THE CURRENT STATE OF FUNDAMENTAL AND APPLIED NATURAL SCIENCES RESEARCH

Authors

Authors

Oleksandr Volodymyrovych Averchev, Nataliia Yevhenivna Vasylenko, Olena Viktorivna Voloshyna, Iryna Oleksiivna Rodinova, Oleksandr Vitaliyovytch Hladkyi, Volodymyr Stepanovych Kylivnyk, Yurii Yosypovych Rudyi, Iryna Volodymyrivna Ruda, Anastasiia Andriivna Mishcuk, Nadiya Myronivna Hlovyn, Oleh Volodymyrovych Pavliv, Svitlana Oleksiivna Hnatush, Olha Dmytrivna Maslovska, Solomiia Yaroslavivna Komplikevych, Tetyana Bohdanivna Segin, Svitlana Viktorivna Diakiv, Oksana Ivanivna Dzyuba, Oksana Vasylivna Dyniak, Iryna Yevhenivna Koshliakova, Oleksii Yevhenovych Koshliakov, Natalia Georgiivna Luta, Iryna Vladlenivna Sanina, Petro Andriyovych Dobrovolsky, Larysa Volodymyrivna Andriichenko, Tetyana Volodymyrivna Kachanova, Oleg Anatoliyovych Kovalenko, Tetiana Serhiivna Koptieva, Dzhema Varantsivna Melkonyan, Serhii Volodymyrovych Mishchenko, Nadiia Mykhailivna Paraniak, Oleksandra Serhiivna Datsko, Svitlana Ivanivna Pyasetska, Olena Ivanivna Savina, Marharyta Yuriivna Hliudzyk-Shemota, Karolina Arturivna Sheidyk, Andriy Volodymyrovych Tokar, Olga Pavlivna Chigvintseva, Yaryna Myroslavivna Tuzyak

The current state of fundamental and applied natural sciences research: Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. 382 p.

Chapters

Author Biographies
Oleksandr Volodymyrovych Averchev, Kherson State Agrarian and Economic University, Ukraine

Doctor of Agricultural Sciences,
Professor at the Department of Agriculture

Nataliia Yevhenivna Vasylenko, Kherson State Agrarian and Economic University, Ukraine

Сandidate of Agricultural Sciences,
Graduate of the Degree of Doctor of Sciences at the Department of Agriculture

Olena Viktorivna Voloshyna, Odessa State Environmental University, Ukraine

Candidate of Geographical Sciences,
Associate Professor at the Department of Meteorology and Climatology

Iryna Oleksiivna Rodinova, Odessa State Environmental University, Ukraine

Master of Meteorology and Climatology

Oleksandr Vitaliyovytch Hladkyi, State University of Trade and Economics, Ukraine

Doctor of Geographic Science,
Professor at the Department of Tourism and Recreation

Volodymyr Stepanovych Kylivnyk, National Pirogov Memorial Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Science,
Associate Professor at the Department of Physical Rehabilitation and Medicine

Yurii Yosypovych Rudyi, National Pirogov Memorial Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Science,
Associate Professor at the Department of Physical Rehabilitation and Medicine

Iryna Volodymyrivna Ruda, National Pirogov Memorial Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Science,
Associate Professor at the Department of Physical Rehabilitation and Medicine

Anastasiia Andriivna Mishcuk, National Pirogov Memorial Medical University, Ukraine

Candidate of Economic Science,
Laboratory Assistant at the Department of Physical Rehabilitation and Medicine

Nadiya Myronivna Hlovyn, Separated Subdivision of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute", Ukraine

Candidate of Pedagogic Sciences,
Associate Professor of the Ecology Department

Oleh Volodymyrovych Pavliv, Separated Subdivision of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute", Ukraine

Candidate of Veterinary Sciences,
Associate Professor of the Ecology Department

Svitlana Oleksiivna Hnatush, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Professor,
Head of the Department of Microbiology

Olha Dmytrivna Maslovska, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Candidate of Biological Sciences,
Associate Professor at the Department of Microbiology

Solomiia Yaroslavivna Komplikevych, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Postgraduate student at the Department of Microbiology

Tetyana Bohdanivna Segin, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Postgraduate student at the Department of Microbiology

Svitlana Viktorivna Diakiv, Lesya Ukrainka Volyn National University, Ukraine

Candidate of Biological Sciences,
Assistant Professor at the Histology and Medical Biology Department

Oksana Ivanivna Dzyuba, M. M. Gryshko National Botanic Garden of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Biological Sciences,
Senior Scientific Researcher at the Department of Allelopathy

Oksana Vasylivna Dyniak, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Candidate of Geological Sciences,
Associate Professor at the Department of Hydrogeology and Engineering Geology,

Iryna Yevhenivna Koshliakova, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Engineer at the Department of Hydrogeology and Engineering Geology

Oleksii Yevhenovych Koshliakov, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Doctor of Geological Sciences,
Head of the Department of Hydrogeology and Engineering Geology,

Natalia Georgiivna Luta, Тaras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Candidate of Geological and Mineralogical Sciences,
Associate at the Department of Hydrogeology and Engineering Geology

Iryna Vladlenivna Sanina, Ukrainian Geological Research Institute of the State Enterprise "Ukrainian Geological Company", Ukraine

Head of the Department of Hydrogeological, Engineering-geological and Environmental Geological Research

Petro Andriyovych Dobrovolsky, Mykolaiv State Agricultural Research Station of Institute of Irrigated Farming of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Acting Director

Larysa Volodymyrivna Andriichenko, Mykolaiv State Agricultural Research Station of Institute of Irrigated Farming of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences,
Scientist Secretary

Tetyana Volodymyrivna Kachanova, Mykolaiv State Agricultural Research Station of Institute of Irrigated Farming of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences,
Leading Researcher

Oleg Anatoliyovych Kovalenko, Mykolaiv State Agricultural Research Station of Institute of Irrigated Farming of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Agricultural Sciences,
Leading Researcher

Tetiana Serhiivna Koptieva, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Geographical Sciences,
Teacher

Dzhema Varantsivna Melkonyan, Odessa I. I. Mechnikov National University, Ukraine

Candidate of Physical and Mathematical Sciences,
Associate Professor at the Department of Engineering Geology and Hydrogeology

Serhii Volodymyrovych Mishchenko, Institute of Bast Crops of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Agricultural Sciences,
Chief Researcher at the Department of Hemp Breeding and Seed Growing

Nadiia Mykhailivna Paraniak, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences,
Associate Professor at the Department of Civil Safety

Oleksandra Serhiivna Datsko, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences,
Associate Professor at the Department of Civil Safety

Svitlana Ivanivna Pyasetska, Ukrainian hydrometeorological institute of State Emergency Service of Ukraine and National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Geographic Sciences,
Senior Research Fellow at the Department of Climate Research and Long-Term Weather Forecasting

Olena Ivanivna Savina, State University "Uzhhorod National University", Ukraine

Doctor of Agricaltural science,
Professor at the Department of Horticulture and Viticulture

Marharyta Yuriivna Hliudzyk-Shemota, State University "Uzhhorod National University", Ukraine

Candidate of Agricaltural science,
Associate Professor at the Department of Genetics, Plant Physiology and Microbiology

Karolina Arturivna Sheidyk, State University "Uzhhorod National University", Ukraine

Candidate of Agricaltural science,
Associate professor at the Department of Horticulture and Viticulture

Andriy Volodymyrovych Tokar, Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

Candidate of Chemical Sciences,
Associate Professor at the Department of Chemistry

Olga Pavlivna Chigvintseva, Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Chemistry

Yaryna Myroslavivna Tuzyak, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Candidate of Geological Sciences,
Head of the Paleontological Museum

Cover for THE CURRENT STATE OF FUNDAMENTAL AND APPLIED NATURAL SCIENCES RESEARCH
Published
May 20, 2022