INNOVATION IN SCIENCE: GLOBAL TRENDS AND REGIONAL ASPECT: International Scientific Conference

Authors

Authors

Oleksandr Ohar, Hanna Shelekhan, Yuliya Krasyuk, Yuri Khudiyash, Andrii Potrokhov, Olga Ovcharenko, Mycola Prychepa, Yuliia Kovalenko, Yevgeniia Starosyla, Alyona Bogatko, Nadiya Bogatko, Svitlana Shuliak, Kateryna Miahka, Yulia Borko, Andriy Kyrychenko, Daria Zakharchuk, Ivan Saranchuk, Viktoria Vishchur, Tetiana Melnichenko, Andrii Sryberko, Nataliia Altunina, Olena Grishyna, Olena Menkus, Olena Yelizarova, Natalia Duiba, Roman Kravchenko, Yuriy Avdosyev, Oleg Luzan, Yakov Ivashchik, Olha Orlova, Liliia Zhyvotovska, Elina Buralova, Oleksii Prysiazhniuk, Olga Romanova, Olena Paradiuk, Yana Semko, Olena Chuikova, Ann Bondarenko, Valentyna Drozd, Liudmyla Havryliuk, Nataliya Karpova, Viktor Tanasiienko, Valeria Chernetska, Yulia Vinytska, Alona Hryshko, Vitalii Kotsur, Lesya Kotsur, Irina Bitner, Serhii Viazovyi, Nataliya Hapak, Yaroslav Bojko, Anton Zhuchkov, Tetiana Motashko, Lesia Prysiazhniuk, Serhii Serhieiev, Iana Sergeeva, Olha Harmatiy, Olena Bogucharova, Liudmyla Tyshakova, Olena Danilova, Olga Shcherbliuk, Bogdana Zorya, Olga Bilozir, Halyna Yerko, Marta Kliuchynska, Tetiana Kocharova, Victoria Kutsianova, Tetiana Kuznetsova, Maryna Omelchenko, Ilia Lysokon, Liubov Lokhvytska, Iryna Potoshna, Nataliia Onyshchenko, Maria Prokopchuk, Lilia Vinnikova, Іryna Tkachuk, Daria But, Stanislav Hrechka, Nataliia Derkevych, Antonina Ivaschenko, Liudmyla Shuppe, Olena Kotsiuba, Svitlana Nohovska, Nelia Pavlyk, Hanna Vusyk, Anna Pikalova, Maryna Chernyk, Yulia Shulzhenko, Olena Ishchenko, Lesia Romaniuk, Lesia Turchak, Nadiya Kiptilova, Aishe Velilyaeva, Ruslan Kundys, Nataliia Skliarenko, Marina Kolosnichenko, Lidiia Koval

The conference proceedings are focused on the study of innovations in science, taking into account global trends and regional aspects. General issues of the engineering, philological, pedagogical, legal, economic sciences, history of art, agriculture and so on are considered. The publication is designed for scientists, lecturers, postgraduate students, students, as well as for the general readers.

International Scientific Conference Innovation in Science: Global Trends and Regional Aspect: Conference Proceedings, March 12-13, 2021. Riga, Latvia: «Baltija Publishing». 260 pages.

Chapters

Author Biographies
Oleksandr Ohar

Ukrainian State University of Railway Transport, Ukraine

Yuliya Krasyuk

Institute of Hydrobiology of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Yuri Khudiyash

Institute of Hydrobiology of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Andrii Potrokhov

Institute of Cell Biology and Genetic Engineering, Ukraine

Olga Ovcharenko

Institute of Cell Biology and Genetic Engineering, Ukraine

Mycola Prychepa

Institute of Hydrobiology of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Yuliia Kovalenko

Institute of Hydrobiology of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Yevgeniia Starosyla

Institute of Hydrobiology of the National Academy of Science of Ukraine, Ukraine

Alyona Bogatko

Bilotserkivsky National Agrarian University, Institute of Postgraduate Training of Heads and
Specialists of Veterinary Medicine, Ukraine

Nadiya Bogatko

Bilotserkivsky National Agrarian University, Institute of Postgraduate Training of Heads and
Specialists of Veterinary Medicine, Ukraine

Svitlana Shuliak

State Research Institute of Laboratory Diagnostics and Veterinary and Sanitary Expertise, Ukraine

Kateryna Miahka

State Research Institute of Laboratory Diagnostics and Veterinary and Sanitary Expertise, Ukraine

Yulia Borko

National Scientific Center «Institute of Agriculture NAAS», Ukraine

Andriy Kyrychenko

National Scientific Center «Institute of Agriculture NAAS», Ukraine

Daria Zakharchuk

Polissya National University, Ukraine

Ivan Saranchuk

Bukovinian State Agricultural Experimental Station of Institute of Agriculture of Carpathian region of NAAS, Ukraine

Viktoria Vishchur

Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine

Tetiana Melnichenko

National Space Facilities Control and Test Center, Ukraine

Andrii Sryberko

State Institute «Hydroacoustic Branch of Institute of Geophysics by S.I. Subbotin name of the National Academy of Sciences of Ukraine», Ukraine

Nataliia Altunina

O.O. Bogomolets National Medical University, Ukraine

Olena Grishyna

SI «Mechnikov Institute of Microbiology and Immunology of National Academy of Medical Science of Ukraine», Ukraine

Olena Yelizarova

SI «O.M. Marzieiev Institute for Public Health, NAMSU», Ukraine

Natalia Duiba

Brovary School № 9, Ukraine

Roman Kravchenko

Chernihiv Regional Hospital; Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Ukraine

Yuriy Avdosyev

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Ukraine

Oleg Luzan

Chernihiv Regional Hospital, Ukraine

Olha Orlova

Ukrainian Medical Stomatological Academy, Ukraine

Liliia Zhyvotovska

Ukrainian Medical Stomatological Academy, Ukraine

Elina Buralova

V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

Oleksii Prysiazhniuk

South Ukrainian National Pedagogical University named after K.D. Ushynsky, Ukraine

Olga Romanova

Odesa I.I. Mechnikov National University, Ukraine

Olena Paradiuk

South Ukrainian National Pedagogical University named after K.D. Ushynsky, Ukraine

Yana Semko

South Ukrainian National Pedagogical University named after K.D. Ushynsky, Ukraine

Olena Chuikova

Odessa National Medical University, Ukraine

Ann Bondarenko

Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine

Valentyna Drozd

State Research Institute of the MIA of Ukraine, Ukraine

Liudmyla Havryliuk

State Research Institute of the MIA of Ukraine, Ukraine

Nataliya Karpova

Academician Y. Bugay International Scientific Technical University, Ukraine

Viktor Tanasiienko

Research Institute of Private Law and Entrepreneurship named after Academician F.G. Burchak NALS of Ukraine, Ukraine

Valeria Chernetska

National University «Odessa Law Academy», Ukraine

Yulia Vinytska

Donbass State Engineering Academy, Ukraine

Alona Hryshko

National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kiev Polytechnic Institute», Ukraine

Vitalii Kotsur

Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Ukraine

Lesya Kotsur

Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Ukraine

Irina Bitner

Karazin Banking Institute, Ukraine

Serhii Viazovyi

University of Banking, Ukraine

Nataliya Hapak

Uzhhorod National University, Ukraine

Yaroslav Bojko

Uzhhorod National University, Ukraine

Anton Zhuchkov

University of the State Fiscal Service of Ukraine, Ukraine

Tetiana Motashko

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Lesia Prysiazhniuk

National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Ukraine

Serhii Serhieiev

Donbass State Engineering Academy, Ukraine

Iana Sergeeva

Donbas State Engineering Academy, Ukraine

Olha Harmatiy

Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Olena Bogucharova

Luhansk State University of Internal Affairs named after Е.О. Didorenko, Ukraine

Liudmyla Tyshakova

Luhansk State University of Internal Affairs named after Е.О. Didorenko, Ukraine

Olga Shcherbliuk

Mechnikov Odessa National University, Ukraine

Bogdana Zorya

National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

Olga Bilozir

Kryvyi Rih State Pedagogical University, Ukraine

Halyna Yerko

Lutsk Pedagogical Professional College of the Municipal Institution of Higher Education «Lutsk Pedagogical College» of the Volyn Regional Council, Ukraine

Marta Kliuchynska

Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Tetiana Kocharova

Kharkiv National Medical University, Ukraine

Victoria Kutsianova

Kharkiv National Medical University, Ukraine

Tetiana Kuznetsova

SHEI «Donbas State Pedagogical University», Ukraine

Maryna Omelchenko

SHEI «Donbas State Pedagogical University», Ukraine

Ilia Lysokon

Kryvyi Rih State Pedagogical University, Ukraine

Liubov Lokhvytska

Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Ukraine

Iryna Potoshna

Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Ukraine

Nataliia Onyshchenko

SHEI «Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University», Ukraine

Maria Prokopchuk

Kyiv Borys Grinchenko University, Ukraine

Lilia Vinnikova

Kyiv Borys Grinchenko University, Ukraine

Іryna Tkachuk

Primary school teachers of Chernivtsi gymnasium № 2, Ukraine

Daria But

Kryvyi Rih State Pedagogical University, Ukraine

Stanislav Hrechka

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Nataliia Derkevych

Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

Antonina Ivaschenko

Odessa I.I. Mechnikov National University, Ukraine

Liudmyla Shuppe

Odessa I.I. Mechnikov National University, Ukraine

Olena Kotsiuba

Kryvyi Rih State Pedagogical University, Ukraine

Svitlana Nohovska

Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine

Nelia Pavlyk

Berdiansk State Pedagogical University, Ukraine

Hanna Vusyk

Berdiansk State Pedagogical University, Ukraine

Anna Pikalova

Municipal Establishment «Kharkiv Humanitarian and Pedagogical Academy» Kharkiv Regional Council, Ukraine

Maryna Chernyk

Sumy State University, Ukraine

Yulia Shulzhenko

Kremencuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine

Olena Ishchenko

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Lesia Romaniuk

Precarpathian National University after Vasyl Stefanyk, Ukraine

Lesia Turchak

Kyiv National University of Culture and Arts, Ukraine

Nadiya Kiptilova

Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Aishe Velilyaeva

Choreographer, Ukraine

Ruslan Kundys

Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Nataliia Skliarenko

Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine

Marina Kolosnichenko

Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine

Lidiia Koval

Zaporizhzhya National University, Ukraine

Cover for INNOVATION IN SCIENCE: GLOBAL TRENDS AND REGIONAL ASPECT: International Scientific Conference
Published
March 31, 2021