Conferences

100 Titles
Cover for CURRENT ISSUES OF ECONOMIC DEVELOPMENT: PROBLEMS, PERSPECTIVES, INTERNATIONAL EXPERIENCES CURRENT ISSUES OF ECONOMIC DEVELOPMENT: PROBLEMS, PERSPECTIVES, INTERNATIONAL EXPERIENCES
Svitlana Bugil, Roman Dudyak, Marina Schur, Sergiy Grytsenko, Valeriia Kornivska, Lidiya Lisovska, Yaroslav Sydorovych…
March 17, 2023
Cover for INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION AND SCIENCES. PART 1 INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION AND SCIENCES. PART 1
Sh. A. Abdisamatov, Sh. E. Abdullaeva, A. A. Abdumanonov, H. T. Abdurakhmonov, A. Abdusamiyev, D. Abduqodirov, S. Raxmonov…
February 16, 2023
Cover for MARITIME SECURITY OF THE BALTIC-BLACK SEA REGION: CHALLENGES AND THREATS MARITIME SECURITY OF THE BALTIC-BLACK SEA REGION: CHALLENGES AND THREATS
Oleksandr Ivanovych Dikariev, Vira Mykolaivna Baranovska, Serhii Oleksandrovych Kuznichenko, Stanislav Valentynovych Omelchenko, Ihor Heorhiiovych Smyrnov, Olha Oleksandrivna Liubitseva, Diana Yuriivna Hryniuk…
January 20, 2023
Cover for MODERN SCIENTIFIC DEVELOPMENTS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY MODERN SCIENTIFIC DEVELOPMENTS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
O. M. Vasylenko, L. I. Romanovska, T. V. Kravchyna, Yu. V. Kot, D. O. Ulianchyk, M. Yu. Zaushnikova, O. D. Pylypchuk…
January 5, 2023
Cover for PHILOLOGICAL SCIENCES AND TRANSLATION STUDIES: EUROPEAN POTENTIAL PHILOLOGICAL SCIENCES AND TRANSLATION STUDIES: EUROPEAN POTENTIAL
L. M. Arkhypenko, A. V. Honcharenko, O. I. Kutsos, O. P. Kushlyk, O. V. Medved, T. M. Poliakova, I. V. Anikina…
January 4, 2023
Cover for NEW APPROACHES AND CURRENT LEGAL RESEARCH NEW APPROACHES AND CURRENT LEGAL RESEARCH
T. K. Datsiuk, L. S. Dzevytska, M. O. Kravtsova, N. V. Zaiats, I. I. Mytrofanov, O. A. Nazarenko, T. P. Popovych…
January 4, 2023
Cover for MEDICINE AND HEALTH CARE IN MODERN SOCIETY: TOPICAL ISSUES AND CURRENT ASPECTS MEDICINE AND HEALTH CARE IN MODERN SOCIETY: TOPICAL ISSUES AND CURRENT ASPECTS
O. O. Belov, V. V. Vakhovskyi, A. V. Povsheniuk, O. Yu. Pylypiuk, L. V. Dribniuk, Yu. I. Popovych, O. Ye. Dubenko…
December 25, 2022
Cover for FROM THE BALTIC TO THE BLACK SEA: THE FORMATION OF MODERN ECONOMIC AREA FROM THE BALTIC TO THE BLACK SEA: THE FORMATION OF MODERN ECONOMIC AREA
Olena Pankratova, Anna Bogoroditska, Darina Roma, Andrii Chuzhykov, Maksym Kolesnyk, Оleksandra Kononova, Oksana Shpatakova…
December 16, 2022
Cover for INTERACTION BETWEEN SCIENCE AND TECHNOLOGY IN MODERN CONDITIONS INTERACTION BETWEEN SCIENCE AND TECHNOLOGY IN MODERN CONDITIONS
O. O. Dmytriienko, H. H. Kyrychek, M. Yu. Tiahunova, A. V. Latyshev, M. V. Koval, R. M. Vozniak, O. V. Shknai…
December 14, 2022
Cover for ECONOMIC TRENDS: NEW OPPORTUNITIES AND THREATS ECONOMIC TRENDS: NEW OPPORTUNITIES AND THREATS
Anna Bogoroditska, Yaroslav Borisov, Svitlana Piasetska-Ustych, Yana Belei, Eva Erfan, Svitlana Naumenkova, Volodymyr Mishchenko…
December 2, 2022
Cover for DEVELOPMENT OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS AMIDST MARTIAL LAW DEVELOPMENT OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS AMIDST MARTIAL LAW
N. G. Dolbysheva, S. E. Mustyatsya, A. V. Ivegesh, V. I. Naumchuk, A. V. Ohnystiy, I. Ya. Karpa, A. M. Fediuk…
November 21, 2022
Cover for THE INTERACTION OF JOURNALISM, ADVERTISING AND PR IN THE MODERN MEDIA SPACE THE INTERACTION OF JOURNALISM, ADVERTISING AND PR IN THE MODERN MEDIA SPACE
T. O. Harasym, O. I. Dovbush, I. P. Skoreiko-Svirska, O. O. Marukhovskyi, I. V. Khlystun, P. M. Zubar, V. H. Kostenko…
November 18, 2022
Cover for INFLUENCE OF EUROPEANIZATION ON PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION IN UKRAINE INFLUENCE OF EUROPEANIZATION ON PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION IN UKRAINE
V. V. Bashtannyk, K. M. Havrylenko, V. I. Chernysh, O. I. Shekhovtsova, A. H. Bashtannyk, Zh. O. Boiko, О. Т. Vasylkovskyi…
November 17, 2022
Cover for FEATURES AND TRENDS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN GLOBAL AND LOCAL DIMENSIONS FEATURES AND TRENDS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN GLOBAL AND LOCAL DIMENSIONS
Anna Bogorodytska, Anhelina Diadіura, Ganna Iefimova, Vlada Lazarenko, Stefaniia Parubets, Oleh Pustovoit, Olena Khytra…
October 31, 2022
Cover for MECHANISMS OF ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF GLOBAL CHANGES: INTERNATIONAL EXPERIENCE MECHANISMS OF ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF GLOBAL CHANGES: INTERNATIONAL EXPERIENCE
Yuriy Bilenko, Anna Bogorodytska, Alisa Malenok, Oleg Moroz, Olena Khytra, Veronika Chala, Olena Koba…
October 28, 2022
Cover for DIGITALIZATION OF THE ECONOMY AS A FACTOR IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE STATE DIGITALIZATION OF THE ECONOMY AS A FACTOR IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE STATE
Serhii Kanyhin, Yuliia Perehuda, Anton Zhuchkov, Alla Kiziun, Oksana Melnichuk, Tatiana Pavlyuk, Volodymyr Mishchenko…
September 30, 2022
Cover for FORECASTS AND PROSPECTS OF SCIENTIFIC DISCOVERIES IN AGRICULTURAL SCIENCES AND FOOD FORECASTS AND PROSPECTS OF SCIENTIFIC DISCOVERIES IN AGRICULTURAL SCIENCES AND FOOD
M. H. Vasylenko, I. K. Shvydenko, L. А. Raichuk, V. M. Viryovka, T. V. Tarasenko, N. A. Tsarinok, R. A. Vozhehova…
September 16, 2022
Cover for THE INFLUENCE OF CULTURE AND ART ON THE VALUE ORIENTATIONS OF CIVILIZATION IN WAR AND POST-WAR TIMES THE INFLUENCE OF CULTURE AND ART ON THE VALUE ORIENTATIONS OF CIVILIZATION IN WAR AND POST-WAR TIMES
O. Ye. Hnatyshyn, O. S. Kolesnyk, I. V. Mazur, Kh. V. Pletsan, L. В. Romaniuk, R. M. Sylko, Ye. M. Sylko…
September 14, 2022
Cover for THE STUDY OF TOPICAL ISSUES OF MODERN SOCIETY FROM THE PERSPECTIVE OF HISTORY, POLITICAL SCIENCE, SOCIOLOGY AND PHILOSOPHY THE STUDY OF TOPICAL ISSUES OF MODERN SOCIETY FROM THE PERSPECTIVE OF HISTORY, POLITICAL SCIENCE, SOCIOLOGY AND PHILOSOPHY
N. V. Blok, O. A. Zhitkov, N. M. Lopatska, V. V. Olianych, L. V. Olianych, D. A. Hrebeniuk, M. V. Sankovich…
September 13, 2022
Cover for NATURAL RESOURCE POTENTIAL, ECOLOGY, AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ADMINISTRATIVE UNITS OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND UKRAINE AMIDST EU LEGISLATIVE REQUIREMENTS NATURAL RESOURCE POTENTIAL, ECOLOGY, AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ADMINISTRATIVE UNITS OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND UKRAINE AMIDST EU LEGISLATIVE REQUIREMENTS
N. S. Boiko, N. M. Doiko, N. V. Dragan, V. S. Soloshenko, Ye. D. Batuieva, O. O. Avksentievа, Yu. O. Udod…
September 13, 2022
Cover for THE ROLE OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY IN THE SPIRITUAL DEVELOPMENT OF MODERN SOCIETY THE ROLE OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY IN THE SPIRITUAL DEVELOPMENT OF MODERN SOCIETY
L. G. Bogachova-Strieltsova, I. A. Vlasenko, О. О. Vlasenko, O. S. Danilova, V. V. Mendelo, S. S. Doskach, N.V. Harkavenko…
September 1, 2022
Cover for THE ROLE OF LEGAL SCIENCE IN ESTABLISHING A NEW WORLD ORDER IN WARTIME AND POST-WAR PERIOD THE ROLE OF LEGAL SCIENCE IN ESTABLISHING A NEW WORLD ORDER IN WARTIME AND POST-WAR PERIOD
A. V. Antonenko, O. І. Havrylenko, T. P. Popovych, I. A. Haliakhmetov, E. V. Gansetska, O. І. Zozulia, V. V. Kolyukh…
August 29, 2022
Cover for NEW TRENDS AND UNSOLVED ISSUES IN MEDICINE NEW TRENDS AND UNSOLVED ISSUES IN MEDICINE
O. M. Bochar, V. T. Bochar, E. S. Buriachkivskyi, О. V. Artemov, Yа. E. Vares, Yu. I. Fedyn, N. V. Shtybel…
August 26, 2022
Cover for CURRENT TRENDS AND FIELDS OF PHILOLOGICAL STUDIES IN THE CHALLENGING REALITY CURRENT TRENDS AND FIELDS OF PHILOLOGICAL STUDIES IN THE CHALLENGING REALITY
N. A. Barakatova, Ye. I. Voloshchenko, H. H. Demydenko, T. O. Kliuchnyk, I. V. Kravets, T. V. Petrenko, L. P. Petrova Ozel…
August 19, 2022
Cover for MODERN TRANSFORMATIONS IN ECONOMICS AND MANAGEMENT MODERN TRANSFORMATIONS IN ECONOMICS AND MANAGEMENT
Olena Lehoshyna, Yuliya Kovalenko, Iryna Rossomakha, Iryna Vats, Nataliia Kuznietsova, Artem Bilko, Stefaniia Parubets…
June 10, 2022
Cover for SCIENTIFIC RESEARCH, FINDINGS, AND DEVELOPMENTS IN TECHNOLOGY IN MODERN SCIENCE SCIENTIFIC RESEARCH, FINDINGS, AND DEVELOPMENTS IN TECHNOLOGY IN MODERN SCIENCE
Владислав Очеретяний, Іван Никорович, Руслан Кундис, Anna Yezhova, Nataliia Derkevych, Адрій Іванченко, Ганна Шотова-Ніколенко…
April 29, 2022
Cover for ECONOMY DIGITALIZATION IN A PANDEMIC CONDITIONS: PROCESSES, STRATEGIES, TECHNOLOGIES ECONOMY DIGITALIZATION IN A PANDEMIC CONDITIONS: PROCESSES, STRATEGIES, TECHNOLOGIES
І. В. Горбачова, К. С. Тимченко, Yu. A. Szewczenko, V. Yu. Shevchenko, N. M. Alekseienko, M. A. Maltsev, K. O. Stakhova…
February 11, 2022
Cover for INNOVATIVE PROJECTS AND PROGRAMS ON PSYCHOLOGY, PEDAGOGY AND EDUCATION INNOVATIVE PROJECTS AND PROGRAMS ON PSYCHOLOGY, PEDAGOGY AND EDUCATION
Е. О. Македонська, А. Ф. Федоренко, Т. І. Ханецька, Л. В. Балла, В. С. Дорошенко, Т. М. Кетова, Y. V. Kaimanova…
February 9, 2022
Cover for MODERN STRATEGIES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE STATE AND SOCIETY IN THE CONTEXT OF GLOBAL CHALLENGES MODERN STRATEGIES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE STATE AND SOCIETY IN THE CONTEXT OF GLOBAL CHALLENGES
Я. В. Качан, С. А. Рудий, L. H. Storozhenko, S. M. Petkun, Т. В. Бєльська, О. С. Малюхов, Ю. І. Малюхова…
February 7, 2022
Cover for INNOVATIVE VIEWS IN EUROPEAN FUNDAMENTAL SCIENTIFIC-PRACTICAL LEGAL STUDIES INNOVATIVE VIEWS IN EUROPEAN FUNDAMENTAL SCIENTIFIC-PRACTICAL LEGAL STUDIES
О. Й. Вовк, Л. Я. Коритко, А. М. Кучера, О. П. Куліков, А. М. Куп’янська, Т. П. Попович, А. Т. Шаварин…
February 7, 2022
Cover for INTERACTION OF CULTURE, SCIENCE AND ART IN TERMS OF MORAL DEVELOPMENT OF MODERN EUROPEAN SOCIETY INTERACTION OF CULTURE, SCIENCE AND ART IN TERMS OF MORAL DEVELOPMENT OF MODERN EUROPEAN SOCIETY
Т. М. Брагіна, О. М. Білик, Ю. А. Брагін, Ж. З. Денисюк, Л. Б. Романюк, О. А. Сапсович, С. В. Козуб…
February 3, 2022
Cover for MODERN MEDICINE: THE USE OF CREATIVE INDUSTRIES IN THE HEALTHCARE SYSTEM MODERN MEDICINE: THE USE OF CREATIVE INDUSTRIES IN THE HEALTHCARE SYSTEM
А. А. Авраменко, Р. Н. Короленко, С. Н. Смоляков, Р. А. Алиев, М. М. Груша, N. V. Altunina, Н. С. Богдан…
February 3, 2022
Cover for SCHOLARLY DISPUTES IN PHILOSOPHY, SOCIOLOGY, POLITICAL SCIENCE, AND HISTORY AMIDST GLOBALIZATION AND DIGITALIZATION SCHOLARLY DISPUTES IN PHILOSOPHY, SOCIOLOGY, POLITICAL SCIENCE, AND HISTORY AMIDST GLOBALIZATION AND DIGITALIZATION
М. С. Кравченко, О. О. Очеретяний, Ю. М. Руденко, П. О. Токаленко, К. В. Глодя, С. В. Комиш, М. М. Приходько…
February 2, 2022
Cover for THE ISSUES OF MODERN PHILOLOGY AND CREATIVE METHODS OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE IN THE EUROPEAN EDUCATION SYSTEM THE ISSUES OF MODERN PHILOLOGY AND CREATIVE METHODS OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE IN THE EUROPEAN EDUCATION SYSTEM
В. О. Дворянкін, К. В. Дюкар, А. Г. Кендюшенко, И. Ю. Тищенко, H. Ya. Namachynska, Н. В. Швидка, С. М. Швидкий…
February 2, 2022
Cover for PROSPECTS FOR EARTH EXPLORATION: CURRENT STATE AND RATIONAL USE OF RESOURCES PROSPECTS FOR EARTH EXPLORATION: CURRENT STATE AND RATIONAL USE OF RESOURCES
Г. Ф. Аркушина, А. П. Вакал, Ю. І. Литвиненко, М. П. Москаленко, N. O. Lisova, M. Ya. Syvyj, B. B. Havryshok…
February 1, 2022
Cover for THE LATEST SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS IN THE MODERN AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX THE LATEST SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS IN THE MODERN AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX
М. С. Бальвінська, І. І. Гасанова, Н. Л. Ноздріна, М. В. Єрашова, С. І. Крилач, Г. Д. Лаврова, Е. Ш. Мурсакаєв…
January 24, 2022
Cover for NEW DEVELOPMENT AREAS OF DIGITALIZATION AT THE BEGINNING OF THE THIRD MILLENNIUM NEW DEVELOPMENT AREAS OF DIGITALIZATION AT THE BEGINNING OF THE THIRD MILLENNIUM
О. Д. Величко, Ю. В. Журавський, О. А. Кошлань, А. П. Нікітенко, A. V. Kolesnyk, С. О. Коробченко, А. А. Наконечный…
January 20, 2022
Cover for ECONOMIC SECURITY: STATE, CLUSTER, ENTERPRISE ECONOMIC SECURITY: STATE, CLUSTER, ENTERPRISE
Г. Є. Богородицька, М. А. Орлік, L. G. Bogush, П. И. Рошка, В. Е. Шедяков, О. М. Фащевська, K. I. Malinoshevska…
December 30, 2021
Cover for MARITIME SECURITY OF THE BALTIC-BLACK SEA REGION: CHALLENGES AND THREATS MARITIME SECURITY OF THE BALTIC-BLACK SEA REGION: CHALLENGES AND THREATS
Наталя Михайлівна Махначова, Алевтіна Валентинівна Пехник, Антон Степанович Сизоненко, Владислав Олегович Степаненко, Юрій Степанович Тучковенко, Ольга Юріївна Сапко, Oleksandr Yakovych Cheban…
December 23, 2021
Cover for THE GLOBALIZATION OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE: THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH THE GLOBALIZATION OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE: THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH
Юлія Красюк, Марія Гончарова, Юлія Петруша, Марта Василів, Зоряна Садова-Чуба, Валерій Зуб, Наталя Зеленянська…
December 23, 2021
Cover for ECONOMIC TRENDS: NEW OPPORTUNITIES AND THREATS ECONOMIC TRENDS: NEW OPPORTUNITIES AND THREATS
В. Е. Шедяков, Г. Є. Богородицька, А. А. Манашкіна, G. B. Zaidman, S. A. Yakubovskyi, О. М. Згурська, Т. В. Сьомкіна…
November 26, 2021
Cover for LEGAL EDUCATION AND SCIENCE AS THE NEED OF THE HOUR: NEW EUROPEAN CHALLENGES LEGAL EDUCATION AND SCIENCE AS THE NEED OF THE HOUR: NEW EUROPEAN CHALLENGES
О. Г. Ганжа, Т. І. Гуменюк, А. А. Друга, О. І. Зінсу, О. Д. Калкатиніч, Н. В. Мірошкіна, В. О. Карпічков…
November 17, 2021
Cover for NEW IMPULSES FOR THE DEVELOPMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION AND E-GOVERNMENT: RESEARCH ISSUES NEW IMPULSES FOR THE DEVELOPMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION AND E-GOVERNMENT: RESEARCH ISSUES
С. В. Корнієвський, В. Г. Пугач, О. С. Редчиць, І. А. Семенець-Орлова, R. V. Bondariev, V. M. Ivantsok, O. O. Bondarieva…
November 16, 2021
Cover for MODERN EUROPEAN PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL EDUCATION. THE DEVELOPMENT OF A CREATIVE LEARNING ENVIRONMENT MODERN EUROPEAN PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL EDUCATION. THE DEVELOPMENT OF A CREATIVE LEARNING ENVIRONMENT
А. В. Галкин, А. Х. Дейнеко, І. Г. Біленька, М. К. Марченков, Н. І. Зайченко, Л. В. Богиня, С. А. Скальська…
November 15, 2021
Cover for CORPORATE GOVERNANCE: STRATEGIES, PROCESSES, TECHNOLOGY: V International Scientific Conference CORPORATE GOVERNANCE: STRATEGIES, PROCESSES, TECHNOLOGY: V International Scientific Conference
Г. Є. Богородицька, В. А. Язіна, О. П. Григор’єва, В. О. Корнивская, Д. О. Штейнгауз, O. V. Bulkot, І. Г. Павловська…
October 29, 2021
Cover for MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS: International Scientific Conference MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS: International Scientific Conference
Наталія Закорчевна, Анатолій Розгон, Юлія Красюк, Юрій Крот, Daria Bilets, Denis Miroshnichenko, Галина Киричек…
October 11, 2021
Cover for THE ECONOMIC COMPARATIVE STUDIES: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE: International Scientific Conference THE ECONOMIC COMPARATIVE STUDIES: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE: International Scientific Conference
Y. I. Bilenko, Г. Є. Богородицька, А. А. Манашкіна, I. V. Gusarov, S. A. Gusarova, Н. М. Буняк, B. I. Kosovych…
October 8, 2021
Cover for FROM THE BALTIC TO THE BLACK SEA: THE FORMATION OF MODERN ECONOMIC AREA: V International Scientific Conference FROM THE BALTIC TO THE BLACK SEA: THE FORMATION OF MODERN ECONOMIC AREA: V International Scientific Conference
N. Ye. Skorobogatova, І. А. Молодковець, О. І. Кліпкова, N. V. Bіelousova, Н. З. Зарічна, Д. Д. Третяк, Г. М. Качан…
September 13, 2021
Cover for BEST PRACTICES OF PUBLIC ADMINISTRATION: INTERNATIONAL EXPERIENCE BEST PRACTICES OF PUBLIC ADMINISTRATION: INTERNATIONAL EXPERIENCE
Н. Г. Єршова, Н. Г. Клименко, С. В. Корнієвський, О. С. Редчиць, М. В. Яковлєв, Ж. О. Бойко, С. М. Большаков…
September 3, 2021
Cover for HISTORY, POLITICAL SCIENCE, PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY: EUROPEAN DEVELOPMENT DIRECTION HISTORY, POLITICAL SCIENCE, PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY: EUROPEAN DEVELOPMENT DIRECTION
Н. Ф. Вароді, О. В. Дудник, Н. М. Кухарєва, V. К. Motuz, М. П. Понирко, А. В. Беззубенко, О. Л. Ковальков…
September 3, 2021
1-50 of 100