PEDAGOGY, PSYCHOLOGY AND TEACHING METHODS: INTERNATIONAL EXPERIENCE

Authors

Authors

Л. А. Гачак-Величко, О. В. Ролюк, О. С. Капінус, Т. В. Журавко, А. А. Юсіфова, Л. С. Костіна, С. В. Соколова, А. О. Лєсняк, H. M. Meshko, O. I. Meshko, І. О. Погоріла, И. Н. Шаповал, О. С. Шукалова, О. О. Зайцева, М. С. Омельченко, Т. Г. Кузнецова, О. О. Реброва, Н. В. Цумарєва, D. V. Astakhov, Д. О. Лахман, О. В. Коваленко, Н. І. Зайченко, Д. С. Подолянчук, В. М. Білицька, І. І. Горнар, Г. В. Григоренко, Д. П. Григоренко, Л. В. Ільницька, О. С. Кривов’яз, Л. Я. Нечитайло, Л. О. Мільто, В. Б. Рогова, Н. Ю. Тробюк, М. М. Фатич, Д. С. Федун, О. М. Чубукіна, Т. Ф. Юркова, П. С. Атаманчук, В. П. Атаманчук, О. В. Бєлоліпцева, Л. О. Петриченко, Т. Г. Веретенко, А. О. Борисенко, К. А. Борін, С. М. Бужинська, І. М. Толмачова, F. M. Gareeva, M. V. Chursanova, Л. В. Діденко, A. V. Zamsha, П. В. Квіткін, І. В. Дятлова, М. І. Рилік, Н. І. Рилік, Т. М. Свистунова, О. А. Снісар, О. К. Степаненко, О. В. Юденко, В. В. Свириденко, Ю. М. Юденко, О. М. Яцій, О. Е. Анісімова, К. М. Віцукаєва, Д. М. Добровольська, Л. В. Добровольська, Я. О. Дьячкова, А. С. Сизенко, O. P. Zelenska, О. В. Корнієнко, О. О. Кучерова, Л. О. Нестеренко, В. В. Кушнір, О. І. Макієвський, Г. Р. Мацюк, Д. В. Мінухіна, Д. В. Мінухін, Д. О. Євтушенко, Г. В. Мірошниченко, С. В. Опаріна, Т. М. Мішеніна, К. А. Качайло, І. В. Моляка, І. А. Нагрибельна, Б. Я. Нагрибельний, І. О. Небеленчук, І. Г. Сизоненко, С. В. Соколова, Л. С. Костіна, Г. О. Стукан, В. Л. Крищук, Л. М. Глушок, Г. В. Трухан, І. М. Шевченко, Є. І. Кузіна, К. І. Відімська, І. Ю. Ладанівська, Ю. А. Чернова, О. В. Жабенко, Т. В. Лабуткіна, І. В. Стражнікова, І. В. Єгорова, І. Ю. Шевченко, O. B. Bielova, О. С. Бистранівська, О. П. Мілевська

International scientific and practical conference «Pedagogy, psychology and teaching methods: international experience» : conference proceedings, July 16–17, 2021. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2021. 295 pages.

Chapters

Author Biographies
Л. А. Гачак-Величко, Інститут морально -психологічного забезпечення Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, Україна

викладач кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ

О. В. Ролюк, Інститут морально-психологічного забезпечення Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, Україна

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, начальник

О. С. Капінус, Інститут морально-психологічного забезпечення Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, Україна

доктор педагогічних наук, доцент, начальник кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ

Т. В. Журавко, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна

викладач-стажист кафедри психології та педагогіки розвитку дитини

А. А. Юсіфова, Комунальний заклад «Херсонський фаховий коледж музичного мистецтва» Херсонської обласної ради, Україна

практичний психолог

Л. С. Костіна, Криворізький національний університет, Україна

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов

С. В. Соколова, Криворізький національний університет, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов

А. О. Лєсняк, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Україна

аспірант факультету психології

H. M. Meshko, Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University, Ukraine

Dr. of Pedagogy, Professor, Head of the Department of Pedagogy and Education Management

O. I. Meshko, Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University, Ukraine

Ph.D. of Psychology, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Psychology

І. О. Погоріла, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри біології

И. Н. Шаповал, Криворожский государственный педагогический университет, Украина

кандидат психологических наук, доцент кафедры практической психологии

О. С. Шукалова, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Україна

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та  освітнього менеджменту

О. О. Зайцева, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Україна

викладач кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту

М. С. Омельченко, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Україна

доктор психологічних наук, доцент кафедри спеціальної педагогіки та інклюзії

Т. Г. Кузнецова, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Україна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної педагогіки та інклюзії

О. О. Реброва, Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України, Україна

аспірант

Н. В. Цумарєва, Кропивницький інститут Приватного вищого навчального закладу «Університет сучасних знань», Україна

старший викладач кафедри психології та педагогіки

D. V. Astakhov, Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Psychology

Д. О. Лахман, Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Україна

студентка спеціальності 012 Дошкільна освіта, освітнього рівня другого (магістерського), освітньої програми 012.00.01 Дошкільна освіта

О. В. Коваленко, Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дошкільної освіти

Н. І. Зайченко, ПВНЗ «Інститут екології економіки і права», Україна

доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної та прикладної психології

Д. С. Подолянчук, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Україна

аспірантка кафедри психології та соціальної роботи

В. М. Білицька, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

PhD, старший викладач кафедри теорії практики та перекладу німецької мови

І. І. Горнар, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Україна

магістрант кафедри педагогіки та менеджменту освіти

Г. В. Григоренко, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Україна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методик викладання спортивно-педагогічних дисциплін

Д. П. Григоренко, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Україна

асистент кафедри методик викладання спортивно-педагогічних дисциплін

Л. В. Ільницька, Інститут проблем виховання НАПН України, Україна

докторант

О. С. Кривов’яз, Івано-Франківський національний медичний університет, Україна

здобувач PhD, асистент кафедри біологічної та медичної хімії імені академіка Г. О. Бабенка

Л. Я. Нечитайло, Івано-Франківський національний медичний університет, Україна

кандидат біологічних наук, асистент кафедри біологічної та медичної хімії імені академіка Г. О. Бабенка

Л. О. Мільто, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Україна

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки і психології вищої школи

В. Б. Рогова, Інститут педагогіки НАПН України, Україна

здобувач відділу управління та економіки загальної середньої освіти

Н. Ю. Тробюк, Національна академія Національної гвардії України, Україна

викладач кафедри психології та педагогіки

М. М. Фатич, Київський національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Україна

аспірант кафедри теорії і методики виховання

Д. С. Федун, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Україна

аспірант кафедри психології, педагогіки та філософії

О. М. Чубукіна, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Україна

аспірантка кафедри освітології та інноваційної педагогіки

Т. Ф. Юркова, Херсонський державний університет, Україна

доцент кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова

П. С. Атаманчук, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна

Заслужений працівник освіти України, академік Національної Академії наук вищої освіти України, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри фізики

В. П. Атаманчук, Національний центр «Мала академія наук України», Україна

доктор філологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу інформаційно-дидактичного моделювання

О. В. Бєлоліпцева, КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» ХОР, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи

Л. О. Петриченко, КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» ХОР, Україна

кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту

Т. Г. Веретенко, Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна

кандидат педагогічних наук, професор кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи

А. О. Борисенко, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Україна

аспірант

К. А. Борін, Запорізький національний університет, Україна

доцент кафедри викладання другої іноземної мови

С. М. Бужинська, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Україна

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту

І. М. Толмачова, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту

F. M. Gareeva, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Ukraine

PhD of Pedagogical sciences, Associate Professor at the Department of General Physics and Physical Processes Modeling

M. V. Chursanova, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Ukraine

PhD of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor at the Department of General Physics and Physical Processes Modeling

Л. В. Діденко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії гуманітарних наук філософського факультету

A. V. Zamsha, Mykola Yarmachenko Institute of Special Education and Psychology of the NAES of Ukraine, Ukraine

PhD in Psychology, Head of Sign Language Education Division

П. В. Квіткін, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Україна

кандидат філософських наук, професор, професор кафедри філософії

І. В. Дятлова, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Україна

кандидат філософських наук, старший викладач кафедри філософії

М. І. Рилік, Бахмутський фаховий коледж культури і мистецтв імені Івана Карабиця, Україна

викладач природничих дисциплін

Н. І. Рилік, Бахмутський фаховий коледж культури і мистецтв імені Івана Карабиця, Україна

викладач суспільних дисциплін, викладач-методист

Т. М. Свистунова, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Україна

аспірант кафедри освітології та інноваційної педагогіки

О. А. Снісар, Черкаська медична академія, Україна

кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри природничих дисциплін

О. К. Степаненко, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Україна

кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри методики викладання світової літератури

О. В. Юденко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту

В. В. Свириденко, Національна рада спортивної реабілітації захисників України, Україна

Уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій

Ю. М. Юденко, Центр навчання, здоров’я та розвитку «Мальва», Україна

Директор

О. М. Яцій, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Україна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки

О. Е. Анісімова, Херсонський державний університет

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри педагогіки та психології дошкільної та початкової освіти

К. М. Віцукаєва, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Україна

доцент кафедри педагогічних технологій початкової освіти

Д. М. Добровольська, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та практики перекладу

Л. В. Добровольська, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов гуманітарних факультетів

Я. О. Дьячкова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов економічного факультету

А. С. Сизенко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов економічного факультету

O. P. Zelenska, Lviv State University of Internal Affairs, Ukraine

Doctor of Pedagogy, Full Professor, Professor of the Department of Foreign Languages and Culture of Professional Speech

О. В. Корнієнко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психодіагностики та клінічної психології, факультет психології

О. О. Кучерова, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Україна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови факультету гуманітарних наук

Л. О. Нестеренко, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Україна

кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри англійської мови факультету гуманітарних наук

В. В. Кушнір, Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, Україна

аспірант

О. І. Макієвський, ВСП «Київський транспортно-економічний фаховий коледж Національного транспортного університету», Україна

заступник директора

Г. Р. Мацюк, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна

викладачка кафедри української та іноземних мов

Д. В. Мінухіна, Харківський національний медичний університет, Україна

PhD, асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л. Т. Малої

Д. В. Мінухін, Харківський національний медичний університет, Україна

кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії № 1

Д. О. Євтушенко, Харківський національний медичний університет, Україна

доктор медичних наук, професор кафедри хірургії № 1

Г. В. Мірошниченко, Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Україна

старший викладач кафедри іноземних мов

С. В. Опаріна, Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Україна

старший викладач кафедри іноземних мов

Т. М. Мішеніна, Криворізький державний педагогічний університет, Україна

професор кафедри української мови

К. А. Качайло, Криворізький державний педагогічний університет, Україна

доцент кафедри української мови

І. В. Моляка, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Україна

аспірантка кафедри педагогіки й психології

І. А. Нагрибельна, Херсонська державна морська академія, Україна

докторка педагогічних наук, професорка кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та інноваційної педагогіки

Б. Я. Нагрибельний

учитель історії та права НВК № 9 I-III ст. навчання

І. О. Небеленчук, Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», Україна

старший викладач кафедри теорії і методики середньої освіти

І. Г. Сизоненко, Бердянський державний педагогічний університет, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти

С. В. Соколова, Криворізький національний університет, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов

Л. С. Костіна, Криворізький національний університет, Україна

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов

Г. О. Стукан, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови та літератури

В. Л. Крищук, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Україна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та літератури

Л. М. Глушок, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов

Г. В. Трухан, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Україна

аспірант кафедри освітології та інноваційної педагогіки

І. М. Шевченко, Національний центр «Мала академія наук України», Україна

методист кабінету експериментальних освітніх методик

Є. І. Кузіна, Криворізький державний педагогічний університет, Україна

аспірант кафедри практичної психології

К. І. Відімська, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

старший викладач кафедри міжнародних відносин

І. Ю. Ладанівська, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів факультету іноземних мов

Ю. А. Чернова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

викладач кафедри теорії та практики перекладу

О. В. Жабенко, Інститут вищої освіти НАПН України, Україна

кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник відділу інтеграції вищої освіти і науки

Т. В. Лабуткіна, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри систем автоматизованого управління

І. В. Стражнікова, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна

професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика

І. В. Єгорова, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна

доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика

І. Ю. Шевченко, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна

доктор економічних наук, доцент, декан факультету управління та бізнесу

O. B. Bielova, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohienko National University, Ukraine

PhD in of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Speech Therapy and Special Techniques

О. С. Бистранівська, Комунальний заклад «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Т. Г. Шевченка Черкаської обласної ради», Україна

викладач-методист

О. П. Мілевська, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик

Cover for PEDAGOGY, PSYCHOLOGY AND TEACHING METHODS: INTERNATIONAL EXPERIENCE
Published
September 1, 2021