Vol 2, No 5 (2016)

Baltic Journal of Economic Studies

Table of Contents

Volodymyr Andryshyn, Oleksandr Butusov
PDF
4-9
Kateryna Bekh
PDF
10-15
Raisa Bilovol, Alina Chaikina
PDF
16-21
Tetiana Bogolib
PDF
22-29
Lesya Buyak, Kristina Lipyanina
PDF
30-34
Oleg Vatslavskyi
PDF
35-40
Valerii Marenichenko
PDF
41-47
Vladimir Nusinov
48-54
Yurij Prudnikov
PDF
55-61
Natalya Pryadka
62-67
Yuriy Radelytskyy, Yuliya Popivnyak, Zoryana Tenyukh
68-76
Alla Uzhva
PDF
77-82
Olga Shulga
PDF
83-92
Svitlana Shulha, Iaroslav Petrakov
PDF
93-97