Education and Pedagogy

22 Titles
Cover for PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL SCIENCES: REGULARITIES AND DEVELOPMENT TRENDS PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL SCIENCES: REGULARITIES AND DEVELOPMENT TRENDS
A. І. Artemenko, I. V. Batsurovska, I. S. Bulakh, V. V. Voloshyna, V. L. Vertehel, V. V. Khrebtova, T. Ya. Нritchenko…
March 2, 2021
Cover for INTEGRATION OF TRADITIONAL AND INNOVATION PROCESSES OF DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE: monograph / edited by authors. – 1st ed. INTEGRATION OF TRADITIONAL AND INNOVATION PROCESSES OF DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE: monograph / edited by authors. – 1st ed.
Liubov Stovbur, Svetlana Fokina, Zhanna Antipova, Tatyana Barsukova, Iryna Barbashova, Larysa Kozibroda, Oksana Lypchanko-Kovachyk…
December 21, 2020
Cover for RELEVANT TRENDS OF SCIENTIFIC RESEARCH IN THE COUNTRIES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE: International Scientific Conference RELEVANT TRENDS OF SCIENTIFIC RESEARCH IN THE COUNTRIES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE: International Scientific Conference
Tetiana Aleksandrovych, Mykola Malynka, Yevhen Antypin, Olena Venhlovska, Kateryna Halatsyn, Olha Yaroshenko, Anna Helesh…
November 20, 2020
Cover for CURRENT TRENDS AND FACTORS OF THE DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL SCIENCES IN UKRAINE AND EU COUNTRIES CURRENT TRENDS AND FACTORS OF THE DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL SCIENCES IN UKRAINE AND EU COUNTRIES
В. В. Артюхова, Н. С. Ярош, В. М. Астахов, О. В. Бацилєва, І. В. Пузь, І. О. Басюга, І. О. Костіцька…
November 2, 2020
Cover for INTEGRATION OF TRADITIONAL AND INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCHES: GLOBAL TRENDS AND REGIONAL ASPECT: monograph / edited by authors. – 1st ed. INTEGRATION OF TRADITIONAL AND INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCHES: GLOBAL TRENDS AND REGIONAL ASPECT: monograph / edited by authors. – 1st ed.
Olena Venhlovska, Yevhen Antypin, Natalia Golota, Maryna Mashovets, Natalia Denysenko, Serhiy Marchuk, Artem Inozemtsev…
October 30, 2020
Cover for GENESIS OF PHYSICAL AND SPORTS MOVEMENT IN BUKOVYNA OF THE AUSTRO-HUNGARIAN AND ROMANIAN EPOCHS: сollective monograph GENESIS OF PHYSICAL AND SPORTS MOVEMENT IN BUKOVYNA OF THE AUSTRO-HUNGARIAN AND ROMANIAN EPOCHS: сollective monograph
N. Hnes, O. Tsybanyuk, T. Hryhoryshyna, I. Iachniuk, Y. Zoriy, Y. Tsyba, P. Horiuk…
October 28, 2020
Cover for PRIORITY DEVELOPMENT FIELDS OF THE EUROPEAN RESEARCH AREA: International Scientific Conference PRIORITY DEVELOPMENT FIELDS OF THE EUROPEAN RESEARCH AREA: International Scientific Conference
Lesia Turchak, Olena Smolyar, Оlena Ivanova, Alexander Koba, Maria Koba, Serhii Nikonenko, Tetiana Serhiienko…
October 22, 2020
Cover for CHALLENGES OF MEDICAL SCIENCE AND EDUCATION: AN EXPERIENCE OF EU COUNTRIES AND PRACTICAL INTRODUCTION IN UKRAINE CHALLENGES OF MEDICAL SCIENCE AND EDUCATION: AN EXPERIENCE OF EU COUNTRIES AND PRACTICAL INTRODUCTION IN UKRAINE
A. M. Antonenko, O. P. Vavrinevych, Yu. O. Asieieva, T. M. Babkina, Yu. O. Storozhchuk, G. B. Bodnar, B. M. Bodnar…
August 25, 2020
Cover for MOTOR ACTIVITY OF DIFFERENT SOCIAL GROUPS: сollective monograph MOTOR ACTIVITY OF DIFFERENT SOCIAL GROUPS: сollective monograph
L. Balatska, T. Liasota, I. Nakonechnyi, A. Hakman, H. Bezverkhnia, O. Kljus, T. Osadchenko…
July 31, 2020
Cover for PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF PHYSICAL CULTURE IN FIRST GRADE SCHOOL STUDENTS BY MEANS OF OLYMPIC EDUCATION IN THE NEW UKRAINIAN SCHOOL: сollective monograph PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF PHYSICAL CULTURE IN FIRST GRADE SCHOOL STUDENTS BY MEANS OF OLYMPIC EDUCATION IN THE NEW UKRAINIAN SCHOOL: сollective monograph
Yaroslav Galan, Andriy Ohnystyi, Olena Andrieieva, Yaroslav Zoriy, Yuriy Moseychuk, Olena Yarmak, Katherina Ohnystа…
June 30, 2020
Cover for VECTOR OF MODERN PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL SCIENCE IN UKRAINE AND EU COUNTRIES VECTOR OF MODERN PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL SCIENCE IN UKRAINE AND EU COUNTRIES
O. R. Aleksieieva, I. I. Kurlishchuk, A. І. Antsibor, S. V. Baranova, O. V. Batsylyeva, I. V. Puz, L. I. Bilousova…
June 19, 2020
Cover for THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE EUROPEAN RESEARCH AREA: monograph / edited by authors. – 2nd ed. THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE EUROPEAN RESEARCH AREA: monograph / edited by authors. – 2nd ed.
Oksana Vashak, Ludmila Martirosyan, Antonina Karnaukhova, Maryna Kolesnyk, Hanna Kravchenko, Оlha Pochuieva; Oksana Kravchenko…
May 29, 2020
Cover for THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE EUROPEAN RESEARCH AREA: monograph / edited by authors. – 4th ed. THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE EUROPEAN RESEARCH AREA: monograph / edited by authors. – 4th ed.
Oksana Hnatyshyn, Svitlana Kryvuts, Maryna Pogrebnyak, Mykhailo Melnyichuk, Oleksandr Koval, Anna Sakhnenko, Serhii Lazorenko…
May 29, 2020
Cover for DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE UNDER GLOBAL CHANGES: International Scientific Conference DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE UNDER GLOBAL CHANGES: International Scientific Conference
He Xingyi, Viktoriia Budiak, Oksana Lahoda, Liu Peiwei, Zhana Antipova, Marina Fedirko, Alina Vynokurova…
May 29, 2020
Cover for INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCHES: EUROPEAN DEVELOPMENT TRENDS AND REGIONAL ASPECT: Collective monograph. – 1st ed. INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCHES: EUROPEAN DEVELOPMENT TRENDS AND REGIONAL ASPECT: Collective monograph. – 1st ed.
Nataliia Ababilova, Oksana Bigych, Rusnak Diana, Yuliya Volynets, Nadiya Stadnik, Ekaterina Volynets, Kiselova-Bila Valentina…
March 31, 2020
Cover for MODERN GLOBAL TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCHES: International Scientific Conference MODERN GLOBAL TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCHES: International Scientific Conference
Tetiana Aleksandrovych, Mykola Malynka, Ivan Vasylykiv, Liliia Vinnikova, Olha Zavorotna, Alla Ziakun, Оksana Ivanovа…
March 20, 2020
Cover for MODERN RESEARCHES IN PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY MODERN RESEARCHES IN PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY
O. O. Avramenko, N. P. Kravchuk, O. S. Bozhok, K. S. Volkova, N. V. Tarasenko, I. V. Harkusha, V. I. Kaiko…
March 10, 2020
Cover for NEW STAGES OF DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE IN UKRAINE AND EU COUNTRIES: Monograph / edited by authors. – 1st ed. NEW STAGES OF DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE IN UKRAINE AND EU COUNTRIES: Monograph / edited by authors. – 1st ed.
Nataliia Ababilova, Nataliia Vasylyshyna, Tetiiana Skyrda, Ruslan Slobozhenko, Svitlana Vasilieva, Serhii Voloshynov, Yuliia Hlinchuk…
November 29, 2019
Cover for RELEVANT ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES: International Scientific Conference RELEVANT ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES: International Scientific Conference
Semen Buriachenko, Borys Stegniy, Vitalii Ivchuk, Andrii Butenko, Olena Tykhonova, Alina Hrechykhina, Yana Yatsyshina…
September 27, 2019
Cover for DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE: THE EXPERIENCE OF EUROPEAN COUNTRIES AND PROSPECTS FOR UKRAINE: Monograph / edited by authors. – 2nd ed. DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE: THE EXPERIENCE OF EUROPEAN COUNTRIES AND PROSPECTS FOR UKRAINE: Monograph / edited by authors. – 2nd ed.
Vadim Duyk, Klavdiia Tushko, Sergej Sovvа, Tatyana Zuziak, Oksana Marushchak, Oleksandr Koba, Maria Koba…
April 30, 2019
Cover for DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE: THE EXPERIENCE OF EUROPEAN COUNTRIES AND PROSPECTS FOR UKRAINE: Monograph / edited by authors. – 3rd ed. DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE: THE EXPERIENCE OF EUROPEAN COUNTRIES AND PROSPECTS FOR UKRAINE: Monograph / edited by authors. – 3rd ed.
Kristina Вabich-Kasianienko, Liubov Kotova, Svitlana Karvatska, Oleksandra Karmaza, Olena Grinenko, Helena Andrushchenko , Yana Kachan (Melnyk)…
April 30, 2019
Cover for THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE: THE EXPERIENCE OF COUNTRIES OF EUROPE AND PROSPECTS FOR UKRAINE: Monograph / edited by authors. – 2nd ed. THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE: THE EXPERIENCE OF COUNTRIES OF EUROPE AND PROSPECTS FOR UKRAINE: Monograph / edited by authors. – 2nd ed.
Nataliia Hrytsai, Tetiana Dereka, Ulyana Iskra, Vadim Duyk, Klavdia Tushko, Nataliia Malaniuk, Ludmila Romanyshyna…
October 30, 2018