SCIENCE IN THE CONTEXT OF MODERN CHALLENGES: PROBLEMS AND DEVELOPMENT PRIORITIES

Authors

Authors

Mikhailo Brechka, Andriy Bologov, Pavlo Kalnytskyi, Vitalii Horsky, Heorhii Dementiiuk, Maksym Iasechko, Hanna Lytovchenko, Alexandr Golovchenko, Yurii Nikolaenko, Dmitrii Kozak, Serhii Riazantsev, Andrii Chekanov, Lyudmyla Shevchuk, Yulia Zaets, Dr Eleanor J Hothersall, Kamilla Mahrlamova, Volodymyr Gavryliuk, Anastasiia Shekel, Oleksandr Hontaruk, Iryna Dunaina, Oksana Gassab, Olha Urazovska, Nataliia Zaichenko, Inna Kovalchuk, Volodymyr Kobylianskyi, Yuriy Mishchenko, Iryna Shyrokova, Malvina Voronova, Olga Romanova, Roman Nuryshchenko, Artem Skyrta, Vadym Konashchuk, Vasyl Matviyiv, Olena Sbytnieva, Olena Pomircha, Aleksandra Soroka, Tetiana Stroiko, Vadym Myronenko

International Scientific Conference Science in the Context of Modern Challenges: Problems and Development Priorities: Conference Proceedings, June 9-10, 2023. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 104 pages.

Chapters

Author Biographies
Mikhailo Brechka

Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University, Ukraine

Andriy Bologov

Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University, Ukraine

Pavlo Kalnytskyi

Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University, Ukraine

Vitalii Horsky

General Energy Institute of National Academy of Scieces of Ukraine, Ukraine

Heorhii Dementiiuk

Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University, Ukraine

Maksym Iasechko

Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University, Ukraine

Hanna Lytovchenko

Ivan Chernyakhovsky National Defense University, Ukraine

Alexandr Golovchenko

Ivan Chernyakhovsky National Defense University, Ukraine

Yurii Nikolaenko

National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Ukraine

Dmitrii Kozak

National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Ukraine

Serhii Riazantsev

Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University, Ukraine

Andrii Chekanov

Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University, Ukraine

Lyudmyla Shevchuk

National Transport University, Ukraine

Yulia Zaets

National Transport University, Ukraine

Dr Eleanor J Hothersall

University of Dundee, United Kingdom

Kamilla Mahrlamova

Dnipro State Medical University, Ukraine

Volodymyr Gavryliuk

Polisska Experimental Station of National Scientific Center "Institute for Soil Science and Agrochemistry Research named after O.N. Sokolovsky", Ukraine

Anastasiia Shekel

National Scientific Center "Institute for Soil Science and Agrochemistry Research named after O.N. Sokolovsky", Ukraine

Oleksandr Hontaruk

National University of Ukraine on Physical Education and Sport, Ukraine

Iryna Dunaina

National Historical and Ethnographic Reserve "Perejaslav", Ukraine

Oksana Gassab

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

Olha Urazovska

The Odessa Region Bar Council, Ukraine

 

Nataliia Zaichenko

T.H. Shevchenko National University "Chernihiv Colehium", Ukraine

Inna Kovalchuk

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine

Volodymyr Kobylianskyi

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine

Yuriy Mishchenko

Educational and Scientific Institute of Philology Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Iryna Shyrokova

Zaporizhzhia National University, Ukraine

Malvina Voronova

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Olga Romanova

Odesa I.I. Mechnikov National University, Ukraine

Roman Nuryshchenko

National Academy of Internal Affairs, Ukraine

Artem Skyrta

“Zaporizhzhia Polytechnic” National University, Ukraine

Vadym Konashchuk

Ukrainian State University of Chemical Technology, Ukraine

Vasyl Matviyiv

Khmelnytskyi National University, Ukraine

Olena Sbytnieva

State Scientific Research Forensic Center of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Ukraine

Olena Pomircha

State Scientific Research Forensic Center of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Ukraine

Aleksandra Soroka

Odesa National Economic University, Ukraine

Tetiana Stroiko

V.О. Sukhomlynskyi National University of Mykolaiv, Ukraine

Vadym Myronenko

V.О. Sukhomlynskyi National University of Mykolaiv, Ukraine

Cover for SCIENCE IN THE CONTEXT OF MODERN CHALLENGES: PROBLEMS AND DEVELOPMENT PRIORITIES
Published
June 21, 2023