CHALLENGES, THREATS AND DEVELOPMENTS IN BIOLOGY, AGRICULTURE, ECOLOGY, GEOGRAPHY, GEOLOGY AND CHEMISTRY

Authors

Authors

І. В. Коваль, А. В. Григоренко, А. О. Кутина, Yu. V. Lykholat, N. O. Khromykh, O. O. Didur, К. В. Новосад, О. В. Романенко, К. В. Новосад, О. Ф. Щербакова, В. В. Новосад, L. M. Babenko, M. M. Shcherbatiuk, I. V. Kosakivska, О. В. Старостенко, К. В. Новосад, О. О. Ярис, Ю. П. Мамедова, Л. В. Билина, Л. М. Шевчук, М. І. Бургаз, П. В. Шекк, А. І. Лічна, Л. В. Вагалюк, Р. А. Валерко, Л. О. Герасимчук, А. П. Приходько, О. Ю. Герман, Н. О. Орлова, А. О. Плужник, Т. М. Єгорова, О. М. Нагорнюк, K. O. Zviahintseva, H. O. Kazarinova, Ю. О. Коваленко, М. В. Причепа, В. В. Мельник, В. В. Пабот, Д. В. Сахненко, Д. В. Кострич, О. В. Панчук, О. В. Романенко, О. В. Пилипович, Г. М. Химочка, L. А. Raіchuk, I. К. Shvydenko, G. М. Chobotko, I. B. Rusyn, V. V. Djachok, Д. В. Сахненко, Р. М. Мамчур, М. М. Доля, В. П. Строкаль, Л. І. Хмельникова, В. С. Більчук, В. Ю. Слєсарчук, А. М. Белінська, І. П. Новікова, І. О. Трикаш, Л. П. Іщук, Т. М. Миронюк, Г. П. Іщук, O. A. Lykholat, T. Yu. Lykholat, K. V. Kravchuk, М. С. Харчук, О. М. Гурняк, І. Ю. Чубик, С. В. Чеботар, К. А. Нестерова, В. А. Копілевич, Р. В. Лаврик, Н. І. Смик, В. В. Самплавський, В. Г. Гаськевич, О. Г. Телегуз, В. В. Ігнатишин, А. В. Ігнатишин, Т. Й. Іжак, V. S. Kostiuk, V. I. Korinnyi, Ж. М. Матвіїшина, О. Г. Пархоменко, С. І. Пясецька, О. О. Долинська, М. Р. Питуляк, М. В. Питуляк, Н. П. Стецько, А. М. Слащук, Г. О. Бернадська, В. Г. Явкін, Г. Я. Круль, С. Д. Брик, М. М. Матрофайло, І. В. Бучинська, D. V. Melkonyan, E. A. Cherkez, V. Н. Tyuremina, Я. М. Тузяк, А. В. Голодна, Л. В. Губенко, О. Г. Любчич, Н. Б. Закорчевна, Ю. С. Демидюк, В. А. Іщенко, Г. М. Козелець, Н. Л. Умрихін, О. М. Казюта, А. О. Казюта, В. Г. Молдован, Ж. А. Молдован, Д. М. Онопрієнко, Г. Я. Панахид, Г. С. Коник, С. В. Рєзнік, Д. В. Гавва, Н. І. Ковалжи, Н. О. Сиплива, А. О. Гайдай, Ю. О. Божок, Т. Д. Сонець, С. Г. Столяр, М. М. Ключевич, З. В. Усова, О. Ю. Леонов, К. Ю. Суворова, Л. А. Шевченко, Г. І. Рябуха, І. М. Бондар, А. М. Шувар, О. Ф. Тимчишин, В. М. Боровкова, О. В. Щербак, С. Б. Боровков, Т. А. Бугай, І. В. Гноєвий, М. О. Хоменко, Л. П. Чорнолата, Н. В. Гуцол, О. О. Мисенко, О. А. Бойка, О. С. Мажула, Ю. М. Бородін, А. С. Авдєєв, С. І. Познякова, І. М. Швиденко

International scientific and practical conference «Challenges, threats and developments in biology, agriculture, ecology, geography, geology and chemistry» : conference proceedings, July 2–3, 2021. Lublin : «Baltija Publishing», 276 pages.

Chapters

 • ВИДИ РОДУ CORYDALIS DC. В УКРАЇНІ
  І. В. Коваль, А. В. Григоренко
 • ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІТОПЛАНКТОНУ Р. ЖЕРЕВ (ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА)
  А. О. Кутина
 • SUCCESSION TRAITS OF THE TRANSFORMED GRASSL AND VEGETATION IN THE AREA FLOODED DUE TO COAL MINE WORKINGS
  Yu. V. Lykholat, N. O. Khromykh, O. O. Didur
 • ЕКОЛОГІЯ. ОТРУЙНІ АДВЕНТИВНІ РОСЛИНИ В УРБАНОФЛОРІ МЕГАПОЛІСА
  К. В. Новосад, О. В. Романенко
 • РАРИТЕТНИЙ ФЛОРОФОНД НАЦІОНАЛЬНОЇ ОХОРОНИ РЕГІОНУ МАЛОПОЛІСЬКЕ ПОГОРИННЯ
  К. В. Новосад, О. Ф. Щербакова, В. В. Новосад
 • EFFECTS OF PRE-SOWING TREATMENT WITH DL-N-HEXANOYL-L-HOMOSERINE LACTONE ON PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF WINTER WHEAT
  L. M. Babenko, M. M. Shcherbatiuk, I. V. Kosakivska
 • ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ УКРАЇНИ ФАУНИ КОЛЕМБОЛИ (COLLEMBOLA, ENTOGNATHA)
  О. В. Старостенко, К. В. Новосад
 • ПЕРСПЕКТИВНА РОЛЬ ПЛАСТИКОВИХ ШТУЧНИХ ГНІЗДІВЕЛЬ У ПІДТРИМАННІ ДУПЛОГНІЗНИХ ПТАХІВ НА БЕЗЛЮДІВСЬКИХ ОЧИСНИХ СПОРУДАХ М. ХАРКОВА
  О. О. Ярис, Ю. П. Мамедова
 • УШКОДЖЕННЯ ТВЕРДОГО ТІЛА ДВОСТУЛКОВИХ МОЛЮСКІВ РОДИНИ КУЛЬКОВИХ (MOLLUSCA: BIVALVIA: PISIDIDAE) ЯК РЕЗУЛЬТАТ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  Л. В. Билина, Л. М. Шевчук
 • ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТИЛІГУЛЬСЬКОГО ЛИМАНУ
  М. І. Бургаз, П. В. Шекк, А. І. Лічна
 • ВИКОРИСТАННЯ ЕКОМЕРЕЖІ ЯК ЗАХІД З БІОЦЕНОТИЧНОЇ МЕЛІОРАЦІЇ АГРОЛАНДШАФТІВ УКРАЇНИ
  Л. В. Вагалюк
 • ОЦІНКА ПЕРОРАЛЬНОГО НАДХОДЖЕННЯ ЗАЛІЗА І МАРГАНЦЮ З ПИТНОЮ ВОДОЮ ДЛЯ ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
  Р. А. Валерко, Л. О. Герасимчук, А. П. Приходько
 • ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТУ СВІДКА ПРИ СУМІСНОМУ ПРОРОЩУВАННІ ОПРОМІНЕНОГО І НЕОПРОМІНЕНОГО НАСІННЯ ЦИБУЛІ В СПІЛЬНОМУ ВОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
  О. Ю. Герман, Н. О. Орлова, А. О. Плужник
 • ДО ПИТАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО БАЛАНСУ ЦИНКУ У ҐРУНТАХ УКРАЇНИ
  Т. М. Єгорова, О. М. Нагорнюк
 • ECOLOGICAL COMPONENT OF ADVENTIVE ELEMENT OF KHARKIV URBAN FLORA (UKRAINE)
  K. O. Zviahintseva, H. O. Kazarinova
 • ЕКОЛОГО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОДНОРІЧОК СОНЯЧНОГО ОКУНЯ (LEPOMIS GIBBOSUS (L., 1758)) В ОЗЕРАХ ПРОЕКТОВАНОГО ЕКОПАРКУ «ОСОКОРКИ»
  Ю. О. Коваленко, М. В. Причепа
 • ПЕРЕРОЗПОДІЛ СУМАРНОЇ АКТИВНОСТІ 137CS У ЛІСОВІЙ ПІДСТИЛЦІ ТА МІНЕРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ ҐРУНТУ СВІЖИХ ТА ВОЛОГИХ СУБОРІВ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ
  В. В. Мельник
 • ОСОБЛИВОСТІ ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМ ЗАХИСТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ВІД КОМПЛЕКСУ ШКІДЛИВИХ ОРГАНІЗМІВ ЗА УМОВ ВІДТВОРЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ
  В. В. Пабот, Д. В. Сахненко, Д. В. Кострич
 • ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНА І ЦЕНОТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИНИ GERANIUM PHAEUM L. У ФЛОРІ УКРАЇНИ
  О. В. Панчук, О. В. Романенко
 • ВИКОРИСТАННЯ ПЕСТИЦИДІВ ТА ОТРУТОХІМІКАТІВ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
  О. В. Пилипович, Г. М. Химочка
 • MATHEMATICAL MODELING OF RADIONUCLIDE MIGRATION IN FOREST ECOSYSTEMS IN THE CONTEXT OF ACHIEVING THE OBJECTIVES OF GREEN ECONOMY
  L. А. Raіchuk, I. К. Shvydenko, G. М. Chobotko
 • DEPENDENCE OF BIOELECTRICITY PRODUCTION FROM ELECTROTECHNOLOGICAL PARAMETERS OF PLANT-MICROBIAL ELECTRO-BIOSYSTEMS
  I. B. Rusyn, V. V. Djachok
 • ЗАГРОЗИ І ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ РИЗИКІВ СТАЛОМУ ВИРОБНИЦТВУ РОСЛИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА ІНТЕНСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР
  Д. В. Сахненко, Р. М. Мамчур, М. М. Доля
 • ОСОБЛИВОСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНИХ ВОД ДНІПРОВСЬКОГО БАСЕЙНУ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ АПРОКСИМАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДИРЕКТИВ
  В. П. Строкаль
 • ЕКОЛОГІЧНЕ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ПРИ НАВЧАННІ ПРОВІЗОРІВ
  Л. І. Хмельникова, В. С. Більчук, В. Ю. Слєсарчук
 • НАСЛІДКИ ВПЛИВУ ОЛІГОМЕРНОГО ПЕПТИДУ 1-42 НА ДОКІНГ СИНАПТИЧНІ ВЕЗИКУЛИ
  А. М. Белінська, І. П. Новікова, І. О. Трикаш
 • ДО ПРОБЛЕМИ НАСІННЄНОШЕННЯ ТА АЛЕРГЕННОСТІ ВИДІВ РОДУ POPULUS L.
  Л. П. Іщук, Т. М. Миронюк, Г. П. Іщук
 • INFLUENCE OF ALIMENTARY XENOESTROGENS ON CHOLINERGIC REGULATION IN DIFFERENT AGE ANIMALS
  O. A. Lykholat, T. Yu. Lykholat, K. V. Kravchuk
 • ТРАНСМІСІЙНА ЕЛЕКТРОННА МІКРОСКОПІЯ В МЕДИЦИНІ ТА ЇЇ ПЕРСПЕКТИВИ
  М. С. Харчук, О. М. Гурняк
 • ГЕНЕТИЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ МІДІЙ РОДУ MYTILUS ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЧОРНОГО МОРЯ
  І. Ю. Чубик, С. В. Чеботар
 • ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОДИ ДЛЯ ЗРОШЕННЯ
  К. А. Нестерова, В. А. Копілевич, Р. В. Лаврик
 • МОДИФІКОВАНИЙ ВПЕ ЯК ЧУТЛИВИЙ ДАТЧИК ДЛЯ ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ НІТРАТ-ЙОНІВ У ВОДАХ І ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ
  Н. І. Смик, В. В. Самплавський
 • ТЕМНО-СІРІ ОПІДЗОЛЕНІ (LUVIC GREYZEMIC PHAEOZEMS) ҐРУНТИ СЯНСЬКО-ДНІСТЕРСЬКОЇ ВИСОЧИНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ
  В. Г. Гаськевич, О. Г. Телегуз
 • СЕЙСМІЧНИЙ АСПЕКТ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ В ЗАКАРПАТСЬКОМУ ВНУТРІШНЬОМУ ПРОГИНІ
  В. В. Ігнатишин, А. В. Ігнатишин, Т. Й. Іжак
 • STRUCTURE AND CURRENT CONDITION OF SOILS IN THE KOROSTEN DISTRICT OF ZHYTOMYR REGION
  V. S. Kostiuk, V. I. Korinnyi
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ГОЛОЦЕНОВИХ ҐРУНТІВ БАГАТОШАРОВОГО ПОСЕЛЕННЯ МАЛА ГЛУМЧА-1 ТЕРИТОРІЇ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ
  Ж. М. Матвіїшина, О. Г. Пархоменко
 • ВИПАДКИ ВІДКЛАДЕНЬ НАЛИПАННЯ МОКРОГО СНІГУ КАТЕГОРІЇ НЯ (НЕБЕЗПЕЧНІ) ТА СГЯ (СТИХІЙНІ) НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ПРОТЯГОМ 2011-2020 РР.
  С. І. Пясецька
 • БАЛЬНЕОЛОГІЧНІ РЕСУРСИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
  О. О. Долинська
 • РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ БАЛЬНЕОЛОГІЧНИХ РЕСУРСІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
  М. Р. Питуляк, М. В. Питуляк, Н. П. Стецько
 • ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РІВНЕНЬКОЇ ОБЛАСТІ
  А. М. Слащук, Г. О. Бернадська
 • НЕБЕЗПЕКА ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ В ІСТОРИЧНОМУ ЦЕНТРІ ЧЕРНІВЦІВ
  В. Г. Явкін, Г. Я. Круль, С. Д. Брик
 • ОСНОВНІ РИСИ КАРБОНОВИХ ВУГЛЕНОСНИХ ФОРМАЦІЙ НА МЕЖІ ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО І ЛЮБЛІНСЬКОГО КАМ’ЯНОВУГІЛЬНИХ БАСЕЙНІВ
  М. М. Матрофайло, І. В. Бучинська
 • PROCESSES AND FACTORS CONTROLLING THE GROUNDWATER CHEMISTRY OF THE PLEISTOCENE AQUIFER OF BLACK SEA ARTESIAN BASIN, SOUTH UKRAINE
  D. V. Melkonyan, E. A. Cherkez, V. Н. Tyuremina
 • ПАЛЕОНТОЛОГІЧНИЙ МУЗЕЙ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА НА МЕЖІ ТИСЯЧОЛІТЬ: ІСТОРІЯ, ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ, СУЧАСНИЙ СТАН
  Я. М. Тузяк
 • ТЕНДЕНЦІЇ ВИРОЩУВАННЯ СОЇ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ В УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ
  А. В. Голодна, Л. В. Губенко, О. Г. Любчич
 • ВПЛИВ ЗМІНИ КЛІМАТУ В УКРАЇНІ НА СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
  Н. Б. Закорчевна, Ю. С. Демидюк
 • ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В СТЕПУ УКРАЇНИ
  В. А. Іщенко, Г. М. Козелець, Н. Л. Умрихін
 • ШПАРУВАТІСТЬ ҐРУНТІВ ЗАПЛАВИ РІЧКИ УДИ
  О. М. Казюта, А. О. Казюта
 • ДОПОСІВНА ОБРОБКА НАСІННЯ ТА ПОЗАКОРЕНЕВЕ ПІДЖИВЛЕННЯ – ЯК СПОСІБ ВПЛИВУ НА РІСТ І РОЗВИТОК РОСЛИН ТА ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ СОЇ
  В. Г. Молдован, Ж. А. Молдован
 • ЗАСТОСУВАННЯ УДОБРЮВАЛЬНОГО ЗРОШЕННЯ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ
  Д. М. Онопрієнко
 • ВПЛИВ ЛУЧНИХ АГРОЕКОСИСТЕМ НА ЗМІНУ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЄМНОСТІ ҐРУНТУ
  Г. Я. Панахид, Г. С. Коник
 • ВПЛИВ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА НА ЧИСЕЛЬНІСТЬ МІКРОАРТРОПОД У ЧОРНОЗЕМАХ ТИПОВИХ ЛІВОБЕРЕЖЖЯ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
  С. В. Рєзнік, Д. В. Гавва, Н. І. Ковалжи
 • ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННІ ОСОБЛИВОСТІ НОВИХ СОРТІВ BETA VULGARIS L, ПРИДАТНИХ ДЛЯ ПОШИРЕННЯ В УКРАЇНІ
  Н. О. Сиплива, А. О. Гайдай, Ю. О. Божок
 • ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТІВ КАРТОПЛІ ЗОНИ ПОЛІССЯ ЗА ПАРАМЕТРАМИ АДАПТИВНОСТІ
  Т. Д. Сонець
 • ДОМІНУЮЧІ МІКОЗИ SORGHUM BICOLOR В ПОЛІССІ УКРАЇНИ
  С. Г. Столяр, М. М. Ключевич
 • ВИВЧЕННЯ КОЛЬОРОВИХ ПШЕНИЦЬ ДЛЯ СТВОРЕННЯ СОРТІВ ХАРЧОВОГО НАПРЯМУ ВИКОРИСТАННЯ
  З. В. Усова, О. Ю. Леонов, К. Ю. Суворова
 • ЗНАЧЕННЯ МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ У РОЗВИТКУ СТАЛОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
  Л. А. Шевченко, Г. І. Рябуха, І. М. Бондар
 • ВИКОРИСТАННЯ БІОПРЕПАРАТІВ В АГРОЦЕНОЗАХ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО
  А. М. Шувар, О. Ф. Тимчишин
 • ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ПРЕПАРАТІВ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ
  В. М. Боровкова, О. В. Щербак, С. Б. Боровков
 • ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ДОЇЛЬНИХ РОБОТІВ В УМОВАХ МОЛОЧНО-ТОВАРНОГО КОМПЛЕКСУ
  Т. А. Бугай, І. В. Гноєвий
 • ГОРМОНАЛЬНІ ЗМІНИ В ОРГАНІЗМІ ТЕЛИЦЬ ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСІВ НАНОКАРБОКСИЛАТІВ ДЛЯ СТИМУЛЯЦІЇ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ
  М. О. Хоменко
 • МІКОТОКСИНИ У ЗЕРНІ ЗЛАКОВИХ КУЛЬТУР ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЇХ КОНТРОЛЮ
  Л. П. Чорнолата, Н. В. Гуцол, О. О. Мисенко
 • PRUNUS TENELLA (AMYGDALUS NANA) – АБОРИГЕННИЙ ПРЕДСТАВНИК ДЕНДРОФЛОРИ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ
  О. А. Бойка
 • ВИЗНАЧЕННЯ КРИТИЧНИХ ПЕРІОДІВ, ЯКІ МАКСИМАЛЬНО ВПЛИВАЮТЬ НА ВРОЖАЙНІСТЬ ШИШОК СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ (PINUS SYLVESTRIS L.), У ЛІВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
  О. С. Мажула, Ю. М. Бородін, А. С. Авдєєв
 • ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ВИДІВ ІНТРОДУЦЕНТІВ У ЛІСОВИХ НАСАДЖЕННЯХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
  С. І. Познякова, І. М. Швиденко
Author Biographies
І. В. Коваль, Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка Національної академії наук України, Україна

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

А. В. Григоренко, Державний заклад «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління», Україна

старший викладач кафедри заповідної справи та рекреаційної діяльності

А. О. Кутина, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна

асистент кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття

Yu. V. Lykholat, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine

Doctor of Biological Sciences, Professor, Head of the Department of Physiology and Introduction of Plants

N. O. Khromykh, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine

PhD, Senior Reseacher

O. O. Didur, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine

PhD, Senior Reseacher

К. В. Новосад, Національний науково-природничий музей Національної академії наук України, Україна

кандидат біологічних наук, науковий співробітник відділу ботаніки

О. В. Романенко, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Україна

доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біології

К. В. Новосад, Національний науково-природничий музей Національної академії наук України, Україна

кандидат біологічних наук, науковий співробітник відділу Ботаніки

О. Ф. Щербакова, Національний науково-природничий музей Національної академії наук України, Україна

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу Ботаніки

В. В. Новосад, Національний науково-природничий музей Національної академії наук України, Україна

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, завідуючий відділу Ботаніки

L. M. Babenko, M. G. Kholodny Institute of Botany of National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Senior Researcher at the Department of Phytohormonology

M. M. Shcherbatiuk, M. G. Kholodny Institute of Botany of National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Senior Researcher at the Department of Phytohormonology

I. V. Kosakivska, M. G. Kholodny Institute of Botany of National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Biological Sciences, Professor, Head of the Department of Phytohormonology

О. В. Старостенко, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Україна

кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології

К. В. Новосад, Національний науково-природничий музей Національної академії наук України, Україна

кандидат біологічних наук, науковий співробітник відділу ботаніки

О. О. Ярис, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Україна

аспірант кафедри зоології

Ю. П. Мамедова, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Україна

аспірант кафедри зоології

Л. В. Билина, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна

аспірант

Л. М. Шевчук, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна

доктор біологічних наук, професор

М. І. Бургаз, Одеський державний екологічний університет, Україна

кандидат біологічних наук, доцент кафедри водних біоресурсів та аквакультури

П. В. Шекк, Одеський державний екологічний університет, Україна

доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури

А. І. Лічна, Одеський державний екологічний університет, Україна

асистент кафедри водних біоресурсів та аквакультури

Л. В. Вагалюк, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю

Р. А. Валерко, Поліський національний університет, Україна

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри загальної екології

Л. О. Герасимчук, Поліський національний університет, Україна

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри загальної екології

А. П. Приходько, Поліський національний університет, Україна

здобувач вищої освіти освітнього ступеня магістр спеціальності 101 «Екологія»

О. Ю. Герман, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

кандидат біологічних наук, доцент кафедри генетики і цитології

Н. О. Орлова, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

студентка кафедри генетики і цитології

А. О. Плужник, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

студентка кафедри генетики і цитології

Т. М. Єгорова, Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України, Україна

доктор сільськогосподарських наук, завідувачка лабораторії гідроекології

О. М. Нагорнюк, Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України, Україна

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник сектору навчальне – методичного та інформаційного забезпечення

K. O. Zviahintseva, V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

PhD, Assistant Professor, Department of Botany and Plant Ecology

H. O. Kazarinova, V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

PhD, Assistant Professor, Department of Botany and Plant Ecology

Ю. О. Коваленко, Інститут гідробіології Національної академії наук України, Україна

доктор філософії, молодший науковий співробітник

М. В. Причепа, Інститут гідробіології Національної академії наук України, Україна

кандидат біологічних наук, науковий співробітник

В. В. Мельник, Державний університет «Житомирська політехніка», Україна

кандидат сільськогосподарських наук, асистент кафедри екології

В. В. Пабот, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української та російської мов як іноземних

Д. В. Сахненко, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин

Д. В. Кострич, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна

аспірант кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин

О. В. Панчук, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Україна

кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології

О. В. Романенко, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Україна

доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біології

О. В. Пилипович, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

кандидат географічних наук, доцент кафедри конструктивної географії і картографії

Г. М. Химочка, Відокремлений структурний підрозділ «Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка», Україна

викладач

L. А. Raіchuk, Institute of Agroecology and Environmental Management of National Academy of agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Ph.D. (Agriculture), Senior Researcher, Head of Department of Radioecology and Remote Sensing of Landscapes

I. К. Shvydenko, Institute of Agroecology and Environmental Management of National Academy of agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Ph.D. (Agriculture), Head of the Laboratory of Radioecology of Agrarian and Forest Ecosystems

G. М. Chobotko, Institute of Agroecology and Environmental Management of National Academy of agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Dr.Sc. (Biology), Professor, Leading Researcher

I. B. Rusyn, Viacheslav Chornovil Institute of Sustainable Development Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Doctoral Student at the Department of Ecology and Sustainable Environmental Management

V. V. Djachok, Viacheslav Chornovil Institute of Sustainable Development Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Doctor of Technical Sciences, Professor at the Department of Ecology and Sustainable Environmental Management

Д. В. Сахненко, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин

Р. М. Мамчур, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна

кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи та страхування

М. М. Доля, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна

доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин

В. П. Строкаль, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю

Л. І. Хмельникова, Дніпровський державний медичний університет, Україна

кандидат хімічних наук, доцент кафедри біохімії та медичної хімії

В. С. Більчук, Дніпровський державний медичний університет, Україна

кандидат біологічних наук, викладач кафедри біохімії та медичної хімії

В. Ю. Слєсарчук, Дніпровський державний медичний університет, Україна

кандидат біологічних наук, доцент кафедри загальної та клінічної фармації

А. М. Белінська, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Україна

студент

І. П. Новікова, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Україна

асистент

І. О. Трикаш, Інститут біохімії імені О. В. Палладіна Національної академії наук України, Україна

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

Л. П. Іщук, Білоцерківський національний аграрний університет, Україна

доктор біологічних наук, доцент, доцент кафедри садово-паркового господарства

Т. М. Миронюк, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри біології та методики її навчання

Г. П. Іщук, Уманський національний університет садівництва, Україна

кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри лісового господарства

O. A. Lykholat, University of Custom and Finance, Ukraine

Doctor of Biological Sciences, Professor, Professor at the Department of Hotel and Restaurant Business and Commodity Science

T. Yu. Lykholat, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine

PhD, Docent at the Department of Microbiology, Virologists and Biotechnology

K. V. Kravchuk, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine

Master at the Department of Physiology and Introduction of Plants

М. С. Харчук, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Україна

кандидат біологічних наук, науковий співробітник лабораторії біологічних полімерних сполук, Інститут мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного Національної академії наук України, асистент кафедри біології

О. М. Гурняк, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Україна

кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри біології

І. Ю. Чубик, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

аспірантка

С. В. Чеботар, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри генетики та молекулярної біології

К. А. Нестерова, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна

аспірант кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води

В. А. Копілевич, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна

доктор хімічних наук, завідувач кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води

Р. В. Лаврик, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна

кандидат хімічних наук, доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води

Н. І. Смик, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри аналітичної хімії

В. В. Самплавський, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

студент

В. Г. Гаськевич, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

доктор географічних наук, професор кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів

О. Г. Телегуз, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

кандидат географічних наук, доцент кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів

В. В. Ігнатишин, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Україна

кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Відділу сейсмічності Карпатського регіону, Інститут геофізики імені С. І. Субботіна Національної академії наук України; доцент кафедри географії та туризму

А. В. Ігнатишин, Інститут геофізики імені С. І. Субботіна Національної академії наук України, Україна

інженер ІІ категорії Відділу сейсмічності Карпатського регіону

Т. Й. Іжак, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Україна

кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та туризму

V. S. Kostiuk, Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Senior lecturer at the Department Ecology and Geography

V. I. Korinnyi, Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine

Candidate of Geographic Sciences, Associate Professor at the Department Ecology and Geography

Ж. М. Матвіїшина, Інститут географії Національної академії наук України, Україна

доктор географічних наук, професор, завідувач сектору палеогеографії

О. Г. Пархоменко, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, Україна

кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри географії

С. І. Пясецька, Український гідрометеорологічний інститут Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної академії наук України, Україна

кандидат географічних наук, старший науковий співробітник

О. О. Долинська, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Україна

доктор філософії (галузь знань: Природничі науки; спеціальність: Науки про Землю), доцент кафедри туризму, теорії і методики фізичної культури та валеології

М. Р. Питуляк, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна

кандидат географічних наук, доцент кафедри географії і методики її навчання

М. В. Питуляк, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна

кандидат географічних наук, доцент кафедри географії і методики її навчання

Н. П. Стецько, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна

кандидат географічних наук, доцент кафедри геоекології і методики викладання геоекологічних дисциплін

А. М. Слащук, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна

кандидат географічних наук, доцент кафедри економічної та соціальної географії

Г. О. Бернадська, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна

аспірантка кафедри економічної та соціальної географії

В. Г. Явкін, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна

кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та менеджменту туризму

Г. Я. Круль, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна

кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та менеджменту туризму

С. Д. Брик, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна

кандидат географічних наук, асистент кафедри географії та менеджменту туризму

М. М. Матрофайло, Інститут геології і геохімії горючих копалин Національної академії наук України, Україна

кандидат геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу геології і геохімії твердих горючих копалин

І. В. Бучинська, Інститут геології і геохімії горючих копалин Національної академії наук України, Україна

кандидат геологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу геології і геохімії твердих горючих копалин

D. V. Melkonyan, Odesa I. I. Mechnikov National University, Ukraine

PhD (Physics and Mathematics), Associate Professor, Department of Engineering Geology and Hydrogeology

E. A. Cherkez, Odesa I. I. Mechnikov National University, Ukraine

Doctor of Sciences (Geology and Mineralogy), Professor, Department of Engineering Geology and Hydrogeology

V. Н. Tyuremina, LTD «Gidrogeoservice», Ukraine

PhD (Geology and Mineralogy), Chief geologist

Я. М. Тузяк, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

кандидат геологічних наук, завідувач Палеонтологічного музею

А. В. Голодна, Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України», Україна

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу технологій зернобобових, круп’яних і олійних культур

Л. В. Губенко, Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України», Україна

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу технологій зернобобових, круп’яних і олійних культур

О. Г. Любчич, Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України», Україна

кандидат сільськогосподарських наук, завідувач відділу технологій зернобобових, круп’яних і олійних культур

Н. Б. Закорчевна, Державний заклад «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління», Україна

кандидат економічних наук, завідувачка кафедри водних екосистем і біоресурсів

Ю. С. Демидюк, Державний заклад «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління», Україна

аспірантка

В. А. Іщенко, Інститут сільського господарства Степу Національної академії аграрних наук України, Україна

кандидат сільськогосподарських наук, заступник директора з наукової роботи

Г. М. Козелець, Інститут сільського господарства Степу Національної академії аграрних наук України, Україна

кандидат сільськогосподарських наук, завідувач лабораторії науково-інноваційного впровадження, первинного та елітного насінництва

Н. Л. Умрихін, Інститут сільського господарства Степу Національної академії аграрних наук України, Україна

кандидат сільськогосподарських наук, завідувач відділу рослинництва

О. М. Казюта, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, Україна

кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри ґрунтознавства

А. О. Казюта, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, Україна

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри ґрунтознавства

В. Г. Молдован, Хмельницька державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України, Україна

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, директор

Ж. А. Молдован, Хмельницька державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України, Україна

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач сектору сучасних технологій у рослинництві

Д. М. Онопрієнко, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Україна

кандидат сільськогосподарських наук, професор кафедри цивільної інженерії, технологій будівництва і захисту довкілля

Г. Я. Панахид, Інститут сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України, Україна

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, вчений секретар

Г. С. Коник, Інститут сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України, Україна

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, перший заступник директора з наукової роботи

С. В. Рєзнік, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, Україна

аспірант кафедри ґрунтознавства

Д. В. Гавва, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, Україна

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри ґрунтознавства

Н. І. Ковалжи, Відокремлений структурний підрозділ «Житлово-комунальний фаховий коледж Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова», Україна

викладач ІІ категорії

Н. О. Сиплива, Український інститут експертизи сортів рослин, Україна

кандидат біологічних наук, заступник завідувача відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин

А. О. Гайдай, Український інститут експертизи сортів рослин, Україна

старший науковий співробітник відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин

Ю. О. Божок, Український інститут експертизи сортів рослин, Україна

старший науковий співробітник відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин

Т. Д. Сонець, Український інститут експертизи сортів рослин, Україна

завідувач сектору технічних, кормових та олійних сортів рослин відділу експертизи на придатність до поширення сортів рослин

С. Г. Столяр, Поліський національний університет, Україна

кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри захисту рослин

М. М. Ключевич, Поліський національний університет, Україна

доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри захисту рослин

З. В. Усова, Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва Національної академії аграрних наук України, Україна

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії селекції та фізіології пшениці

О. Ю. Леонов, Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва Національної академії аграрних наук України, Україна

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії селекції та фізіології пшениці

К. Ю. Суворова, Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва Національної академії аграрних наук України, Україна

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії селекції та фізіології пшениці

Л. А. Шевченко, Національний університет «Чернігівська політехніка», Україна

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри аграних технологій та лісового господарства

Г. І. Рябуха, Національний університет «Чернігівська політехніка», Україна

кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму

І. М. Бондар, Національний університет «Чернігівська політехніка», Україна

старший викладач кафедри аграних технологій та лісового господарства

А. М. Шувар, Інститут сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України, Україна

кандидати сільськогосподарських наук, завідувач відділу технологій в рослинництві

О. Ф. Тимчишин, Інститут сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України, Україна

кандидати сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник відділу технологій в рослинництві

В. М. Боровкова, Харківська державна зооветеринарна академія, Україна

кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри біотехнології імені академіка Ф. І. Осташка

О. В. Щербак, Харківська державна зооветеринарна академія, Україна

кандидат сільськогосподарських наук, професор кафедри біотехнології імені академіка Ф. І. Осташка

С. Б. Боровков, Харківська державна зооветеринарна академія, Україна

кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри клінічної діагностики та клінічної біохімії

Т. А. Бугай, Харківська державна зооветеринарна академія, Україна

головний технолог молочно-товарного комплексу ПСП «Вільшанське» Двурічанського району, Харківської області, аспірант

І. В. Гноєвий, Харківська державна зооветеринарна академія, Україна

доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри прикладної біології, водних біоресурсів та мисливського господарства імені професора О. С. Тертишного

М. О. Хоменко, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна

кандидат сільськогосподарських наук, асистент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин

Л. П. Чорнолата, Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України, Україна

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії моніторингу якості, безпеки кормів та сировини

Н. В. Гуцол, Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України, Україна

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник лабораторії моніторингу якості, безпеки кормів та сировини

О. О. Мисенко, Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України, Україна

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник лабораторії моніторингу якості, безпеки кормів та сировини

О. А. Бойка, Запорізький національний університет, Україна

кандидат біологічних наук, доцент кафедри генетики та рослинних ресурсів

О. С. Мажула, Харківська державна зооветеринарна академія, Україна

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри прикладної біології, водних біоресурсів та мисливського господарства імені О. С. Тертишного

Ю. М. Бородін, Харківська державна зооветеринарна академія, Україна

кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри прикладної біології, водних біоресурсів та мисливського господарства імені О. С. Тертишного

А. С. Авдєєв, Харківська державна зооветеринарна академія, Україна

старший викладач кафедри прикладної біології, водних біоресурсів та мисливського господарства імені О. С. Тертишного

С. І. Познякова, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, Україна

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри лісівництва імені Б. Ф. Остапенка

І. М. Швиденко, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, Україна

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри садово-паркового господарства

Cover for CHALLENGES, THREATS AND DEVELOPMENTS IN BIOLOGY, AGRICULTURE, ECOLOGY, GEOGRAPHY, GEOLOGY AND CHEMISTRY
Published
August 10, 2021