MODERN MEDICAL SCIENCE AND EDUCATION IN UKRAINE AND EU COUNTRIES: IMPERATIVES, TRANSFORMATION, DEVELOPMENT VECTORS

Authors

Authors

Yury Ivanovych Bandazhevskyi, Nataliia Fedorivna Dubova, Ulyana Yuriivna Bezkorovayna, Roksolana Volodymyrivna Nedilko, Svitlana Viktorivna Vasylyuk, Dmytro Valeriovych Zaitsev, Andrii Vasylovych Brytan, Anastasiia Gennadiivna Ihnatieva, Yevhenii Borysovych Kolesnykov, Vadym Viktorovich Kryzhevskiy, Mykola Dmytrovych Kvach, Natalia Volodymyrivna Medvedovska, Liudmyla Sergiivna Kiro, Maksym Yuriovych Zak, Inesa Vasylivna Kushnirenko, Olga Mykolaivna Kovalenko, Lesia Romanivna Ostapiuk, Aelita Myronivna Krychkovska, Zhanna Dmytrivna Parashchyn, Mariіa Severynivna Kurka, Irina Fedorivna Labunets, Hanna Oleksandrivna Latina, Hanna Leonidivna Zaikina, Iryna Valentinovna Liskina, Lyudmila Mikhailovna Zahaba, Bohdan Mykolayovych Melnyk, Olexandr Andriyovich Kaniura, Nataliia Volodymyrivna Rashchenko, Olha Yefremivna Yuryk, Liliia Ivanivna Yukhymenko

Modern medical science and education in Ukraine and EU countries: imperatives, transformation, development vectors : Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. 283 p.

Chapters

Author Biographies
Yury Ivanovych Bandazhevskyi, PI Coordination and Analytical Center “Ecology and Health”, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Board

Nataliia Fedorivna Dubova, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor at the Department of Public Health

Ulyana Yuriivna Bezkorovayna, Communal institution of higher education of Lviv Regional Council “Andrey Krupynsky Lviv Medical Academy “, Ukraine

Candidate of Sciences in Public Administration,
Dean

Roksolana Volodymyrivna Nedilko, Communal institution of higher education of Lviv Regional Council “Andrey Krupynsky Lviv Medical Academy “, Ukraine

Candidate of Sciences in Public Administration,
Head of the Chair

Svitlana Viktorivna Vasylyuk, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

M. Physics, Researcher, Physics faculty

Dmytro Valeriovych Zaitsev, Kundiiev Institute of Occupational Health of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Ukraine

M. D., Research Assistant

Andrii Vasylovych Brytan, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Assistant Professor,
Physics faculty

Anastasiia Gennadiivna Ihnatieva, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of General and Emergency Surgery

Yevhenii Borysovych Kolesnykov, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Professor at the Department of General and Emergency Surgery

Vadym Viktorovich Kryzhevskiy, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of General and Emergency Surgery

Mykola Dmytrovych Kvach, “Harmony of Health” Clinic, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Head of the Urology Department

Natalia Volodymyrivna Medvedovska, National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Worker of Science and Technology of Ukraine,
Head
Scientific Coordination Department

Liudmyla Sergiivna Kiro, Black Sea National University named after Petro Mohyla, Ukraine

Teacher at the Department of Therapeutic Disciplines of the Medical Institute

Maksym Yuriovych Zak, Black Sea National University named after Petro Mohyla, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Therapeutic Disciplines of the Medical Institute

Inesa Vasylivna Kushnirenko, Black Sea National University named after Petro Mohyla, Ukraine

Doctor of Medical Sciences,
Lecturer at the Department of therapeutic disciplines of the Medical Institute

Olga Mykolaivna Kovalenko, Bohomolets National Medical University, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Professor at the Surgery Department № 1

Lesia Romanivna Ostapiuk, Lviv Regional Pulmonary Health Centre, Ukraine

Candidate of Medical Sciences

Aelita Myronivna Krychkovska, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Candidate of Pharmaceutical Sciences,
Associate Professor at the Department of Technology Biological Active Substances
Pharmacy and Biotechnology

Zhanna Dmytrivna Parashchyn, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Candidate of Chemical Sciences,
Associate Professor at the Department of Technology Biological Active Substances
Pharmacy and Biotechnology

Mariіa Severynivna Kurka, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Candidate of Chemical Sciences,
Associate Professor at the Department of Technology Biological Active Substances
Pharmacy and Biotechnology

Irina Fedorivna Labunets, Institute of Genetic and Regenerative Medicine of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, PhD, DSc,
Head of the Experimental Modeling Laboratory,
Cell and Tissue Technologies Department

Hanna Oleksandrivna Latina, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Ukraine

Candidate of Biological Sciences,
Associate Professor at the Department of public health and medical and biological fundamentals of physical culture

Hanna Leonidivna Zaikina, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Ukraine

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor,
Vice Rector for Scientific and Pedagogical (Educational and Social) Work

Iryna Valentinovna Liskina, SO “National institute of phthisiology and pulmonology named after F. G. Yanovsky of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Senior Research Officer,
Head of the laboratory of pathomorphology

Lyudmila Mikhailovna Zahaba, SO “National institute of phthisiology and pulmonology named after F. G. Yanovsky of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Researcher at the laboratory of pathomorphology

Bohdan Mykolayovych Melnyk, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Postgraduate Student, Assistant at the Department of Orthodontics and
Propedeutics of Prosthetic Dentistry

Olexandr Andriyovich Kaniura, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Doctor of Medical Sciences,
Vice-Rector for Scientific-Pedagogical and Clinical Work,
Professor at the Department of Orthodontics and Propedeutics of Prosthetic Dentistry

Nataliia Volodymyrivna Rashchenko, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor at the Department of Orthodontics and Propedeutics of Prosthetic Dentistry

Olha Yefremivna Yuryk, State Institution ‘Institute of Traumatology and Orthopedics’ of National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Medical Science, Professor,
Full Individual Member of the Europen Academy of Neurology,
Individual Member of the Europen Federation of Neurological Societtes,
Member of the Ukranian Association of Reflexotherapy and Medscal Acupuncture,
Head of Laboratory of Neuroorthopedics and pain problems

Liliia Ivanivna Yukhymenko, Cherkasy National University Named after Bohdan Khmelnyskyi, Ukraine

Doctor of Biological Sciences,
Associate Professor at the Department of Anatomy, Physiology and Physical Rehabilitation

Cover for MODERN MEDICAL SCIENCE AND EDUCATION IN UKRAINE AND EU COUNTRIES: IMPERATIVES, TRANSFORMATION, DEVELOPMENT  VECTORS
Published
October 6, 2022