ECONOMICS, MANAGEMENT AND ADMINISTRATION IN THE COORDINATES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Authors

Authors

Andrii Cherkasov, Iryna Kolesnyk, Liudmyla Fokas, Oksana Ovsak, О.О. Замай, Н.В. Овсюк, І.І. Афанас’єва, В.І. Славінський, Zoia Pestovska, Mariana Stoica, Vasile Mereacre, А.Р. Божок, Ю.П. Колбушкін, С.Я. Бугіль, Р.П. Дудяк, Nataliia Vasiutkina, Svitlana Marchenko, Roman Halenin, Л.А. Ороховська, У.П. Кошетар , В.Л. Сібрук, Г.А. Радченко, А.В. Сібрук, О.О. Стельмашенко, О.М. Крапко, Айсель Нагієва, К.О. Шіковець, Г.М. Квіта, Т.В. Янчук, І.Ю. Салькова, Н.Ю. Буга, Н.В. Антипенко, О.Ю. Жам, О.М. Рибак, О.М. Горбачова, Л.Л. Турова, В.В. Смілянець, Л.В. Нечипорук, Л.А. Перетятко, Є.О. Романенко, В.М. Кочетков, О.О. Кочеткова, С.П. Чапран, О.М. Бондаренко, О.В. Попович, Н.М. Задерака, Н.В. Касьянова, Н.В. Попик, І.В. Скорнякова, В.І. Приймак, С.М. Вишневська, А.І. Трач, Tetiana Gavrilko, Lesya Pobochenko, С.П. Матвеєв, О.В. Нікішина, С.А. Бондаренко, О.О. Зеркіна, Т.В. Князєва, А.С. Марина, С.Ф. Смерічевський, О.В. Чумак, В.Є. Командровськаx, Ю.М. Коваленко, О.Я. Маліновська, О.С. Мороз, Lidiia Savchenko, Dmytro Bugayko, Svitlana Smerichevska, Tetiana Kosova, Andrіy Malovychko, Darіa Poddubnіak, Volodymyr Tytykalo, Olena Arefieva, Samira Piletska, Nadiia Honcharova, Olha Vovk, Akseniia Kaya, Alona Kovalchuk, Nataliia Safonik, Viktoriia Zalizniuk, Olena Arefieva, Tetiana Simkova, Vladislav Hrinevych

The collective monograph presents modern studies of economic scientific field. General issues of theoretical and methodological provisions, methodological foundations and practical recommendations for the improvement of economic mechanisms, management and administration in the coordinates of sustainable development, etc. are considered. The publication is designed for scientists, lecturers, postgraduates and students, as well as a wide audience.

Economics, management and administration in the coordinates of sustainable development: Scientific monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2021. 716 p.

Chapters

 • CHAPTER 1. THE UN GLOBAL COMPACT AND THE GRI INTERNATIONAL SUSTAINABILITY REPORTING STANDARDS (GLOBAL REPORTING INITIATIVE)
 • PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF STATE MANAGEMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF GLOBAL CHANGES IN THE LABOR MARKET
  Andrii Cherkasov, Iryna Kolesnyk, Liudmyla Fokas
 • CHAPTER 2. AVIATION SPHERE OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
 • DEVELOPMENT AND CONDITION OF AIR TRANSPORT IN THE TRANSPORT SECTOR OF UKRAINE
  Oksana Ovsak
 • CHAPTER 3. INDUSTRY AND GOVERNMENT ASPECTS OF SUSTAINABILITY FINANCE, ACCOUNTING, REPORTING, AND AUDITING
 • ІНФОРМАЦІЙНА ЄМНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ТА ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИХ КОРПОРАЦІЙ
  О.О. Замай
 • ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ЗА МСФЗ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ В СИСТЕМІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК
  Н.В. Овсюк, І.І. Афанас’єва, В.І. Славінський
 • INSURANCE BUSINESS: MODERN OPPORTUNITIES AND RISKS
  Zoia Pestovska
 • CHAPTER 4. MARKETING AS A TOOL FOR IMPLEMENTING THE PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
 • ASPECTS OF THE USE OF «GREEN» MARKETING IN THE HOTEL INDUSTRY
  Mariana Stoica, Vasile Mereacre
 • МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
  А.Р. Божок, Ю.П. Колбушкін
 • ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІЇ ЯК ЧИННИК ЇЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
  С.Я. Бугіль, Р.П. Дудяк
 • MARKETING SYSTEM OF SALES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN TERMS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT
  Nataliia Vasiutkina, Svitlana Marchenko, Roman Halenin
 • СПЕЦИФІКА МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ КОРПОРАЦІЙ У ГЛОКАЛІЗОВАНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
  Л.А. Ороховська, У.П. Кошетар
 • МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІЙ НА ЗАСАДАХ МАРКЕТИНГ-МЕНЕДЖМЕНТУ
  В.Л. Сібрук, Г.А. Радченко, А.В. Сібрук
 • СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
  О.О. Стельмашенко, А.В. Сібрук, Айсель Нагієва
 • МЕТОДИ НЕЙРОМАРКЕТИНГУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
  К.О. Шіковець, Г.М. Квіта
 • УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
  Т.В. Янчук, І.Ю. Салькова, Н.Ю. Буга
 • CHAPTER 5. FINANCE, ANALYTICS, SUSTAINABILITY BUSINESS PROCESSES AND THEIR ACCOUNTING
 • АКТИВІЗАЦІЯ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
  Н.В. Антипенко, Н.Ю. Буга, О.М. Рибак
 • МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АЕРОПОРТОВИХ КОМПЛЕКСІВ
  О.М. Горбачова, Л.Л. Турова, В.В. Смілянець
 • ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ ТА ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
  Л.В. Нечипорук
 • МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ
  Л.А. Перетятко
 • ОРГАНІЗАЦІЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
  Є.О. Романенко, В.М. Кочетков, О.О. Кочеткова
 • ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ЕФЕКТИВНОГО ПІДТРИМУЮЧОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
  С.П. Чапран
 • CHAPTER 6. INTELLECTUAL CAPITAL AND DIGITAL ECONOMY IN THE SYSTEM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
 • ОБЛІК І ФІНАНСУВАННЯ ВИПЛАТ ІЗ ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ В СИСТЕМІ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ
  О.М. Бондаренко, О.В. Попович, Н.М. Задерака
 • ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ І ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА В СИСТЕМІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
  Н.В. Касьянова, Н.В. Попик, І.В. Скорнякова
 • ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ І ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА В СИСТЕМІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
  В.І. Приймак, С.М. Вишневська, А.І. Трач
 • CHAPTER 7. ENVIRONMENTALIZATION AND THE GREEN ECONOMY IN THE PERSPECTIVE OF FUTURE GENERATIONS
 • «GREEN» BANKING AS A TOOL FOR IMPLEMENTING THE MODEL OF A SOCIALLY RESPONSIBLE BANKING INSTITUTION
  Tetiana Gavrilko, Lesya Pobochenko
 • УПРОВАДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
  С.П. Матвеєв
 • СЕЛЕКТИВНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У КООРДИНАТАХ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
  О.В. Нікішина, С.А. Бондаренко, О.О. Зеркіна
 • CHAPTER 8. CORPORATE GOVERNANCE AND ADMINISTRATION, THEIR STANDARDIZATION AND FUNCTION IN THE DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL MARKET
 • ДОСЛІДЖЕННЯ КОН’ЮНКТУРИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ КРАЇНИ
  Т.В. Князєва, А.С. Марина
 • КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОРІЄНТИРИ У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ ДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ
  С.Ф. Смерічевський, О.В. Чумак, В.Є. Командровськаx
 • CHAPTER 9. SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS ENTITIES
 • РОЗВ`ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ СТИМУЛЮВАННЯ У ФІНАНСОВІЙ ТА СТРАХОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ФІСКАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ
  Ю.М. Коваленко
 • ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ» ЯК МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ ТА УЗГОДЖЕННЯ ІНТЕРЕСІВ СОЦІАЛЬНИХ СУБ’ЄКТІВ
  О.Я. Маліновська
 • СОЦІАЛЬНІ СКЛАДНИКИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В КООРДИНАТАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
  О.С. Мороз
 • ENVIRONMENTAL AND SOCIAL RESPONSIBILITY IN SUPPLY CHAINS
  Lidiia Savchenko, Dmytro Bugayko, Svitlana Smerichevska
 • CHAPTER 10. THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS OF SUSTAINABILITY ACCOUNTING, NON-FINANCIAL (INTEGRATED) REPORTING OF BUSINESS ENTITIES AND ITS AUDIT
 • FINANCING OF SOCIAL CAPITAL AS AN OBJECT OF ACCOUNTING, REPORTING, ANALYSIS AND AUDIT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MINING AND METALLURGICAL CORPORATIONS
  Tetiana Kosova, Andrіy Malovychko, Darіa Poddubnіak
 • CHAPTER 11. DETERMINANTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES IN THE SPATIAL AND INFORMATION ECONOMICS
 • PROCESS MANAGEMENT OF ENTERPRISE DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF ECONOMIC POTENTIAL IMPROVEMENT
  Volodymyr Tytykalo
 • MANAGEMENT SYSTEM OF FINANCIAL SUSTAINABILITY OF THE ENTERPRISE
  Olena Arefieva, Samira Piletska, Nadiia Honcharova
 • SECURITY OF ECONOMIC SYSTEMS IN TERMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE GLOBAL INFORMATION SPACE
  Olha Vovk, Akseniia Kaya
 • STRATEGIC MANAGEMENT OF ADAPTATION OF ENTERPRISES INNOVATION ACTIVITY OF TO THE CONDITIONS OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT
  Alona Kovalchuk, Nataliia Safonik, Viktoriia Zalizniuk
 • CHANGE MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF TRANSPORT ENTERPRISES
  Olena Arefieva, Tetiana Simkova, Vladislav Hrinevych
Author Biographies
Andrii Cherkasov, National Aviation University

Doctor of Economics, Professor, Professor at the Department of Economics and Business Technologies

Iryna Kolesnyk, KROK University of Economics and Law

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of International Economic Relations

Liudmyla Fokas

PhD in Economics, Associate Professor

Oksana Ovsak, National Aviation University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Management of Foreign Economic Activity of Enterprise

О.О. Замай, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

аспірант

Н.В. Овсюк, Національний авіаційний університет

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, обліку та оподаткування

І.І. Афанас’єва, Національний авіаційний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування

В.І. Славінський, Національний авіаційний університет

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Zoia Pestovska, Alfred Nobel University

PhD, Associate Professor, Vice-head of the Department of Innovation Management and Financial Analytics

Mariana Stoica, State University of Moldova

Ph.D, University Lecturer

А.Р. Божок, Національний авіаційний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу

Ю.П. Колбушкін, доктор економічних наук, професор кафедри маркетингу

Національний авіаційний університет

С.Я. Бугіль, Львівський національний аграрний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри туризму

Р.П. Дудяк, Старопольська вища школа, м. Кельце, Польща

доцент кафедри, доктор

Nataliia Vasiutkina, International European University

Doctor of Economics, Professor, Professor at the Department of Marketing and Advertising Business

Svitlana Marchenko, International European University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Marketing and Advertising Business

Roman Halenin, International European University

Candidate of Economic Sciences, Head of the Department of Marketing and Advertising Business

Л.А. Ороховська, Національний авіаційний університет

доктор філософських наук, професор кафедри маркетингу

У.П. Кошетар , Національний авіаційний університет

кандидат історичних наук, доцент кафедри української мови

В.Л. Сібрук, Національний авіаційний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу

Г.А. Радченко, Національний авіаційний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу

А.В. Сібрук, Національний авіаційний університет

доцент кафедри української мови та культури

О.О. Стельмашенко, Національний авіаційний університет

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри маркетингу

О.М. Крапко, Національний авіаційний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу

Айсель Нагієва, Національний авіаційний університет

аспірантка

К.О. Шіковець, Київський національний університет технологій та дизайну

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну

Г.М. Квіта, Київський національний університет технологій та дизайну

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну

Т.В. Янчук, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу

І.Ю. Салькова, Національний авіаційний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу

Н.Ю. Буга, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу

Н.В. Антипенко, Національний авіаційний університет

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, обліку та оподаткування

О.Ю. Жам, Національний авіаційний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування

О.М. Рибак, Національний авіаційний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування

О.М. Горбачова, Національний авіаційний університет

кандидат економічних наук, доцент

Л.Л. Турова, Національний авіаційний університет

старший викладач

В.В. Смілянець, Національний авіаційний університет

аспірант

Л.В. Нечипорук, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доктор економічних наук, професор

Л.А. Перетятко, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту

Є.О. Романенко, Національний авіаційний університет

доктор наук з державного управління, професор, проректор з наукової роботи, заслужений юрист України

В.М. Кочетков, Національний авіаційний університет

доктор економічних наук, професор

О.О. Кочеткова, АТ «Райффайзен Банк»

магістр із бізнес-адміністрування, старший менеджер

С.П. Чапран, Національний університет «Львівська політехніка»

старший викладач

О.М. Бондаренко, Національний авіаційний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування

О.В. Попович, Національний авіаційний університет

кандидат економічних наук, доцент, заступник декана факультету економіки та бізнес-адміністрування

Н.М. Задерака, Національний авіаційний університет

старший викладач кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Н.В. Касьянова, Національний авіаційний університет

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки

Н.В. Попик, Національний авіаційний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки

І.В. Скорнякова, Національний авіаційний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки

В.І. Приймак, Львівський національний університет імені Івана Франка

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем у менеджменті

С.М. Вишневська, Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидат економічних наук, доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті

А.І. Трач, Львівський національний університет імені Івана Франка

аспірант кафедри інформаційних систем у менеджменті

Tetiana Gavrilko, National Aviation University

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor at the Department of Finance, Accounting and Taxation

Lesya Pobochenko, National Aviation University

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor at the Department of International Economic Relations and Business

С.П. Матвеєв, Харківський національний університет внутрішніх справ

кандидат економічних наук, старший викладач

О.В. Нікішина, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України

доктор економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу ринкових механізмів та структур

С.А. Бондаренко, Національний авіаційний університет

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та бізнес-технологій

О.О. Зеркіна, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України

кандидат економічних наук, доцент, здобувачка відділу ринкових механізмів та структур

Т.В. Князєва, Національний авіаційний університет

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу

А.С. Марина, Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» (м. Покровськ)

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління і фінансово-економічної безпеки

С.Ф. Смерічевський, Національний авіаційний університет

доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки та бізнес-адміністрування

О.В. Чумак, Національний авіаційний університет

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та бізнес-технологій

В.Є. Командровськаx, Національний авіаційний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та бізнес-технологій

Ю.М. Коваленко, Університет державної фіскальної служби України

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансових ринків

О.Я. Маліновська, Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом

О.С. Мороз, Інженерний навчально-науковий інститут імені М.Ю. Потебні Запорізького національного університету

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри «Менеджмент організацій та управління проєктами»

Lidiia Savchenko, National Aviation University

PhD in Engineering Sciences, Associate Professor at the Department of Logistics

Dmytro Bugayko, National Aviation University

PhD in Economic Sciences, Associate Professor, Vice-Director of International Cooperation and Education Institute

Svitlana Smerichevska, National Aviation University

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor at the Department of Logistics

Tetiana Kosova, National Aviation University

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Finance, Accounting and Taxation

Andrіy Malovychko, Mieszko I School of Education and Administration

Doctor of Economics, Dean of the Warsaw Department

Darіa Poddubnіak, National Aviation University

Candidate of Economics, Associate Professor at the Department of Finance, Accounting and Taxation

Volodymyr Tytykalo, Bogomolets National Medical University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Vice-Rector for Economic Affairs

Olena Arefieva, National Aviation University

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Air Transport Economics

Samira Piletska, National Aviation University

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Air Transport Economics

Nadiia Honcharova, National Aviation University

Master’s Degree

Olha Vovk, National Aviation University

Doctor of Economics, Associate Professor

Akseniia Kaya, National Aviation University

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Air Transport Economics

Alona Kovalchuk, National Aviation University

PhD in Economics, Associate Professor of Air Transport Economics Department

Nataliia Safonik, National Aviation University

PhD in Economics, Senior Lecturer of Air Transport Economics Department

Viktoriia Zalizniuk, Kyiv National University of Trade and Economics

Doctor of Science in Public Administration, Associate Professor, Professor of World Economy Department

Olena Arefieva, National Aviation University

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Air Transport Economics

Tetiana Simkova, National Aviation University

PhD in Economic, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Air Transport Economics

Vladislav Hrinevych, National Aviation University

Master of the Department of Air Transport Economics

Cover for ECONOMICS, MANAGEMENT AND ADMINISTRATION IN THE COORDINATES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Published
December 28, 2021