INTERACTION OF CULTURE, SCIENCE AND ART IN TERMS OF MORAL DEVELOPMENT OF MODERN EUROPEAN SOCIETY

Authors

Authors

Т. М. Брагіна, О. М. Білик, Ю. А. Брагін, Ж. З. Денисюк, Л. Б. Романюк, О. А. Сапсович, С. В. Козуб, І. В. Троц, Д. В. Півторак, І. Б. Слоневська, С. Ю. Пірошенко, І. М. Шевцова, У. Б. Молчко, Н. В. Нікоряк, М. М. Пронюк, Д. В. Чамахуд, С. О. Щербій, М. О. Стрельник, Л. М. Дідух, О. Г. Глущук, О. В. Корень, О. Д. Пилипчук, А. П. Полубок, С. С. Русаков, Л. Г. Пономаренко, В. М. Пузанов, Т. В. Кунц, H. Yu. Chemerys, H. V. Briantseva, O. A. Briantsev, T. A. Shadiuk, O. V. Sarnavska, О. В. Дяків, Р. Ю. Кундис, О. А. Літовченко, А. Ф. Моргунова, М. І. Токар, В. В. Монсевич, М. А. Бардік, Л. Р. Гудзієнко, В. І. Жосул, Г.-Ж. Я. Маслюченко, Є. А. Пандирєва, А. А. Рашевська, В. С. Сандюк, Л. П. Сандюк, Сін Хуан, Н. О. Черкашина, Г. С. Богучарська, І. В. Продан, П. О. Бондаренко, О. С. Гальчинська, С. В. Борисова, М. М. Циганок, О. П. Гетьман, І. В. Продан, В. М. Кардашов, О. П. Костюк, В. Р. Косюк, О. В. Попова, Г. М. Славінська, О. Л. Сандркіна, Г. О. Стоянова

International scientific conference «Interaction of culture, science and art in terms of moral development of modern European society» : conference proceedings, December 28–29, 2021. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2021. 174 pages.

Chapters

Author Biographies
Т. М. Брагіна

кандидат філософських наук, доцент кафедри народної хореографії

О. М. Білик, Харківська державна академія культури, Україна

доктор педагогічних наук, доцент кафедри мистецтвознавства і гуманітаристики

Ю. А. Брагін, Харківський державний біотехнологічний університет, Україна

кандидат культурології, доцент кафедри ЮНЕСКО та соціального захисту

Ж. З. Денисюк, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтва, Україна

доктор культурології, доцент кафедри культурології та міжкультурних комунікацій

Л. Б. Романюк, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна

кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва

О. А. Сапсович, Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової, Україна

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри спеціального фортепіано

С. В. Козуб

викладач фізичного виховання

І. В. Троц, Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж харчових технологій та підприємництва Дніпровського державного технічного університету», Україна

бібліотекар

Д. В. Півторак, Навчально-методичний центр культури і туризму Прикарпаття, Україна

магістр культурології, заступниця директора

І. Б. Слоневська

кандидат філософських наук, доцент, завідувачка кафедри культурології та зарубіжної літератури

С. Ю. Пірошенко, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Україна

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри культурології та зарубіжної літератури

І. М. Шевцова, Комунальний заклад вищої освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради, Україна

заслужений працівник культури України, викладач кафедри мистецьких дисциплін

У. Б. Молчко, Навчально-науковий інститут музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Україна

доцент кафедри музикознавства та фортепіано

Н. В. Нікоряк, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна

кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури

М. М. Пронюк, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна

аспірантка кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва

Д. В. Чамахуд, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, Україна

аспірант кафедри історії української музики та музичної фольклористики

С. О. Щербій, Навчально-науковий інститут мистецтв Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Україна

аспірант

М. О. Стрельник

завідувач науково-дослідного відділу найдавнішої та середньовічної історії України

Л. М. Дідух, Національний музей історії України, Україна

завідувач сектору

О. Г. Глущук, Рівненський державний гуманітарний університет, Україна

старший викладач кафедри івент-індустрій, культурології та музеєзнавства

О. В. Корень

студентка V курсу магістратури архітектурного факультету

О. Д. Пилипчук

кандидат технічних наук, доцент кафедри дизайну

А. П. Полубок, Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна

кандидат технічних наук, доцент кафедри дизайну

С. С. Русаков, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Україна

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри богослов’я та релігієзнавства

Л. Г. Пономаренко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

доктор наук з соціальних комунікацій, професор, професор кафедри кіно- і телемистецтва

В. М. Пузанов, Запорізький національний університет, Україна

кандидат наук з соціальних комунікацій, старший викладач кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови

Т. В. Кунц, Київський національний університет культури і мистецтв, Україна

аспірантка кафедри інформаційних технологій

H. Yu. Chemerys

PhD, Head of the Department of Design

H. V. Briantseva

PhD, Assistant Professor at the Department of Design

O. A. Briantsev, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Senior Lecturer at the Department of Design

T. A. Shadiuk

Candidate of Philosophical Sciences (Ph. D.), Associate Professor

O. V. Sarnavska, National University of Water and Environmental Engineering, Ukraine

Candidate of Philosophical Sciences (Ph. D.), Associate Professor, Associate Professor at the Department of Philosophy

О. В. Дяків, Навчально-науковий інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Україна

кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації

Р. Ю. Кундис, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри режисури та хореографії

О. А. Літовченко, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

аспірант, асистент кафедри режисури та хореографії

А. Ф. Моргунова, Дніпропетровський національний історичний музей імені Д. І. Яворницького, Україна

завідуюча відділом «Музейний центр О. П. Блаватської та її родини»

М. І. Токар, Харківська державна академія дизайну і мистецтв, Україна

кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри аудіовізуального мистецтва, перший проректор з науково-педагогічної роботи

В. В. Монсевич, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтва, Україна

аспірантка кафедри культурологіі та міжкультурних комунікацій

М. А. Бардік, Національний заповідник «Києво-Печерська лавра», Україна

кандидат мистецтвознавства, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу історії та археології

Л. Р. Гудзієнко, Харківська державна академія дизайну і мистецтв, Україна

аспірант кафедри теорії і історії мистецтв

В. І. Жосул, Харківська державна академія дизайну і мистецтв, Україна

аспірант кафедри теорії і історії мистецтв

Г.-Ж. Я. Маслюченко

магістр мистецтвознавства

Є. А. Пандирєва, Харківська державна академія дизайну і мистецтв, Україна

аспірантка кафедри теорії та історії мистецтв, викладач кафедри візуальних практик

А. А. Рашевська, Запорізький національний університет, Україна

викладач кафедри дизайну

В. С. Сандюк

доцент кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації

Л. П. Сандюк, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна

старший викладач кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації

Сін Хуан, Харківська державна академія дизайну і мистецтв, Україна

аспірант кафедри методологій крос-культурних практик

Н. О. Черкашина, Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ, Україна

аспірантка кафедри мистецтвознавчої експертизи Національна академія керівних кадрів культури та мистецтв, головний судовий експерт

Г. С. Богучарська, Навчально-науковий інститут торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму, Україна

магістрантка І курсу

І. В. Продан, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри дизайну

П. О. Бондаренко

студентка IV курсу факультету дизайну

О. С. Гальчинська, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

старший викладач кафедри рисунку та живопису

С. В. Борисова

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дизайну

М. М. Циганок, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

студент ІІ курсу магістратури кафедри дизайну

О. П. Гетьман, Навчально-науковий інститут торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму, Україна

магістрантка І курсу, викладач кафедри дизайну

І. В. Продан, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри дизайну

В. М. Кардашов

кандидат педагогічних наук, професор кафедри дизайну

О. П. Костюк, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

кандидат філософських наук, доцент кафедри дизайну

В. Р. Косюк, Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, Україна

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дизайну

О. В. Попова, Київський національний університет культури і мистецтв, Україна

аспірантка кафедри дизайну і технологій

Г. М. Славінська

старший викладач кафедри основ архітектури

О. Л. Сандркіна

асистент кафедри основ архітектури

Г. О. Стоянова, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Україна

асистент кафедри основ архітектури

Cover for INTERACTION OF CULTURE, SCIENCE AND ART IN TERMS OF MORAL DEVELOPMENT OF MODERN EUROPEAN SOCIETY
Published
February 3, 2022