EFFECTIVE PUBLIC AND MUNICIPAL ADMINISTRATION: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE. EU EXPERIENCE

Authors

Authors

A. V. Kovalchuk, Л. В. Литвинова, Н. А. Тертична, Г. П. Ситник, Г. М. Буканов, В. М. Гурієвська, І. П. Динник, Ю. В. Кочугурна, V. O. Kushnir, I. V. Izhutova, В. В. Пержун, І. Ю. Шевченко, Т. А. Доценко, Д. В. Мартиновська, Yu. G. Kalnysh, Н. В. Мірко, І. А. Толкачова, В. Ю. Сокольвак, І. В. Кукін

International scientific and practical conference «Effective public and municipal administration: theory, methodology, practice. EU experience» : conference proceedings, November 27–28, 2020. Venice : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 82 pages.

Chapters

Author Biographies
A. V. Kovalchuk, Shandong University, PR China

Ph.D. Student at School of Economics

Л. В. Литвинова

кандидат психологічних наук, доцент

Н. А. Тертична, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Україна

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної і медичної психології

Г. П. Ситник, Національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри державного управління філософського факультету

Г. М. Буканов, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Україна

кандидат політичних наук, доцент, докторант кафедри менеджменту та управління проектами

В. М. Гурієвська, Національна академія державного управління при Президентові України, Україна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри парламентаризму та політичного менеджменту

І. П. Динник, Національний авіаційний університет, Україна

кандидат наук з державного управління, провідний фахівець сектору контролю за виконанням рішень відділу управління та адміністрування

Ю. В. Кочугурна, Відділ документального забезпечення та контролю управління з загальних питань виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради, Україна

здобувач освітнього ступеня «магістр» Навчально-методичного центру післядипломної освіти та підвищення кваліфікації Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, головний спеціаліст

V. O. Kushnir, The National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Ukraine

Candidate of Sciences in Public Administration, Doctoral Student at the Educational and Research Centre for Strategic Communications in the sphere of National Security and Defence

I. V. Izhutova, The National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Ukraine

Chief of Training Section of the Educational and Research Centre for Strategic Communications in the sphere of National Security and Defence

В. В. Пержун, Національна академія державного управління при Президентові України, Україна

кандидат соціологічних наук, доцент, докторант

І. Ю. Шевченко, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки і підприємництва

Т. А. Доценко, Національна академія державного управління при Президентові України, Україна

аспірант кафедри публічного управління та публічної служби

Д. В. Мартиновська, ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», Україна

студентка IV курсу факультету права

Yu. G. Kalnysh, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine

Doctor of Science in Public Administration, Professor, Professor at the Department of Sociology

Н. В. Мірко, Київський національний торговельно-економічний університет, Україна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління та адміністрування

І. А. Толкачова, Національний авіаційний університет, Україна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного і адміністративного права

В. Ю. Сокольвак, Національний авіаційний університет, Україна

студентка юридичного факультету

І. В. Кукін, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Україна

кандидат наук з державного управління, докторант кафедри прикордонної безпеки факультету підготовки керівних кадрів

Cover for EFFECTIVE PUBLIC AND MUNICIPAL ADMINISTRATION: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE. EU EXPERIENCE
Published
December 14, 2020