Information technologies

5 Titles
Cover for MATHEMATICS AND PHYSICS – AN INTEGRAL PART OF THE INFORMATION SOCIETY MATHEMATICS AND PHYSICS – AN INTEGRAL PART OF THE INFORMATION SOCIETY
B. R. Popovych, R. B. Popovych, Yu. M. Krasnobokyi, K. S. Ilnitska, O. V. Momot, L. V. Figurska
December 12, 2023
Cover for INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION AND SCIENCES. PART 3 INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION AND SCIENCES. PART 3
M. M. Povidaichyk, A. L. Skliar, D. S. Olashyn, T. V. Polishchuk, H. M. Alieksieieva, Т. H. Postoіan, N. V. Prykhodko…
February 22, 2023
Cover for INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION AND SCIENCES. PART 2 INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION AND SCIENCES. PART 2
V. O. Кarashchuk, G. I. qizi Karimova, R. V. Karpenko, Yu. Р. Karpenko, O. O. Karpova, G. Kashyna, I. M. Kyrchata…
February 17, 2023
Cover for INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION AND SCIENCES. PART 1 INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION AND SCIENCES. PART 1
Sh. A. Abdisamatov, Sh. E. Abdullaeva, A. A. Abdumanonov, H. T. Abdurakhmonov, A. Abdusamiyev, D. Abduqodirov, S. Raxmonov…
February 16, 2023
Cover for MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELLING OF ENGINEERING SYSTEMS MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELLING OF ENGINEERING SYSTEMS
O. V. Choporova, S. V. Choporov, A. O. Lisnyak, S. M. Grebenyuk, M. I. Klymenko, V. Z. Gristchak, N. M. Dyachenko…
February 16, 2021