EUROPEAN POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF LEGAL SCIENCE, LEGISLATION AND LAW ENFORCEMENT PRACTICE

Authors

Authors

S. V. Bobrovnyk, Р. О. Гаврилюк, Г. Г. Дедурін, П. П. Захарченко, М. І. Мірошниченко, В. О. Карпічков, Л. Я. Коритко, У. В. Антонюк, В. О. Джуган, М. О. Кравцова, А. А. Приходько, Е. Р. Криган, О. А. Назаренко, І. І. Павлюков, P. P. Patsurkivskyy, Г. М. Пачевська, А-М. В. Туз, А. А. Ухтомский, Т. О. Чепульченко, Я. О. Шморгун, A. O. Murtishcheva, А. П. Головащук, Л. В. Грицишина, Л. А. Кондрат’єва, С. О. Короєд, О. С. Можайкіна, О. М. Кононець, І. Ю. Татулич, Н. Г. Аягут, Т. О. Плигач, Ю. Є. Тюріна, А. С. Абдель Фатах, Т. Г. Головань, О. В. Пожарова, Ю. В. Пожаров, К. О. Спицька, I. V. Ignatenko, В. Л. Качурінер, В. В. Носік, Т. М. Чурилова, В. В. Стрельник, T. O. Goloyadova, М. В. Голуб, В. М. Голуб, П. В. Коломієць, Т. О. Коломоєць, Д. С. Кремова, І. І. Комарницька, С. С. Корлюк, Б. С. Косохатько, О. В. Костенко, Н. П. Матюхіна, Д. В. Нестерова, П. В. Редіна, О. Г. Розгон, Г. А. Уткіна, Т. К. Доцюк, І. П. Яфонкіна, А. О. Яфонкін, В. А. Шевчук, І. В. Бойко, А. С. Мацко, О. Г. Циганов, А. В. Боровик, М. О. Красій, Р. А. Юрченко, Є. О. Біленська, Л. В. Гаврилюк, В. Г. Дрозд, Т. В. Швець, V. V. Kovalenko, O. Yu. Lyoshenko, М. В. Одарюк, Е. І. Оржинська, Д. В. Войтюк, У. З. Коруц, О. В. Микитенко, В. І. Уберман, Л. А. Васьковець, В. Ю. Щерба

International scientific and practical conference «European potential for the development of legal science, legislation and law enforcement practice» : conference proceedings, February 26–27, 2021. Wloclawek, Republic of Poland : «Baltija Publishing». 252 pages.

Chapters

Author Biographies
S. V. Bobrovnyk, Institute of Law of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Doctor of Law, Professor, Head of the Department of Theory and History of Law and the State

Р. О. Гаврилюк, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна

доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри публічного права

Г. Г. Дедурін, Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права факультету № 1

П. П. Захарченко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

доктор юридичних наук, професор кафедри теорії та історії права та держави

М. І. Мірошниченко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

доктор юридичних наук, професор кафедри теорії та історії права та держави

В. О. Карпічков, Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

кандидат юридичних наук, асистент кафедри теорії та історії права та держави

Л. Я. Коритко, Івано-Франківський юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія», Україна

доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри загальноправових та гуманітарних дисциплін

У. В. Антонюк, Івано-Франківський юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія», Україна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного та господарського права і процесу

В. О. Джуган, Івано-Франківський юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія», Україна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного та господарського права і процесу

М. О. Кравцова, Донецький юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ України, Україна

кандидат юридичних наук, викладач кафедри загально-правових дисциплін

А. А. Приходько, Криворізький навчально-науковий інститут Донецького юридичного інституту Міністерства внутрішніх справ України, Україна

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри організації досудового розслідування факультету № 1, капітан поліції

Е. Р. Криган, Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

студентка І курсу денної форми навчання,
Науковий керівник: Кобан О. Г., доцент кафедри теорії та історії права та держави

О. А. Назаренко, Національна академія внутрішніх справ, Україна

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри теорії держави та права

І. І. Павлюков, Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

аспірант кафедри теорії та історії права та держави

P. P. Patsurkivskyy, Institute of Law of the Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Student

Г. М. Пачевська, Національна академія внутрішніх справ, Україна

здобувач кафедри теорії держави та права

А-М. В. Туз, Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

студентка ІІ курсу

А. А. Ухтомский, Киевская Духовная Академия и Семинария, Украина

протоиерей, кандидат богословия, преподаватель Истории Европы и Истории Древних Восточных Церквей

Т. О. Чепульченко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного права факультету соціології і права

Я. О. Шморгун, ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Україна

аспірантка

A. O. Murtishcheva, Scientific Research Institute of State Building and Local Government of National Academy of Law Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Legal Sciences, Assistant Lecturer at the Department of State Construction, Yaroslav Mudriy National Law University, Research Assistant at Comparative Law Department

А. П. Головащук

кандидат юридичних наук

Л. В. Грицишина, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, Україна

аспірант кафедри цивільного права та процесу

Л. А. Кондрат’єва, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри процесуального права юридичного факультету

С. О. Короєд, ЗВО «Університет Короля Данила», Україна

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри права

О. С. Можайкіна, Київський національний торговельно-економічний університет, Україна

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

О. М. Кононець, Київський національний торговельно-економічний університет, Україна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

І. Ю. Татулич, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри процесуального права юридичного факультету

Н. Г. Аягут, Донецький юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ України, Україна

ад’юнкт кафедри господарсько-правових дисциплін

Т. О. Плигач, Університет державної фіскальної служби України, Україна

аспірант

Ю. Є. Тюріна, АО «ПРАВОВИЙ ЦЕНТР ХХІ СТ.», Україна

адвокат

А. С. Абдель Фатах, Криворізький навчально-науковий інститут Донецького юридичного інституту Міністерства внутрішніх справ України, Україна

викладач кафедри цивільного та господарського права

Т. Г. Головань, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Україна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін, міжнародного права та права Європейського Союзу, докторант кафедри цивільно-правових дисциплін та трудового права імені професора О. І. Процевського

О. В. Пожарова, Національний університет «Одеська юридична академія», Україна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення

Ю. В. Пожаров, Рада адвокатів Одеської області, Україна

адвокат

К. О. Спицька, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

юристка відділу супроводу вступної кампанії

I. V. Ignatenko, Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine

Ph. D. in Law, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Land and Agrarian Law

В. Л. Качурінер, Міжнародний гуманітарний університет, Україна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства

В. В. Носік, Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри земельного та аграрного права

Т. М. Чурилова, Сумський державний університет, Україна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного, європейського права та цивільно-правових дисциплін

В. В. Стрельник, Сумський національний аграрний університет, Україна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри приватного та соціального права

T. O. Goloyadova, National University «Odesa Law Academy», Ukraine

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Administrative and Financial Law

М. В. Голуб, Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правоохоронної діяльності та поліціїстики факультету № 6

В. М. Голуб, Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна

аспірантка кафедри правоохоронної діяльності та поліціїстики факультету № 6

П. В. Коломієць, Полтавський державний аграрний університет, Україна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва і права

Т. О. Коломоєць, Запорізький національний університет, Україна

доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, член-кореспондент Національної академії правових наук України, декан юридичного факультету

Д. С. Кремова, Запорізький національний університет, Україна

здобувач третього рівня вищої освіти кафедри адміністративного та господарського права

І. І. Комарницька, Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», Україна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та процесу

С. С. Корлюк, Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

студентка І курсу магістратури

Б. С. Косохатько, Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

магістр

О. В. Костенко, Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України, Україна

доктор філософії в галузі права, в. о. завідувача науково-дослідної лабораторії теорії і права цифрових трансформацій науково-дослідного центру цифрових трансформацій і права

Н. П. Матюхіна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права

Д. В. Нестерова, Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

аспірантка кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права

П. В. Редіна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна

аспірант кафедри адміністративного права

О. Г. Розгон, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Україна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності

Г. А. Уткіна, Донецький юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ України, Україна

кандидат економічних наук, доцент кафедри спеціальних дисциплін та професійної підготовки

Т. К. Доцюк, Донецький юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ України, Україна

кандидат історичних наук, доцент кафедри загально-правових дисциплін

І. П. Яфонкіна, Ірпінський державний коледж економіки та права, Україна

кандидат політичних наук, викладач

А. О. Яфонкін, Університет державної фіскальної служби України, Україна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри військової підготовки

В. А. Шевчук, Університет державної фіскальної служби України, Україна

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри військової підготовки

І. В. Бойко, Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України, Україна

старший науковий співробітник

А. С. Мацко, Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін

О. Г. Циганов, Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України, Україна

доктор юридичних наук, доцент, головний науковий співробітник

А. В. Боровик, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, Україна

кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін, декан юридичного факультету

М. О. Красій, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна

кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри публічного управління та адміністрування

Р. А. Юрченко, Донецький юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ України, Україна

аспірант

Є. О. Біленська, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна

аспірант кафедри кримінального процесу

Л. В. Гаврилюк, Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України, Україна

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії проблем правового та організаційного забезпечення діяльності Міністерства

В. Г. Дрозд, Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України, Україна

доктор юридичних наук, професор, начальник третього науково-дослідного відділу науково-дослідної лабораторії проблем правового та організаційного забезпечення діяльності Міністерства

Т. В. Швець, Національна академія внутрішніх справ, Україна

провідний науковий співробітник групи з питань захисту прав інтелектуальної власності відділу організації наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної власності

V. V. Kovalenko, Luhansk State University of Internal Affairs named after E. O. Didorenko, Ukraine

Ph. D. in Law, Associate Professor, Professor at the Department of Criminal Law Disciplines

O. Yu. Lyoshenko, National University «Odesa Law Academy», Ukraine

Attorney, Candidate to the Ph. D. Degree at the Criminal Procedural Law, Investigation and Operational Search Activities’ Department

М. В. Одарюк, Запорізький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України, Україна

судовий експерт сектору криміналістичного дослідження транспортних засобів і реєстраційних документів, що їх супроводжують відділу автотехнічних досліджень та криміналістичного дослідження транспортних засобів

Е. І. Оржинська, Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ, Україна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри професійних та спеціальних дисциплін

Д. В. Войтюк, Інститут управління та права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна

студентка

У. З. Коруц, Західноукраїнський національний університет, Україна

кандидат юридичних наук, доцент, начальник відділу міжнародних зв’язків

О. В. Микитенко, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

аспірант кафедри міжнародного права

В. І. Уберман, Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», Україна

кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії формування та регулювання якості вод

Л. А. Васьковець, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

кандидат біологічних наук, доцент, професор кафедри безпеки праці і навколишнього середовища

В. Ю. Щерба, Державна установа «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Вінницькій області», Україна

магістр права, уповноважена з антикорупційної діяльності

Cover for EUROPEAN POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF LEGAL SCIENCE, LEGISLATION AND LAW ENFORCEMENT PRACTICE
Published
April 28, 2021