MODERN STRATEGIES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE STATE AND SOCIETY IN THE CONTEXT OF GLOBAL CHALLENGES

Authors

Authors

Я. В. Качан, С. А. Рудий, L. H. Storozhenko, S. M. Petkun, Т. В. Бєльська, О. С. Малюхов, Ю. І. Малюхова, О. Т. Васильковський, М. В. Дьомін, А. М. Іщук, Yu. H. Kalnysh, О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, В. І. Малімон, К. К. Марутян, Л. М. Мельничук, С. А. Рудий, І. Ю. Шевченко, А. О. Плахтій, Т. О. Ящук, Н. Т. Гончарук, Л. Л. Прокопенко, Л. В. Прудиус, Т. М. Стукан, І. Г. Юник, Т. В. Гасаненко, І. В. Хорт

International scientific conference «Modern strategies of sustainable development of the state and society in the context of global challenges» : conference proceedings (December 28–29, 2021. Wloclawek, Republic of Poland). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. 86 pages.

Chapters

Author Biographies
Я. В. Качан, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, Україна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління та адміністрування

С. А. Рудий, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

аспірант кафедри регіонального управління

L. H. Storozhenko, Państwowy Uniwersytet Telekomunikacyjny, Ukraina

kandydat nauk filologicznych, profesor nadzwyczajny, profesor nadzwyczajny administracji publicznej i administracji

S. M. Petkun, Państwowy Uniwersytet Telekomunikacyjny, Ukraina

kandydat nauk filozoficznych, profesor nadzwyczajny, Kierownik Katedry Administracji Publicznej

Т. В. Бєльська, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, Україна

доктор наук з державного управління, доцент, завідуюча кафедри менеджменту

О. С. Малюхов, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Україна

аспірант кафедри менеджменту і публічного адміністрування

Ю. І. Малюхова, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Україна

аспірант кафедри менеджменту і публічного адміністрування

О. Т. Васильковський, Національна академія Національної гвардії України, Україна

підполковник, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

М. В. Дьомін, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

аспірант

А. М. Іщук, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Україна

здобувач кафедри публічного управління та адміністрування

Yu. H. Kalnysh, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine

Doctor of Science in Public Administration, Professor, Professor at the Department of Sociology

О. Д. Лазор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Україна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування

О. Я. Лазор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Україна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування

В. І. Малімон, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна

кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування

К. К. Марутян, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

аспірантка кафедри глобальної та національної безпеки

Л. М. Мельничук, Навчально-науковий інститут неперервної освіти Національного авіаційного університету, Україна

доктор наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління та адміністрування

С. А. Рудий, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

аспірант кафедри регіонального управління

І. Ю. Шевченко, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна

доктор економічних наук, доцент, декан факультету управління та бізнесу

А. О. Плахтій, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна

магістрант

Т. О. Ящук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

аспірантка кафедри регіональної політики Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби

Н. Т. Гончарук, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Україна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування

Л. Л. Прокопенко, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Україна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування

Л. В. Прудиус, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, Україна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри управління людськими ресурсами

Т. М. Стукан, Херсонський державний аграрно-економічний університет, Україна

асистент кафедри публічного управління і права

І. Г. Юник, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Україна

кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування

Т. В. Гасаненко, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Україна

аспірантка кафедри публічного управління та регіоналістики

І. В. Хорт, Київський національний торговельно-економічний університет, Україна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правового забезпечення безпеки бізнесу, факультет міжнародної торгівлі та права

Cover for MODERN STRATEGIES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE STATE AND SOCIETY IN THE CONTEXT OF GLOBAL CHALLENGES
Published
February 7, 2022