SCHOLARLY DISPUTES IN PHILOSOPHY, SOCIOLOGY, POLITICAL SCIENCE, AND HISTORY AMIDST GLOBALIZATION AND DIGITALIZATION

Authors

Authors

М. С. Кравченко, О. О. Очеретяний, Ю. М. Руденко, П. О. Токаленко, К. В. Глодя, С. В. Комиш, М. М. Приходько, С. О. Універсал, В. Г. Ціватий, І. А. Ющишина, Л. М. Ямпольська, О. І. Зінченко, Т. М. Моісеєва, І. В. Кудлай, С. В. Фролов, К. С. Кузьменкова, А. П. Бугайчук, М. В. Розік, К. В. Cавон, Г. Б. Трушевич, Т. В. Шлемкевич, К. С. Гаймур, Д. В. Масленников, О. О. Полько, О. С. Зубченко, A. K. Ivanova, О. Г. Воронко, Т. В. Семигіна, L. Radionova, N. Kozyrieva, Т. М. Брагіна, О. М. Білик, Ю. А. Брагін, В. М. Горбань, І. Г. Кудря, Т. О. Лях, В. В. Готинян-Журавльова, Yu. Tegleva, Yu. Kravtsov, В. Е. Шедяков, М. С. Арсенюк, О. М. Вагіна, О. В. Гандзій, T. P. Hlushko, Н. Г. Малярчук, В. М. Тімашова

International scientific conference «Scholarly disputes in philosophy, sociology, political science, and history amidst globalization and digitalization» : conference proceedings (December 28–29, 2021. Venice, Italy). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. 148 pages.

Chapters

Author Biographies
М. С. Кравченко, Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського Національної академії наук України, Україна

кандидат історичних наук, докторант

О. О. Очеретяний, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, Україна

аспірант кафедри філософії та історії

Ю. М. Руденко, Київський кооперативний інститут бізнесу і права, Україна

кандидат історичних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

П. О. Токаленко, Херсонський навчально-виховний комплекс № 15, Україна

вчитель історії

К. В. Глодя, Інститут археології Жешівського університету, Україна

магістрантка

С. В. Комиш, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Україна

заступник начальника циклової комісії технічного та тилового забезпечення

М. М. Приходько, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Україна

кандидат історичних наук, докторант кафедри Цивілізаційної історії та археології Центрально-Східної Європи

С. О. Універсал, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна

аспірант кафедри всесвітньої історії та філософії

В. Г. Ціватий, Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин, Україна

кандидат історичних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України, доцент кафедри зовнішньої політики та міжнародного права Київський національний університет імені Тараса Шевченка, член правління

І. А. Ющишина, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Україна

магістрантка кафедри богослов’я та релігієзнавства

Л. М. Ямпольська, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Україна

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії

О. І. Зінченко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

аспірант кафедри політології філософського факультету

Т. М. Моісеєва

кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин та права

І. В. Кудлай, Національний університет «Одеська політехніка», Україна

старший викладач кафедри міжнародних відносин та права

С. В. Фролов, Державний біотехнологічний університет, Україна

кандидат історичних наук, старший викладач кафедри ЮНЕСКО та соціального захисту

К. С. Кузьменкова, Центральна виборча комісія, Україна

головний консультант відділу забезпечення діяльності членів Комісії Секретаріату Центральної виборчої комісії

А. П. Бугайчук, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна

здобувач докторантської програми PhD кафедри політології та публічного управління

М. В. Розік, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна

кандидат політичних наук, асистент кафедри політології та публічного управління

К. В. Cавон, Національний університет «Одеська юридична академія», Україна

аспірантка кафедри політичних теорій

Г. Б. Трушевич, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

аспірант кафедри політології

Т. В. Шлемкевич, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна

кандидат політичних наук, старший викладач кафедри журналістики

К. С. Гаймур

кандидат економічних наук, викладач кафедри філософії

Д. В. Масленников

курсант V курсу льотного факультету

О. О. Полько, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Україна

курсант V курсу льотного факультету

О. С. Зубченко, Маріупольський державний університет, Україна

кандидат соціологічних наук, доцент кафедри філософії та соціології

A. K. Ivanova, V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

PhD Student at the Department of Political Sociology

О. Г. Воронко, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, Україна

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин

Т. В. Семигіна, Національне агентство кваліфікацій, Україна

доктор політичних наук, професор

L. Radionova

PhD in Philosophy, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Philosophy and Political Science

N. Kozyrieva, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine

PhD in Philosophy, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Philosophy and Political Science

Т. М. Брагіна

кандидат філософських наук, доцент кафедри народної хореографії

О. М. Білик, Харківська державна академія культури, Україна

доктор педагогічних наук, доцент кафедри мистецтвознавства і гуманітаристики

Ю. А. Брагін, Харківський державний біотехнологічний університет, Україна

кандидат культурології, доцент кафедри ЮНЕСКО та соціального захисту

В. М. Горбань, Івано-Франківська академія Івана Золотоустого, Україна

магістрантка кафедри богослов’я

І. Г. Кудря, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, Україна

доктор філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії та історії

Т. О. Лях, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», Україна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри громадського здоров’я і гуманітарних дисциплін

В. В. Готинян-Журавльова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

доктор філософських наук, доцент, професор кафедри філософії, професор кафедри культурології

Yu. Tegleva, NVO – lyceum NIT tem, Ukraine

Teacher of Informatics

Yu. Kravtsov, Dniprovsk State Technical University, Ukraine

Doctor of Philosophical Science, Professor, Professor at the Department of Sociology

В. Е. Шедяков

доктор социологических наук, независимый исследователь

М. С. Арсенюк

студентка ІІ курсу факультету соціології та управління

О. М. Вагіна, Запорізький національний університет, Україна

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри політології

О. В. Гандзій, Державний навчальний заклад «Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної промисловості», Україна

викладач історії

T. P. Hlushko, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

Doctor of Philosophical Sciences, Professor, Professor at the Department of Philosophy

Н. Г. Малярчук, Донецький державний університет управління, Україна

кандидат історичних наук, доцент кафедри соціального управління

В. М. Тімашова, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Україна

доктор політичних наук, професор кафедри міжнародних відносин та гуманітарних студій

Cover for SCHOLARLY DISPUTES IN PHILOSOPHY, SOCIOLOGY, POLITICAL SCIENCE, AND HISTORY AMIDST GLOBALIZATION AND DIGITALIZATION
Published
February 2, 2022