CORRECTION AND REHABILITATION INNOVATIONS: IMPLEMENTATION OF EUROPEAN EXPERIENCE

Authors

Authors

Olena Petrivna Aksyonova, Tetyana Dmytrivna Matviishyna, Yuliia Anatolyivna Bondarenko, Inna Borysivna Huz, Oksana Volodymyrivna Boriak, Iryna Mykhailivna Hrytsiuk, Anna Volodymyrivma Zamsha, Oksana Mykolayivna Kasianenko, Oleksandr Volodymyrovych Kolyshkin, Yurii Mykolaiovych Kosenko, Valentyna Viktorivna Kostina, Lesya Ivanivna Smerechak, Mykola Viktorovych Lipin, Nataliia Yuriivna Husieva, Hanna Mykhailivna Mytsyk, Asia Kostyantynivna Ruban, Svitlana Vasylivna Stanieva, Yevgenia Romanivna Sakunova, Tetiana Mykolaivna Dehtiarenko, Tetiana Viktorivna Skrypnyk, Oksana Petrivna Taran, Veronika Mykolaivna Melnyk, Halyna Mykolaivna Stepanova, Lyubov Volodymyrivna Bilyk, Olha Anatoliyivna Telna, Anna Varuzhanivna Chobanian, Volodymyr Mykolayovych Shevchenko, Liudmyla Stanislavivna Shevchenko, Maryna Petrivna Sorochan

Correction and rehabilitation innovations: implementation of European experience : Scientific monograph. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2023. 360 p.

Chapters

Author Biographies
Olena Petrivna Aksyonova, Municipal Institution “Zaporizhzhya Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education” of Zaporizhzhya Regional Council, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Head of the Department of Rehabilitation Pedagogy and Healthy Lifestyle

Tetyana Dmytrivna Matviishyna, Zaporizhzhya Comprehensive School of I-II degrees “OSNOVA”, Ukraine

Physical Education Teacher

Yuliia Anatolyivna Bondarenko, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Chair of Special and Inclusive Education

Inna Borysivna Huz, Sumy Special Primary School №31 Sumy City Council, Ukraine

Graduate Student of 3 year of Study, Specialty 016 Special education, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko

Oksana Volodymyrivna Boriak, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor at the Department of Special and Inclusive Education

Iryna Mykhailivna Hrytsiuk, Lesya Ukrainka Volyn National University, Ukraine

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor at the Department of Practical Psychology and Psychodiagnostics

Anna Volodymyrivma Zamsha, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Ukraine

PhD in Psychology, Lecturer at the Department of Special and Inclusive Education

Oksana Mykolayivna Kasianenko, Mukachevo state university, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Preschool and Special Education

Oleksandr Volodymyrovych Kolyshkin, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Chair of Special and Inclusive Education

Yurii Mykolaiovych Kosenko, Anton Makarenko Sumy State Pedagogic University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Departmentof Special and Inclusive Education

Valentyna Viktorivna Kostina, H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Faculty of Social and Behavioral Sciences

Lesya Ivanivna Smerechak, Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University, Ukraine

PhD in Pedagogy, Associate Professor at Social Pedagogy and Correctional Education Department, Faculty of History, Pedagogy and Psychology

Mykola Viktorovych Lipin, State University of Trade and Economics, Ukraine

Doctor of Science in Philosophy, Professor at the Department of Philosophy, Sociology and Political Science

Nataliia Yuriivna Husieva, State University of Trade and Economics, Ukraine

PhD in Historical Sciences, Associate Professor at the Department of Philosophy, Sociology and Political Science

Hanna Mykhailivna Mytsyk, Berdyansk State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Sciences in Pedagogy, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Applied Psychology and Speech Therapy

Asia Kostyantynivna Ruban, Izmail State University of Humanities, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences

Svitlana Vasylivna Stanieva, Izmail State University of Humanities, Ukraine

Postgraduate Student, Teacher

Yevgenia Romanivna Sakunova, Sumy State Pedagogical University name after A. S. Makarenko, Ukraine

Student of Higher Education of the Department of Special and Inclusive Education, Specialty 016 Special Education (Oligophrenopedagogy. Speech Therapy)

Tetiana Mykolaivna Dehtiarenko, Sumy State Pedagogical University name after A. S. Makarenko, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor at the Department of Special and Inclusive Education

Tetiana Viktorivna Skrypnyk, Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine

Doctor of Psychological Sciences, Senior Research Officer, Professor at the Department of Special and Inclusive Education, Faculty of Psychology, Social Work and Special Education

Oksana Petrivna Taran, Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Special and Inclusive Education, Faculty of Psychology, Social Work and Special Education

Veronika Mykolaivna Melnyk, Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine

Lecturer at the Department of Special and Inclusive Education, Faculty of Psychology, Social Work and Special Education

Halyna Mykolaivna Stepanova, Cherkasy Medical Academy, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Head of the Department of Physical Therapy and Occupational Therapy

Lyubov Volodymyrivna Bilyk, Cherkasy Medical Academy, Ukraine

PhD in Pedagogy, Vice-rector for Scientific-Pedagogical Work and Postgraduate Education

Olha Anatoliyivna Telna, Communal Establishment “Kharkiv Humanitarian-Pedagogical Academy” of Kharkiv Regional Council, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor at the Department of Special Pedagogy and Psychology and Inclusive Education

Anna Varuzhanivna Chobanian, Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko, Ukraine

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Senior Lecturer at the Department of Special and Inclusive Education

Volodymyr Mykolayovych Shevchenko, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of Special Education Faculty of Pedagogical Education

Liudmyla Stanislavivna Shevchenko, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor at the Department of Innovative and Information Technologies

Maryna Petrivna Sorochan, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Innovative and Information Technologies

Cover for CORRECTION AND REHABILITATION INNOVATIONS: IMPLEMENTATION OF EUROPEAN EXPERIENCE
Published
August 18, 2023