POLAND TOWARDS THE WAR AND INDEPENDENCE IN KOSOVO

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Published: Apr 5, 2023

Abstract

Poland as a member country of the Group has strong economic and military potential in foreign policy and tries to respect the jointly agreed directions of action. Kosovo has become a challenge for Poland of particular importance, because the war starter a few days after country has joined NATO. The research includes analysis of the participation of Poland in the ending of the war in Kosovo, and military involvement through the participation of Polish soldiers in the UN, NATO and EU missions, the participation of Polish politicians in resolving the Kosovo conflict, as well as analysis of the response to the proclaiming of Kosovo's independence. The aim of this article is to develop an evidence-based comprehensive study of the Polish approach to the conflict in Kosovo by showing and analyzing the key features of the conflict as well as the main issues of Polish participation in it. The key pillar of the approaches is a sovereign state acting in accordance with its national interests and important roles played by individual state agencies as well as by non-state, non-governmental and social actors, but also international organizations.

How to Cite

Mokretska, M. (2023). POLAND TOWARDS THE WAR AND INDEPENDENCE IN KOSOVO. Baltic Journal of Legal and Social Sciences, (1), 40-47. https://doi.org/10.30525/2592-8813-2023-1-5
Article views: 64 | PDF Downloads: 98

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

Kosovo, European Union, NATO, Kosowo war, foreign policy, Poland, peace missions, Kosovo independence, Yugoslavia

References
1. K. Longhurst (2013) Communist and Post-Communist Studies, no. 46, pp. 363–372.
2. M. Waldenberg (2000) Sprawa Kosowa i stanowisko Polski, Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej, Warszawa.
3. Anna Bogusz (1999) Barwy walki – Tygodnik „Wprost”, 11 kwietnia 1999. Retrieved from: https://www.wprost.pl/tygodnik/3734/Barwy-walki.html. (accessed February 03, 2023).
4. R. S. Hliwa, R. Wieruszewski (ed.) (1993) ,,Raporty Tadeusza Mazowieckiego z byłej Jugosławii”. Wydawcy: Fundacja ,,Promocja Praw Człowieka- Badania i Nauczanie”, Agencja Scholar, Poznań- Warszawa.
5. Jovan Divjak (2014) The man who changed the world. About Tadeusz Mazowiecki's Bosnian mission – Quarterly "Więź", no. 4. Retrieved from: http://wiez.com.pl/2018/05/29/czlowiekowi-ktory-zmianial-swiat-o-bosniackiej-misji-tadeusza-mazowieckiego/ (accessed February 03, 2023)
6. Jerzy Buzek (2019) Nasze wejście do NATO to zwycięstwo ducha „Solidarności”, 19 marca 2019. Retrieved from: https://opinie.wp.pl/jerzy-buzek-nasze-wejscie-do-nato-to-zwyciestwo-ducha-solidarnosci-6357265331980417a (accessed February 03, 2023)
7. 3 kadencja, 47 posiedzenie, 1 dzień (08.04.1999). 4 punkt porządku dziennego: Informacja rządu o podstawowych kierunkach polityki zagranicznej Polski. Retrieved from: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf/main/18387C4C (accessed February 03, 2023).
8. W. Koseski i W. Konarski (ed.) (2006) Bałkany. Etnokulturowe podłoże konfliktów, Pułtusk.
9. D. Gibas-Krzak (2009) Serbsko-albański konflikt o Kosowo w XX wieku. Uwarunkowania-przebiegkonsekwencje. Toruń.
10. C. J. Chivers (2008) Russian Candidate Denounces Kosovo. New York Times. Retrieved from: https://www.nytimes.com/2008/02/26/world/europe/26serbia.html?ref=europe (accessed February 03, 2023)
11. W sprawie Kosowa Lech Kaczyński zdecydowanie przestrzegał: to złamanie fundamentalnej zasady integralności terytorialnej państw członkowskich ONZ, March 20, 2014, Retrieved from: https://wpolityce.pl/polityka/188300-w-sprawie-kosowa-lech-kaczynski-zdecydowanie-przestrzegal-to-zlamanie-fundamentalnej-zasady-integralnosci-terytorialnej-panstw-czlonkowskich-onz (accessed February 03, 2023)
12. Tusk: we wtorek rząd uzna niepodległość Kosowa. Retrieved from: https://www.wprost.pl/kraj/124194/tusk-najlepszy-grad-najgorszy.html (accessed February 03, 2023)
13. Niepodlegle Kosowo jest niezbedne, ale nie ma sensu, 18 lutego 2008. Retrieved from: https://wiadomosci.onet.pl/swiat/niepodlegle-kosowo-jest-niezbedne-ale-nie-ma-sensu/43dy1 (accessed February 03, 2023)
14. Europejska Strategia Bezpieczeństwa (ESB) pod hasłem „Bezpieczna Europa w lepszym świecie” przyjęta przez Radę Europejską w dniu 12 grudnia 2003 r., Dz. U. C 33 E z 9.2.2006, s. 580.
15. Rezolucja UE „W sprawie europejskiej strategii bezpieczeństwa” z dnia 14 kwietnia 2005 r., Dz. U. C 287 E z 29 lutego 2007 r., s. 524.
16. New Strategic Concept z 25 kwietnia 1999 r. przyjęta na Szczycie NATO w Waszyngtonie; Koncepcja Strategiczna NATO 2010, przyjęta na Szczycie NATO w Lizponiem, w dniu 19 listopada 2010 r.