INNOVATIVE VIEWS IN EUROPEAN FUNDAMENTAL SCIENTIFIC-PRACTICAL LEGAL STUDIES

Authors

Authors

О. Й. Вовк, Л. Я. Коритко, А. М. Кучера, О. П. Куліков, А. М. Куп’янська, Т. П. Попович, А. Т. Шаварин, Ю. С. Романенко, Yu. V. Sokur, А. В. Левченко, Я. С. Макаренко, Т. М. Малашенкова, У. Б. Андрусів, І. О. Гелецька, М. П. Баб’юк, V. V. Dmytrenko, І. О. Дмитрієв, О. О. Ізбаш, М. З. Качмар, С. О. Короєд, Т. В. Курило, Г. Й. Пузанова, Л. М. Шевчук, А. С. Абдель Фатах, О. В. Ананьєва, О. Л. Яценко, В. А. Яценко, Л. М. Князькова, Т. В. Хайлова, С. М. Данилюк, Л. В. Ковальчук, А. К. Соколова, М. К. Черкашина, В. І. Уберман, Л. А. Васьковець, М. Є. Александров, В. І. Приходько, Б. В. Довгань, К. С. Ізбаш, М. А. Крутько, В. Б. Петрик, O. M. Ratushenko, В. Г. Савенкова, І. І. Лисенко, О. Ю. Татаренко, А. С. Трубчанінова, М. С. Уткіна, Г. О. Денисов, В. Я. Конопельський, О. М. Будяченко, Н. А. Макаренко, Д. В. Мурач, К. Д. Янішевська, M. V. Syiploki, I. A. Nesterova, О. В. Шамсутдінов, І. М. Салагор, Н. В. Шульженко, О. І. Гарасимів, О. В. Ряшко, А. В. Даниленко, О. О. Кочура, О. П. Заворіна, І. А. Строк, І. О. Нечаєва, О. І. Зінсу, І. Ф. Літвінова, Є. Ю. Рєпіна, Ю. М. Мирошниченко, І. О. Томчук, М. Д. Денисовський, В. Ю. Кладько, М. І. Шевчук, О. С. Каспрук, О. О. Нанарова, Н. М. Науменко, Є. В. Реньов, В. О. Шульга

International scientific conference «Innovative views in European fundamental scientific-practical legal studies» : conference proceedings, December 28–29, 2021. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2021. 224 pages.

Chapters

Author Biographies
О. Й. Вовк, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії права та держави

Л. Я. Коритко, Івано-Франківський юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія», Україна

доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри загальноправових та гуманітарних дисциплін

А. М. Кучера, Івано-Франківський юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія», Україна

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри загальноправових та гуманітарних дисциплін

О. П. Куліков, Академія адвокатури України, Україна

аспірант кафедри адвокатської майстерності та міжнародної юридичної практики

А. М. Куп’янська, Інститут права Львівського державного університету внутрішніх справ, Україна

аспірантка кафедри загально-правових дисциплін

Т. П. Попович, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права

А. Т. Шаварин, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна

аспірант кафедри теорії та історії держави і права

Ю. С. Романенко, Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

студентка І курсу магістратури

Yu. V. Sokur, National Academy of Internal Affairs, Ukraine

Ph.D. in Law, Docent, Docent of History of State and Law Department

А. В. Левченко, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна

аспірантка кафедри конституційного та кримінального права

Я. С. Макаренко, Національний університет «Одеська юридична академія», Україна

магістр

Т. М. Малашенкова, Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України, Україна

аспірант відділу проблеми кримінального права, кримінології та судоустрою

У. Б. Андрусів, Інститут права Львівського державного університету внутрішніх справ, Україна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін

І. О. Гелецька, Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола, Україна

кандидат юридичних наук, заступник директора з навчальної, наукової роботи та міжнародного співробітництва

М. П. Баб’юк, Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола, Україна

кандидат юридичних наук, директор

V. V. Dmytrenko, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Ukraine

Candidate of Science of Law, Senior Lecturer at the Department of Intellectual Property and Private Law

І. О. Дмитрієв, Національний авіаційний університет, Україна

аспірант кафедри цивільного права і процесу

О. О. Ізбаш, Національний університет «Одеська морська академія», Україна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін

М. З. Качмар, Львівський державний університет внутрішніх справ, Україна

аспірант кафедри теорії права, конституційного та приватного права

С. О. Короєд, Заклад вищої освіти «Університет Короля Данила», Україна

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри права

Т. В. Курило, Львівський державний університет внутрішніх справ, Україна

професор кафедри теорії права, конституційного та приватного права

Г. Й. Пузанова, Одеський національний морський університет, Україна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного та трудового права

Л. М. Шевчук, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін

А. С. Абдель Фатах, Криворізький навчально-науковий інститут Донецького державного університету внутрішніх справ, Україна

викладач кафедри цивільного та господарського права

О. В. Ананьєва, Миколаївський юридичний фаховий коледж Національного університету «Одеська юридична академія», Україна

викладач циклової комісії правових дисциплін

О. Л. Яценко, Миколаївський юридичний фаховий коледж Національного університету «Одеська юридична академія», Україна

викладач циклової комісії правових дисциплін

В. А. Яценко, Миколаївська обласна прокуратура, Україна

прокурор відділу

Л. М. Князькова, Донецький державний університет внутрішніх справ, Україна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри загально-правових дисциплін

Т. В. Хайлова, Донецький державний університет внутрішніх справ, Україна

кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін та публічного управління

С. М. Данилюк, Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола, Україна

викладач циклової комісії юридичних дисциплін

Л. В. Ковальчук, Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

студентка ІІІ курсу юридичного факультету

А. К. Соколова, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна

доктор юридичних наук, доцент кафедри екологічного права

М. К. Черкашина, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри екологічного права

В. І. Уберман, Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» Міндовкілля, Україна

кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії формування та регулювання якості вод

Л. А. Васьковець, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

кандидат біологічних наук, професор, професор кафедри безпеки праці і навколишнього середовища

М. Є. Александров, Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України, Україна

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу розроблення та вдосконалення форми одягу науково-дослідної лабораторії спеціального транспорту та форменого одягу

В. І. Приходько, Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України, Україна

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу спеціального транспорту науково-дослідної лабораторії спеціального транспорту та форменого одягу

Б. В. Довгань, Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

студентка ІІІ курсу юридичного факультету

К. С. Ізбаш, Одеський державний університет внутрішніх справ, Україна

кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу організації наукової роботи

М. А. Крутько, Державний біотехнологічний університет, Україна

доктор економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

В. Б. Петрик, Інститут з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Львівського державного університету внутрішніх справ, Україна

старший викладач кафедри адміністративного права та адміністративного процесу факультету № 3

O. M. Ratushenko, Sokyryany District Court of Chernivtsi Region, Ukraine

Judge

В. Г. Савенкова, Приватний вищий навчальний заклад «Фінансово-правовий коледж», Україна

кандидат юридичних наук, заступник директора з наукової роботи

І. І. Лисенко, Приватний вищий навчальний заклад «Фінансово-правовий коледж», Україна

студентка ІІІ курсу ОКР «Молодший спеціаліст» спеціальності 072 «Фінанси. Банківська справа та страхування»

О. Ю. Татаренко, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна

аспірант кафедри фінансового права

А. С. Трубчанінова, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна

студентка ІІІ курсу 4 факультету

М. С. Уткіна, Сумський державний університет, Україна

кандидатка юридичних наук, докторантка кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки, старша викладачка кафедри старший викладач кафедри кримінально-правовоих дисциплін та судочинства

Г. О. Денисов, Національний авіаційний університет, Україна

студент юридичного факультету

В. Я. Конопельський, Одеський державний університет внутрішніх справ, Україна

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права та кримінології

О. М. Будяченко, Одеський державний університет внутрішніх справ, Україна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та кримінології

Н. А. Макаренко, Інститут прокуратури та кримінальної юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна

студентка V курсу

Д. В. Мурач, Навчально-науковий інститут права Сумського державного університету, Україна

здобувач вищої освіти

К. Д. Янішевська, Сумський державний університет, Україна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства

M. V. Syiploki, Uzhhorod National University, Ukraine

Doctor of Law, Associate Professor, Criminal Law and Process Department

I. A. Nesterova, Uzhhorod National University, Ukraine

PhD in Law, Associate Professor, Criminal Law and Process Department

О. В. Шамсутдінов, Національна академія Служби безпеки України, Україна

кандидат юридичних наук, професор кафедри кримінального права, кримінального процесу та криміналістики

І. М. Салагор, Національна академія Служби безпеки України, Україна

здобувач

Н. В. Шульженко, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, Україна

кандидат юридичних наук, доцент, асистент кафедри кримінального права Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; старший науковий співробітник

О. І. Гарасимів, Львівський державний університет внутрішніх справ, Україна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики

О. В. Ряшко, Львівський державний університет внутрішніх справ, Україна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики

А. В. Даниленко, Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства

О. О. Кочура, Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу, криміналістики та експертології

О. П. Заворіна, Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1

І. А. Строк, Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1

І. О. Нечаєва, Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна

викладач кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1

О. І. Зінсу, Національна академія внутрішніх справ, Україна

аспірантка відділу докторантури та ад’юнктури

І. Ф. Літвінова, Національний авіаційний університет, Україна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права і процесу

Є. Ю. Рєпіна, Національний авіаційний університет, Україна

здобувач вищої освіти юридичного факультету

Ю. М. Мирошниченко, Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької області, Україна

кандидат юридичних наук, голова

І. О. Томчук, Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола, Україна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри права

М. Д. Денисовський, Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола, Україна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри права

В. Ю. Кладько, Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола, Україна

здобувач вищої освіти юридичного відділення

М. І. Шевчук, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу і криміналістики

О. С. Каспрук, Національний авіаційний університет, Україна

кандидат юридичних наук, адвокат, доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства факультету міжнародних відносин

О. О. Нанарова, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна

аспірантка кафедри міжнародного права

Н. М. Науменко, Державна міграційна служба України, Україна

голова

Є. В. Реньов, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного і європейського права

В. О. Шульга, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна

аспірантка кафедри права Європейського Союзу

Cover for INNOVATIVE VIEWS IN EUROPEAN FUNDAMENTAL SCIENTIFIC-PRACTICAL LEGAL STUDIES
Published
February 7, 2022