny poziomu rozwoju samorządu na przykładzie gmin wiejskich województwa świętokrzyskiego, (in:) Owsiak, S. (ed.). Determinanty rozwoju polski; Finanse publiczne, PTE, Warszawa.

Gorzelak, G. (1979). Dobór zmiennych w statystycznej analizie porównawczej. Wiadomości Statystyczne, z. 3, PTS, GUS, Warszawa.

Guzik, R. (2003). Przestrzenne zróżnicowanie potencjału innowacyjnego w Polsce, (in:) Górzyński, M., & Woodward, R., (eds.). Innowacyjność polskiej gospodarki, Zeszyty Innowacyjne, no. 2.

Hollanders, H., Tarantola, S., & Loschky, A. (2016). Regional Innovation Scoreboard (RIS). Maastricht University. Retrieved from http://www.merit.unu.edu (accessed August, 31, 2018).

Lisbon Strategy evaluation document, European Commission, Commission Staff Working Document, SEC(2010)114, final, 2.2.2010, Brussels. Retrieved from: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/2/2010/EN/SEC-2010-114-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF

Młodak, A. (2006). Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Difin, Warszawa.

Pawlik, A. (2012). Potencjał innowacyjny w rozwoju regionalnym. Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce.

Pawlik, A. (2014). Dystans innowacyjny województw w roku 2016. Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce.

Śmiłowska, T. (1997). Statystyczna analiza poziomu życia ludności Polski w ujęciu przestrzennym. Studia i Prace Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych, GUS i PAN, z. 247, Warszawa.

Zarządzanie działalnością innowacyjną (2010). ed. Białoń L., Wydawnictwo Placet, Warszawa.