PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN THE EDUCATIONAL SPACE: INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Authors

Authors

В. Р. Будзин, Н. В. Жарська, Г. С. Хавелко, А. І. Воронцов, О. О. Пилипко, А. В. Пилипко, Г. Б. Азарова, О. С. Пікінер, О. П. Куниця, Ю. І. Пікінер, С. П. Рихлюк, І. В. Матійчук, В. В. Майструк, Т. Г. Андрющенко, Н. О. Бєлікова, С. В. Колесник, О. П. Рудик, Л. М. Ващук, Н. А. Деделюк, В. У. Кренделєва, Г. В. Григоренко, Д. П. Григоренко, І. С. Голубцов, І. В. Дегтярьова, А. А. Войда, Ю. М. Гасан, О. Є. Дзісь, З. І. Коритко, К. А. Тимрук-Скоропад, І. М. Дідух, О. Ю. Сидорко, З. І. Коритко, М. Г. Долгарева, Т. Є. Федорина, Н. А. Матузна, А. О. Ковтун, С. В. Козуб, В. Ю. Пойда, О. О. Кошелева, Т. В. Сидорчук, З. В. Анастасьєва, Н. М. Крушинська, О. В. Юденко, С. С. Партика, А. М. Литвиненко, Е. А. Єрьоменко, A. V. Ognystyi, K. M. Ognysta, M. V. Bozhyk, М. М. Палюх, Н. М. Маліновська, Н. О. Пахальчук, О. П. Грошовенко, О. А. Голюк, Т. І. Романовська, В. В. Фесенко, Л. А. Рубан, В. Б. Місюра, В. М. Савченко, Є. О. Неведомська, І. Д. Омері, Д. Д. Совтисік, О. О. Чуйко, О. А. Чернявська, О. В. Юденко, В. В. Білошицький, О. В. Петрачков, Л. С. Вовканич, Б. М. Кіндзер, М. Р. Федьків, О. В. Кириченко, С. І. Атаманюк, Г. Д. Кондрацька, В. І. Спариняк, В. М. Кульчицький, S. V. Romanchuk, A. M. Oderov, V. B. Klymovych, А. О. Тіняков, В. В. Фоменко, С. Н. Будинкевич, Г. Я. Малай, С. А. Король, П. І. Ладика, Д. В. П’ятничук, Г. О. П’ятничук

International scientific and practical conference «Physical culture and sports in the educational space: innovations and development prospects» : conference proceedings, March 5–6, 2021. Wloclawek, Republic of Poland : «Baltija Publishing». 155 pages.

Chapters

 • ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ТРЕНУВАНЬ ФУТБОЛІСТОК З УРАХУВАННЯМ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗМУ
  В. Р. Будзин, Н. В. Жарська, Г. С. Хавелко
 • СТРУКТУРНИЙ ПІДХІД ДО ТРЕНУВАННЯ В ДІВОЧОМУ БОКСІ
  А. І. Воронцов
 • ВПЛИВ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НА РЕЗУЛЬТАТ ПОДОЛАННЯ КВАЛІФІКОВАНИМИ СПОРТСМЕНКАМИ ДИСТАНЦІЙ РІЗНОЇ ДОВЖИНИ В ПЛАВАННІ ВІЛЬНИМ СТИЛЕМ
  О. О. Пилипко, А. В. Пилипко, Г. Б. Азарова
 • АНАЛІЗ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ КВАЛІФІКОВАНИХ БАСКЕТБОЛІСТІВ З ВАДАМИ СЛУХУ НА ЕТАПІ МАКСИМАЛЬНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
  О. С. Пікінер, О. П. Куниця, Ю. І. Пікінер
 • ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ У ПІДГОТОВЦІ ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ
  С. П. Рихлюк, І. В. Матійчук, В. В. Майструк
 • АНАЛІЗ СТАНУ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
  Т. Г. Андрющенко
 • РУХОВА АКТИВНІСТЬ СТУДЕНТІВ У ПЕРІОД КАРАНТИНУ З ПРИВОДУ COVID-19
  Н. О. Бєлікова, С. В. Колесник, О. П. Рудик
 • ОЗДОРОВЧА СПРЯМОВАНІСТЬ ФІТНЕСУ В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
  Л. М. Ващук, Н. А. Деделюк, В. У. Кренделєва
 • КОЛОВЕ ТРЕНУВАННЯ В СТРУКТУРІ ЗАНЯТЬ З РОЗВИТКУ РУХОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ
  Г. В. Григоренко, Д. П. Григоренко, І. С. Голубцов
 • ФІТНЕС-ЙОГА ЯК ЧУДОВИЙ ЗАСІБ ПОКРАЩЕННЯ ПСИХОСОЦІАЛЬНОГО ТА ФІЗИЧНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ
  І. В. Дегтярьова, А. А. Войда, Ю. М. Гасан
 • ОСОБЛИВОСТІ ЛЕГЕНЕВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ З ЛЕГКОЮ ФОРМОЮ COVID-19 ПІД ЧАС АМБУЛАТОРНОГО ЛІКУВАННЯ
  О. Є. Дзісь, З. І. Коритко, К. А. Тимрук-Скоропад
 • ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ У РЕАБІЛІТАЦІЇ ПІДЛІТКІВ ІЗ ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПРОБЛЕМАМИ
  І. М. Дідух, О. Ю. Сидорко, З. І. Коритко
 • ВПЛИВ ІНТЕРВАЛЬНИХ ТРЕНУВАНЬ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ПЕТЛЯМИ TRX НА ПОКАЗНИКИ СОМАТИЧНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
  М. Г. Долгарева, Т. Є. Федорина, Н. А. Матузна
 • ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ДО ЗАНЯТЬ ОЗДОРОВЧО-РЕКРЕАЦІЙНОЮ АКТИВНІСТЮ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
  А. О. Ковтун
 • ОЗДОРОВЧЕ ЗНАЧЕННЯ ПЛАВАННЯ ДЛЯ МАЛЮКІВ РАННЬОГО ВІКУ
  С. В. Козуб, В. Ю. Пойда
 • ОСОБЛИВОСТІ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
  О. О. Кошелева, Т. В. Сидорчук, З. В. Анастасьєва
 • ТАБОРИ АКТИВНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СУЧАСНИХ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ З НАСЛІДКАМИ БОЙОВОЇ ТРАВМИ
  Н. М. Крушинська, О. В. Юденко, С. С. Партика
 • БОЙОВИЙ ХОРТИНГ – ТРАДИЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ БОЙОВОЇ КУЛЬТУРИ У СПРАВІ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
  А. М. Литвиненко, Е. А. Єрьоменко
 • INTERNATIONAL PROGRAM BWF «SHUTTLE TIME» AS EDUCATIONAL FITNESS TECHNOLOGY
  A. V. Ognystyi, K. M. Ognysta, M. V. Bozhyk
 • ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПІСЛЯ ТРАВМИ ХРЕБТА
  М. М. Палюх, Н. М. Маліновська
 • ОНОВЛЕННЯ ТРАДИЦІЙНОЇ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ФІЗКУЛЬТУРНОГО ЗАНЯТТЯ З ДОШКІЛЬНИКАМИ ТА МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ
  Н. О. Пахальчук, О. П. Грошовенко, О. А. Голюк
 • ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ПРИЛУЦЬКОГО ЛІЦЕЮ № 6 НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
  Т. І. Романовська, В. В. Фесенко
 • ВПЛИВ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ НА КАРДІОГЕМОДИНАМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ОСІБ ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ
  Л. А. Рубан, В. Б. Місюра
 • ЗВ’ЯЗОК ДУХОВНОСТІ ЗА РИСАМИ ХАРАКТЕРУ З ФІЗИЧНОЮ АКТИВНІСТЮ ХВОРИХ І ЗДОРОВИХ ЛЮДЕЙ
  В. М. Савченко, Є. О. Неведомська, І. Д. Омері
 • ОЗДОРОВЧА ФІЗИЧНА ГІМНАСТИКА ЯК ЗАСІБ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ПОРУШЕННЯХ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ В ЖІНОК СЕРЕДНЬОГО ВІКУ
  Д. Д. Совтисік
 • МОТИВИ ТА ІНТЕРЕСИ СТУДЕНТІВ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯМ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
  О. О. Чуйко, О. А. Чернявська
 • ВИВЧЕННЯ МОТИВІВ ДО ЗАНЯТЬ СПОРТИВНИМИ ІГРАМИ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ІЗ НАСЛІДКАМИ БОЙОВОЇ ТРАВМИ
  О. В. Юденко, В. В. Білошицький, О. В. Петрачков
 • ІНДИВІДУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ЕЛЕКТРИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ОКРЕМИХ М’ЯЗІВ НІГ КАРАТИСТІВ КІОКУШИНКАЙ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ПРЯМОГО УДАРУ
  Л. С. Вовканич, Б. М. Кіндзер, М. Р. Федьків
 • ФІТНЕС ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
  О. В. Кириченко, С. І. Атаманюк
 • ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ЮНАКІВ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
  Г. Д. Кондрацька, В. І. Спариняк
 • ВПЛИВ ОЗДОРОВЧОГО БІГУ НА ФІЗИЧНИЙ СТАН СТУДЕНТА В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ТА КАРАНТИНУ
  В. М. Кульчицький
 • EFFECTIVENESS OF ASSISTANCE TO SYSTEMS OF PHYSICAL TRAINING OF POSITIVE DYNAMICS OF INCIDENTAL INDICATORS OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF MILITARY SPECIALISTS
  S. V. Romanchuk, A. M. Oderov, V. B. Klymovych
 • ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ І СПОРТОМ В УНІВЕРСИТЕТІ
  А. О. Тіняков, В. В. Фоменко
 • ЕВОЛЮЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБЛЕННЯ ВОЛЕЙБОЛЬНИХ М’ЯЧІВ
  С. Н. Будинкевич, Г. Я. Малай
 • ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ОРІЄНТУВАЛЬНИКІВ В УМОВАХ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ
  С. А. Король
 • ШЛЯХИ ЗАСТОСУВАННЯМ PR-ТЕХНОЛОГІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ СПОРТИВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
  П. І. Ладика
 • СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЯКІ ВПЛИНУЛИ НА ПРОГРЕС У СПОРТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
  Д. В. П’ятничук, Г. О. П’ятничук
Author Biographies
В. Р. Будзин, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Україна

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри спортивної медицини, здоров’я людини

Н. В. Жарська, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Україна

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри спортивної медицини, здоров’я людини

Г. С. Хавелко, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Україна

викладач кафедри спортивної медицини, здоров’я людини

А. І. Воронцов, Запорізький національний університет, Україна

аспірант кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту

О. О. Пилипко, Харківська державна академія фізичної культури, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри водних видів спорту

А. В. Пилипко, Харківська державна академія фізичної культури, Україна

аспірант кафедри водних видів спорту

Г. Б. Азарова, Харківська державна академія фізичної культури, Україна

кандидат технічних наук, доцент кафедри водних видів спорту

О. С. Пікінер, Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту, Україна

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання

О. П. Куниця, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Україна

старший викладач кафедри фізичного виховання

Ю. І. Пікінер, КЗ «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 42 «Вербичка» Камʼянської міської ради, Україна

інструктор з фізичної культури

С. П. Рихлюк, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри спортивно-педагогічних дисциплін

І. В. Матійчук, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна

професор кафедри спортивно-педагогічних дисциплін

В. В. Майструк, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна

старший викладач кафедри спортивно-педагогічних дисциплін

Т. Г. Андрющенко, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Україна

аспірантка

Н. О. Бєлікова, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії фізичного виховання та рекреації

С. В. Колесник, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна

аспірантка

О. П. Рудик, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна

аспірантка

Л. М. Ващук, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фітнесу та циклічних видів спорту

Н. А. Деделюк, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна

доцент кафедри теорії фізичного виховання та рекреації

В. У. Кренделєва, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна

старший викладач кафедри фітнесу та циклічних видів спорту

Г. В. Григоренко, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Україна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методик викладання спортивно-педагогічних дисциплін

Д. П. Григоренко, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Україна

асистент кафедри методик викладання спортивно-педагогічних дисциплін

І. С. Голубцов, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Україна

здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня

І. В. Дегтярьова, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

старший викладач кафедри фізичного виховання

А. А. Войда, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

викладач кафедри фізичного виховання

Ю. М. Гасан, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

викладач кафедри фізичного виховання

О. Є. Дзісь, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Україна

студентка IV курсу кафедри фізичної терапії та ерготерапії

З. І. Коритко, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Україна

доктор біологічних наук, професор кафедри анатомії та фізіології

К. А. Тимрук-Скоропад, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Україна

доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор кафедри фізичної терапії та ерготерпії

І. М. Дідух, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Україна

магістрант кафедри фізичної терапії та ерготерапії

О. Ю. Сидорко, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Україна

кандидат педагогічних наук, професор кафедри водних та неолімпійських видів спорту

З. І. Коритко, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Україна

доктор біологічних наук, професор кафедри анатомії та фізіології

М. Г. Долгарева, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

старший викладач кафедри фізичного виховання

Т. Є. Федорина, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

старший викладач кафедри фізичного виховання

Н. А. Матузна, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

старший викладач кафедри фізичного виховання

А. О. Ковтун, Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту, Україна

кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання

С. В. Козуб, ВСП «Фаховий коледж харчових технологій та підприємництва Дніпровського державного технічного університету», Україна

методист, керівник фізичного виховання

В. Ю. Пойда, ВСП «Фаховий коледж харчових технологій та підприємництва Дніпровського державного технічного університету», Україна

студентка ІІ курсу

О. О. Кошелева, Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту, Україна

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання

Т. В. Сидорчук, Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту, Україна

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання

З. В. Анастасьєва, Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту, Україна

старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання

Н. М. Крушинська, Національний університет фізичного виховання і спорту України, Україна

старший викладач кафедри професійного, неолімпійського та адаптивного спорту

О. В. Юденко, Національний університет фізичного виховання і спорту України, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійного, неолімпійського та адаптивного спорту

С. С. Партика, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна

науковий співробітник науково-дослідної лабораторії науково-дослідного центру проблем фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту, капітан

А. М. Литвиненко, Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри фізичного виховання та спорту

Е. А. Єрьоменко, Університет державної фіскальної служби України, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції

A. V. Ognystyi, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

Ph. D. in Physical Education and Sports, Associate Professor, Head of the Department of Physical Education

K. M. Ognysta, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

Ph. D. in Physical Education and Sports, Associate Professor at the Department of Physical Education

M. V. Bozhyk, Taras Shevchenko Regional Humanitarian-Pedagogical Academy of Kremenets, Ukraine

Ph. D. in Pedagogy, Associate Professor at the Department of Theory and Methods of Physical Education

М. М. Палюх, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна

викладач І категорії ЦК ТМФВ, КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, аспірант

Н. М. Маліновська, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Україна

асистент кафедри описової та клінічної анатомії

Н. О. Пахальчук, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти

О. П. Грошовенко, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти

О. А. Голюк, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри дошкільної освіти

Т. І. Романовська, КЗ «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради, Україна

викладач-методист комунального закладу

В. В. Фесенко, КЗ «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради, Україна

студент IV курсу спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура)

Л. А. Рубан, Харківська державна академія фізичної культури, Україна

кандидат наук з фізичного виховання та спорту (фізична реабілітація), завідувач кафедри медичних дисциплін та охорони здоров’я

В. Б. Місюра, Український науково-дослідний інститут протезування, протезобудування та відновлення працездатності, Україна

фахівець з фізичної реабілітації

В. М. Савченко, Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології

Є. О. Неведомська, Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна

кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології

І. Д. Омері, Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна

кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту

Д. Д. Совтисік, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна

кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання

О. О. Чуйко, Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту, Україна

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, викладач кафедри боксу, боротьби та важкої атлетики

О. А. Чернявська, Національна металургійна академія України, Україна

викладач кафедри фізичного виховання

О. В. Юденко, Національний університет фізичного виховання і спорту України, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійного, неолімпійського та адаптивного спорту

В. В. Білошицький, Навчально-науковий інститут фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна

підполковник, начальник науково-дослідної лабораторії наукового супроводження розроблення нормативів і стандартів фізичної підготовки і спорту

О. В. Петрачков, Навчально-науковий інститут фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент, полковник, начальник

Л. С. Вовканич, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Україна

кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри анатомії та фізіології

Б. М. Кіндзер, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Україна

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, доцент кафедри фехтування, боксу і національних одноборств

М. Р. Федьків, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Україна

магістр, лаборант кафедри анатомії та фізіології

О. В. Кириченко, Національний університет «Запорізька політехніка», Україна

старший викладач кафедри фізичної культури олімпійських та неолімпійських видів спорту

С. І. Атаманюк, Національний університет «Запорізька політехніка», Україна

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри олімпійських та неолімпійських видів спорту

Г. Д. Кондрацька, Інститут фізичної культури і здоров’я Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Україна

доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри спортивних дисциплін і туризму

В. І. Спариняк, Інститут фізичної культури і здоров’я Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Україна

магістр за спеціальністю «Середня освіта (Фізична культура)»

В. М. Кульчицький, КЗ Львівської обласної ради «Бродівський фаховий педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича», Україна

голова циклової комісії фізичного виховання

S. V. Romanchuk, Hetman Petro Sahaidachny National Army Academy, Ukraine

Doctor of Physical Education and Sports, Professor, Head of the Department of Physical Education, Special Physical Training and Sports

A. M. Oderov, Hetman Petro Sahaidachny National Army Academy, Ukraine

Candidate of Sciences in Physical Education and Sports, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Physical Education, Special Physical Training and Sports

V. B. Klymovych, Hetman Petro Sahaidachny National Army Academy, Ukraine

Candidate of Sciences in Physical Education and Sports, Lecturer at the Department of Physical Education, Special Physical Training and Sports

А. О. Тіняков, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичного виховання

В. В. Фоменко, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

майстер спорту міжнародного класу з легкої атлетики, викладач кафедри фізичного виховання

С. Н. Будинкевич, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Іванка Франка, Україна

старший викладач кафедри спортивних дисциплін і туризму

Г. Я. Малай, Інститут фізичної культури і здоров’я Дрогобицького державного педагогічного університету імені Іванка Франка, Україна

студентка

С. А. Король, Сумський державний університет, Україна

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри фізичного виховання і спорту

П. І. Ладика, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри теорії і методики олімпійського та професійного спорту

Д. В. П’ятничук, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, доцент кафедри спортивно-педагогічних дисциплін

Г. О. П’ятничук, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, доцент кафедри спортивно-педагогічних дисциплін

Cover for PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN THE EDUCATIONAL SPACE: INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS
Published
April 12, 2021