ECONOMIC TRENDS: NEW OPPORTUNITIES AND THREATS

Authors

Authors

В. Е. Шедяков, Г. Є. Богородицька, А. А. Манашкіна, G. B. Zaidman, S. A. Yakubovskyi, О. М. Згурська, Т. В. Сьомкіна, В. Ю. Філак, Г. С. Алексеєвська, Andrzej Pawlik, Paweł Dziekański, Magdalena Wrońska, Urszula Karpińska, Н. В. Бєлоусова, Л. А. Венгер, О. А. Журан, І. В. Капустян, Л. М. Лінгур, Н. О. Іванченко, О. С. Подскребко, М. Д. Оприсок, M. G. Olievska, A. M. Tushych, О. В. Костюнік, О. С. Голікова, М. О. Попова, Г. Б. Тітаренко, В. П. Пантелеєв, L. Cisko, L. G. Bogush, M. M. Dielini, M. O. Zhytar, A. S. Navolokina, Y. V. Nehoda, В. М. Андрієнко, Д. О. Ємельянова, І. Ю. Івченко, Т. В. Філатова, А. С. Семенов, В. М. Андриенко, Z. M. Sokolovska, O. A. Klepikova, N. V. Yatsenko, І. Б. Трофименко, L. D. Makarova, V. V. Kuznetsov, V. O. Petrenko

Economic trends: new opportunities and threats: International scientific conference (November 19-20, 2021. Le Mans, France). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. 140 pages.

Chapters

Author Biographies
В. Е. Шедяков

независимый исследователь, Украина

Г. Є. Богородицька

Університет митної справи та фінансів, Україна

А. А. Манашкіна

Університет митної справи та фінансів, Україна

G. B. Zaidman

Odessa I. I. Mechnikov National University, Ukraine

S. A. Yakubovskyi

Odessa I. I. Mechnikov National University, Ukraine

О. М. Згурська

Державний університет телекомунікацій, Україна

Т. В. Сьомкіна

Державний університет телекомунікацій, Україна

В. Ю. Філак

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Г. С. Алексеєвська

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Andrzej Pawlik

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Poland

Paweł Dziekański

Jan Kochanowski University in Kielce, Poland

Magdalena Wrońska

Jan Kochanowski University in Kielce, Poland

Urszula Karpińska

Cooperative Bank in Kielce, Poland

Н. В. Бєлоусова

Національний авіаційний університет, Україна

Л. А. Венгер

Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України», Україна

О. А. Журан

Державний університет «Одеська політехніка», Україна

І. В. Капустян

Державний університет «Одеська політехніка», Україна

Л. М. Лінгур

Державний університет «Одеська політехніка», Україна

Н. О. Іванченко

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

О. С. Подскребко

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

М. Д. Оприсок

Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету», Україна

M. G. Olievska

SESE «The Academy of Financial Management», Ukraine

A. M. Tushych

State University of Telecommunications, Ukraine

О. В. Костюнік

Національний авіаційний університет, Україна

О. С. Голікова

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України, Україна

М. О. Попова

Одеський державний екологічний університет, Україна

Г. Б. Тітаренко

Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Україна

В. П. Пантелеєв

Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України, Україна

L. Cisko

SITÁR & SALOKA, Attorneys at Law, Slovak Republic

L. G. Bogush

Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

M. M. Dielini

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

M. O. Zhytar

International European University, Ukraine

A. S. Navolokina

International European University, Ukraine

Y. V. Nehoda

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

В. М. Андрієнко

Одеський національний політехничний університет, Україна

Д. О. Ємельянова

Одеський національний політехничний університет, Україна

І. Ю. Івченко

Державний університет «Одеська політехніка», Україна

Т. В. Філатова

Державний університет «Одеська політехніка», Україна

А. С. Семенов

Одесский политехнический университет, Украина

В. М. Андриенко

Одесский политехнический университет, Украина

Z. M. Sokolovska

Odesa Polytechnic State University, Ukraine

O. A. Klepikova

Odesa Polytechnic State University, Ukraine

N. V. Yatsenko

Odesa Polytechnic State University, Ukraine

І. Б. Трофименко

Державний університет «Одеська політехніка», Україна

L. D. Makarova

National Metallurgical Academy of Ukraine, Ukraine

V. V. Kuznetsov

National Metallurgical Academy of Ukraine, Ukraine

V. O. Petrenko

National Metallurgical Academy of Ukraine, Ukraine

Cover for ECONOMIC TRENDS: NEW OPPORTUNITIES AND THREATS
Published
November 26, 2021