JOURNALISM, ADVERTISING AND PR: EUROPEAN DEVELOPMENT DIRECTION

Authors

Authors

В. Е. Шедяков, В. М. Дрешпак, М. М. Кулинич, Ю. В. Романюк, О. О. Чикаренко, Г. З. Юксель, В. П. Кубко, Г. П. Зірчак, О. В. Євченко, Є. О. Кияниця, Я. В. Лісун, Т. М. Плеханова, T. V. Fisenko, О. Г. Макарчук, О. Л. Теребус, T. O. Gordiienko, О. С. Мельникова-Курганова, О. В. Одаренко

International scientific conference «Journalism, advertising and PR: European development direction» : conference proceedings, July 16–17, 2021. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2021. 63 pages.

Chapters

Author Biographies
В. Е. Шедяков

доктор социологических наук, независимый исследователь

В. М. Дрешпак, Університет митної справи та фінансів, Україна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри журналістики

М. М. Кулинич, Українська академія друкарства, Україна

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри ПР і журналістики

Ю. В. Романюк, Українська академія друкарства, Україна

магістр кафедри ПР і журналістики

О. О. Чикаренко, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Україна

кандидат з державного управління, доцент, начальник відділу дистанційного навчання та інформатизації

Г. З. Юксель, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри слов’янської філології і журналістики
Науково-навчальний Інститут філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, докторант

В. П. Кубко, Державний університет «Одеська політехніка», Україна

кандидат філософських наук, доцент кафедри інформаційної діяльності та медіакомунікацій

Г. П. Зірчак, Державний університет «Одеська політехніка», Україна

старший викладач кафедри інформаційної діяльності та медіакомунікацій

О. В. Євченко, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики та дидактичної філології

Є. О. Кияниця, Київський національний торговельно-економічний університет, Україна

доцент кафедри журналістики та реклами

Я. В. Лісун, Київський національний торговельно-економічний університет, Україна

доцент кафедри журналістики та реклами

Т. М. Плеханова, Запорізький національний університет, Україна

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри видавничої справи та редагування

T. V. Fisenko, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Ukraine

Candidate of Sciences in Social Communications, Associate Professor at the Department of Publishing and Editing

О. Г. Макарчук, Інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», Україна

кандидат історичних наук, доцент кафедри журналістики та засобів масової комунікації

О. Л. Теребус, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальних комунікацій

T. O. Gordiienko, Kyiv-Mohyla Academy Doctoral School, Ukraine

Postgraduate student

О. С. Мельникова-Курганова, Маріупольський державний університет, Україна

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри соціальних комунікацій

О. В. Одаренко, Киевский университет имени Бориса Гринченко, Украина

старший преподаватель кафедры журналистики и новых медиа

Cover for JOURNALISM, ADVERTISING AND PR: EUROPEAN DEVELOPMENT DIRECTION
Published
September 1, 2021