THE EUROPEAN POTENTIAL FOR DEVELOPMENT OF NATURAL SCIENCE

Authors

Authors

Ye. V. Bazavluk, R. T. Konechna, O. V. Fedorova, В. М. Дзеркаль, А. О. Давидова, А. А. Пономарьова, Н. М. Дойко, Л. М. Кривдюк, I. V. Kosakivska, L. V. Voуtenko, M. M. Shcherbatiuk, О. І. Косик, Н. Б. Свєтлова, Мінлей Чень, В. В. Красовський, Т. В. Черняк, О. Г. Зубенко, К. О. Біляєва, Н. С. Бойко, Н. В. Драган, Ю. В. Пидорич, О. К. Галаган, С. С. Блищик, Ю. М. Красюк, Ю. М. Худіяш, Ю. Г. Крот, М. Т. Гончарова, І. М. Коновець, D. О. Kudryavtseva, M. H. Mardarevych, I. M. Konovets, В. М. Лавріненко, О. М. Лєтицька, М. Т. Гончарова, Є. В. Старосила, О. М. Лєтицька, Л. С. Кіпніс, М. Т. Гончарова, О. І. Любинський, В. Й. Мельник, І. Л. Толочик, В. П. Новицький, В. М. Білоус, А. А. Міняйло, І. А. Плетюк, О. В. Гурська, Н. І. Різничук, О. В. Бабак, Л. І. Васечко, Т. Ф. Чипиляк, O. O. Belov, С. Г. Бобро, О. Г. Башура, В. С. Миргород, І. В. Галиця, В. В. Галиця, О. В. Яковійчук, А. П. Горбунова, Н. М. Толмосова, О. Ю. Лук’яненко, А. С. Зінченко, В. І. Носар, О. Г. Чака, Л. О. Іщенко, M. N. Kobets, T. V. Martyniuk, О. V. Filiptsova, D. L. Kolesnik, O. N. Pyaskovskaya, G. I. Solyanik, В. О. Лебединець, І. С. Казакова, В. С. Казакова, І. О. Марченко, І. П. Несіна, Л. С. Петровська, В. С. Казакова, В. Ф. Черемісіна, O. O. Havryliuk, I. V. Fesych, N. A. Liedienov, Ю. В. Харченко, А.-О. Ю. Пожарська, С. В. Полянський, Т. О. Полянська, Н. В. Свередюк, С. І. Пясецька, Л. В. Хомич, Є. В. Ігнатенко

International scientific and practical conference «The European potential for development of natural science» : conference proceedings, November 27–28, 2020. Lublin : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. 158 pages.

Chapters

 • PROSPECTIVE SPECIES OF MEDICINAL PLANTS OF THE FAMILY RANUNCULACEAE IN THE FLORA OF THE UKRAINIAN CARPATHIANS
  Ye. V. Bazavluk, R. T. Konechna, O. V. Fedorova
 • РАРИТЕТНІ ВОДНІ УГРУПОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ» (ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., УКРАЇНА)
  В. М. Дзеркаль, А. О. Давидова, А. А. Пономарьова
 • КОЛЛЕКЦИЯ ГОЛОСЕМЕННЫХ РЕЛИКТОВ В ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОМ ПАРКЕ «АЛЕКСАНДРИЯ» НАН УКРАИНЫ
  Н. М. Дойко, Л. М. Кривдюк
 • PLANT HORMONS ABSCISIC AND INDOLE-3-ACETIC ACIDS IN WINTER WHEAT UNDER HEAT STRESS AND AFTER RECOVERY: DYNAMICS AND DISTRIBUTION
  I. V. Kosakivska, L. V. Voуtenko, M. M. Shcherbatiuk
 • СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ КЛІМАТОФОРМУЮЧОЇ ЗДАТНОСТІ РОСЛИН ДЛЯ ПІДБОРУ ПЕРСПЕКТИВНИХ ВИДІВ В ОЗЕЛЕНЕННІ МЕГАПОЛІСІВ
  О. І. Косик, Н. Б. Свєтлова, Мінлей Чень
 • ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОЛЕКЦІЇ УНАБІ СПРАВЖНЬОГО (ZIZYPHUS JUJUBA MILL.) В ХОРОЛЬСЬКОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ
  В. В. Красовський, Т. В. Черняк
 • АНАЛІЗ СТІЙКОСТІ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ДО ПОШКОДЖЕНЬ ЗАХІДНИМ КУКУРУДЗЯНИМ ЖУКОМ (DIABROTICA VIRGIFERA VIRGIFERA LE CONTE) НА ТЕРИТОРІЇ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
  О. Г. Зубенко, К. О. Біляєва
 • КОРОЇДНЕ ВСИХАННЯ PINUS SУLVESTRIS L. В ДЕНДРОЛОГІЧНОМУ ПАРКУ «ОЛЕКСАНДРІЯ» НАН УКРАЇНИ
  Н. С. Бойко, Н. В. Драган, Ю. В. Пидорич
 • АНАЛІЗ ПЛАСТИКОВОГО ПАКОВАННЯ ТОВАРІВ ПОБУТОВОЇ ХІМІЇ У МІСТІ ВОЛОДИМИРЕЦЬ (РІВНЕНСЬКА ОБЛ., УКРАЇНА)
  О. К. Галаган, С. С. Блищик
 • ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ПІДВИЩЕНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ ІОНІВ К+ У ВОДІ НА БІОХІМІЧНИЙ СТАТУС ДВОСТУЛКОВОГО МОЛЮСКА ANODONTA CYGNEA (LINNAEUS, 1758)
  Ю. М. Красюк, Ю. М. Худіяш
 • ВИКОРИСТАННЯ МАКРОФІТІВ В БІОТЕХНОЛОГІЇ ДООЧИСТКИ ПОВЕРХНЕВИХ ТА СТІЧНИХ ВОД
  Ю. Г. Крот, М. Т. Гончарова, І. М. Коновець
 • EFFECTS OF NATURAL PHENOLIC CARBOXYLIC ACIDS ON WATER FLEA, DAPHNIA MAGNA STRAUS (CLADOCERA)
  D. О. Kudryavtseva, M. H. Mardarevych, I. M. Konovets
 • ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ДЕНДРОФЛОРИ ПАРКОВОЇ ЕКОСИСТЕМИ «НАТАЛКА» В УМОВАХ УРБОСЕРЕДОВИЩА МІСТА КИЄВА
  В. М. Лавріненко
 • ОЦІНКА СТАНУ ЕКОСТЕМИ РІЧКИ СВІЧА
  О. М. Лєтицька, М. Т. Гончарова, Є. В. Старосила
 • ПОШУК ПОТЕНЦІЙНО РЕФЕРЕНЦІЙНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ БАСЕЙНУ РІЧКИ ВІСЛА
  О. М. Лєтицька, Л. С. Кіпніс, М. Т. Гончарова
 • ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЗА СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗВО
  О. І. Любинський
 • ПОКАЗНИКИ ВТРАТИ ЯКОСТІ ВОДИ РІЧКИ СТИР У МЕЖАХ ВОЛИНСЬКОЇ ВИСОЧИНИ ТА ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ
  В. Й. Мельник, І. Л. Толочик
 • УДОСКОНАЛЕННЯ ПРИНЦИПІВ ОХОРОНИ ТВАРИННОГО СВІТУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЛЯХ УКРАЇНИ
  В. П. Новицький, В. М. Білоус, А. А. Міняйло
 • ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ
  І. А. Плетюк, О. В. Гурська
 • МОРФОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ HERACLEUM SOSNOWSKYI MANDEN В УМОВАХ УРБОЕКОСИСТЕМИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА
  Н. І. Різничук, О. В. Бабак, Л. І. Васечко
 • СЕЗОННИЙ РОЗВИТОК САДОВИХ ТРОЯНД ЗА КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН В УМОВАХ СТЕПУ УКРАЇНИ
  Т. Ф. Чипиляк
 • SOME TRENDS OF CLINICAL AND SYMPTOMATIC PATHOMORPHOSIS OF DEPRESSIVE DISORDERS
  O. O. Belov
 • ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИКИ ЛІКУВАННЯ, ПРОЦЕДУРИ У КОСМЕТИЧНОМУ КАБІНЕТІ ДЕРМАТОЛОГІЧНИХ ДЕФЕКТІВ ШКІРИ ПРИ РОЗАЦЕА
  С. Г. Бобро, О. Г. Башура, В. С. Миргород
 • АНТИБАКТЕРІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ПРЯМИХ ЕМУЛЬСІЙНИХ СИСТЕМ КАПРИЛОВО-КАПРИКОВОГО ТРИГЛІЦЕРИДУ, СТАБІЛІЗОВАНИХ СУМІШШЮ СЕКОІЗОЛАРИЦИРЕЗИНОЛ ДИГЛІКОЗИДУ ТА ІЗЕТІОНАТКОКОЇЛОМ НАТРІЮ
  І. В. Галиця, В. В. Галиця, О. В. Яковійчук
 • ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИОКСИДАНТНОЇ АКТИВНОСТІ ДІЄТИЧНОЇ ДОБАВКИ «ХЛОРОФІЛ» ЗА ІНГІБІЮВАННЯМ NO.-РАДИКАЛУ
  А. П. Горбунова, Н. М. Толмосова, О. Ю. Лук’яненко
 • МІТОХОНДРІАЛЬНА ФУНКЦІЯ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ РІЗНОГО ВІКУ ПРИ АЛІМЕНТАРНОМУ ОЖИРІННІ
  А. С. Зінченко, В. І. Носар, О. Г. Чака
 • РИЗИК ВИНИКНЕННЯ РАКУ ЛЕГЕНЬ У ШАХТАРІВ ЗАЛІЗОРУДНИХ ШАХТ м. КРИВОГО РОГУ ЗА УМОВ ДІЇ РАДОНУ
  Л. О. Іщенко
 • RESEARCH OF CONSUMERS OF ANTIANEMIC DRUGS PRESENTED ON THE PHARMACEUTICAL MARKET OF UKRAINE
  M. N. Kobets, T. V. Martyniuk, О. V. Filiptsova
 • EVALUATION OF ANTITUMOR EFFECT OF OXAMATE ON METASTATICALLY ACTIVE CELLS
  D. L. Kolesnik, O. N. Pyaskovskaya, G. I. Solyanik
 • ЛІКАРСЬКІ КОСМЕТИЧНІ ЗАСОБИ. ДОСЛІДЖЕНННЯ КОСМЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
  В. О. Лебединець, І. С. Казакова, В. С. Казакова
 • ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПРЕСІЇ ТРАНСКРИПЦІЙНИХ ФАКТОРІВ TWIST І SNAIL В КАРЦИНОМАХ ЕНДОМЕТРІЮ ХВОРИХ З І-ІІ ТА ІІІ СТАДІЄЮ ПУХЛИННОГО ПРОЦЕСУ
  І. О. Марченко, І. П. Несіна
 • ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ КОНОПЛЯНОЇ ОЛІЇ ДЛЯ РОЗРОБКИ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ ПОМ’ЯКШУВАЛЬНОЇ ДІЇ
  Л. С. Петровська, В. С. Казакова, В. Ф. Черемісіна
 • SOLAR CELLS WITH SILICON NANOWIRES AND METAL NANOPARTICLES ON SURFACE
  O. O. Havryliuk
 • SYNTHESIS OF ZnO NANOPOWDER PREPARED IN NATURAL POLYMER MEDIA
  I. V. Fesych, N. A. Liedienov
 • АЛКІЛЮВАННЯ КЕТЕНАМІНАЛЕЙ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
  Ю. В. Харченко
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ЛАНДШАФТІВ РІЧКОВИХ ОСТРОВІВ У РІЗНИХ КРАЇНАХ
  А.-О. Ю. Пожарська
 • ЗАХОДИ ПОКРАЩЕННЯ ГЕОЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ БАСЕЙНУ РІЧКИ ТУРІЯ
  С. В. Полянський, Т. О. Полянська, Н. В. Свередюк
 • ТЕНДЕНЦІЇ У РОЗПОВСЮДЖЕННІ ВІДКЛАДЕНЬ ОЖЕЛЕДІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У ЗИМОВІ МІСЯЦІ ПРОТЯГОМ 2011-2019 рр. ВІДНОСНО ПЕРІОДУ 1981-2010 рр.
  С. І. Пясецька
 • ТРАНЗИТНО-ТРАНСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ
  Л. В. Хомич, Є. В. Ігнатенко
Author Biographies
Ye. V. Bazavluk, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Student at the Department of Technology of Biologically Active Substances, Pharmacy and Biotechnology

R. T. Konechna, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

CSc (Pharmacy), Associate Professor at the Department of Technology of Biologically Active Substances, Pharmacy and Biotechnology

O. V. Fedorova, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

CSc (Chemistry), Associate Professor at the Department of Technology of Biologically Active Substances, Pharmacy and Biotechnology

В. М. Дзеркаль, Національний природний парк «Нижньодніпровський», Україна

заступник начальника науково-дослідного відділу

А. О. Давидова, Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного Національної академії наук України, Україна

молодший науковий співробітник відділу геоботаніки та екології

А. А. Пономарьова, Національний природний парк «Нижньодніпровський», Україна

заступник директора з науково-дослідної роботи – начальник відділу

Н. М. Дойко, Государственный дендрологический парк «Александрия» Национальной академии наук Украины, Украина

кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, заведующая отделом обогащения дендрофлоры

Л. М. Кривдюк, Государственный дендрологический парк «Александрия» Национальной академии наук Украины, Украина

ведущий инженер лаборатории семеноводства и первичного испытания интродуцированных растений

I. V. Kosakivska, M. G. Kholodny Institute of Botany of National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Biological Sciences, Professor, Head of the Department of Phytohormonology

L. V. Voуtenko, M. G. Kholodny Institute of Botany of National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Senior Researcher at the Department of Phytohormonology

M. M. Shcherbatiuk, M. G. Kholodny Institute of Botany of National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Senior Researcher at the Department of Phytohormonology

О. І. Косик, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри біології рослин

Н. Б. Свєтлова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

кандидат біологічних наук, завідувач навчальної лабораторії кафедри біології рослин

Мінлей Чень, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

аспірант кафедри біології рослин

В. В. Красовський, Хорольський ботанічний сад, Україна

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, директор

Т. В. Черняк, Хорольський ботанічний сад, Україна

науковий співробітник, завідувач сектору дендрології, розмноження рослин та еклого-освітньої діяльності

О. Г. Зубенко, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Україна

кандидат біологічних наук, старший виклад кафедри біології, екології та агротехнологій

К. О. Біляєва, Навчально-науковий інститут природничих наук Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Україна

студентка четвертого курсу

Н. С. Бойко, Державний дендрологічний парк «Олександрія» Національної академії наук України, Україна

кандидат біологічних наук, директор

Н. В. Драган

кандидат біологічних наук, завідувачка лабораторією насінництва і первинного випробування інтродукованих рослин

Ю. В. Пидорич, Державний дендрологічний парк «Олександрія» Національної академії наук України, Україна

головний інженер

О. К. Галаган, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка, Україна

кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри біології, екології та методики їх навчання

С. С. Блищик, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка, Україна

студентка 41Е групи

Ю. М. Красюк, Інститут гідробіології Національної академії наук України, Україна

кандидат біологічних наук, науковий співробітник

Ю. М. Худіяш, Інститут гідробіології Національної академії наук України, Україна

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

Ю. Г. Крот, Інститут гідробіології Національної академії наук України, Україна

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, в. о. завідувача відділу екологічної фізіології гідробіонтів та біотехнології

М. Т. Гончарова, Інститут гідробіології Національної академії наук України, Україна

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу екологічної фізіології гідробіонтів та біотехнології

І. М. Коновець, Інститут гідробіології Національної академії наук України, Україна

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторією біологічно активних сполук

D. О. Kudryavtseva, Institute of Hydrobiology of National Academy of Science of Ukraine, Ukraine

Graduate Student

M. H. Mardarevych, Institute of Hydrobiology of National Academy of Science of Ukraine, Ukraine

PhD, Research Fellow at the Laboratory of Biologically Active Compounds

I. M. Konovets, Institute of Hydrobiology of National Academy of Science of Ukraine, Ukraine

PhD, Senior Researcher, Head of the Laboratory of Biologically Active Compounds

В. М. Лавріненко, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Україна

кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри екології

О. М. Лєтицька, Інститут гідробіології Національної академії наук України, Україна

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу іхтіології та гідробіології річкових систем

М. Т. Гончарова, Інститут гідробіології Національної академії наук України, Україна

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу екологічної фізіології гідробіонтів та біотехнології

Є. В. Старосила, Інститут гідробіології Національної академії наук України, Україна

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу санітарної гідробіології та гідропаразитології

О. М. Лєтицька, Інститут гідробіології Національної академії наук України, Україна

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу іхтіології та гідробіології річкових систем

Л. С. Кіпніс, Інститут гідробіології Національної академії наук України, Україна

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу екологічної фізіології гідробіонтів та біотехнології

М. Т. Гончарова, Інститут гідробіології Національної академії наук України, Україна

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу екологічної фізіології гідробіонтів та біотехнології

О. І. Любинський, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна

доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології

В. Й. Мельник, Рівненський державний гуманітарний університет, Україна

кандидат географічних наук, професор, професор кафедри природничих наук з методиками навчання

І. Л. Толочик, Рівненський державний гуманітарний університет, Україна

кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри біології, здоров’я людини та фізичної терапії

В. П. Новицький, Всеукраїнська асоціація мисливців та користувачів мисливських угідь, Україна

доктор сільськогосподарських наук, заступник директора з наукової роботи

В. М. Білоус, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри лісівництва

А. А. Міняйло, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю

І. А. Плетюк, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка, Україна

студентка 41Е групи

О. В. Гурська, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка, Україна

кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри біології, екології та методики їх навчання

Н. І. Різничук, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Україна

кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри біології та екології

О. В. Бабак, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Україна

аспірант кафедри біології та екології

Л. І. Васечко, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Україна

методист факультету природничих наук

Т. Ф. Чипиляк, Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України, Україна

кандидат біологічних наук, завідувачка відділу природної та культурної флори

O. O. Belov, National Pirogov Memorial Medical University, Ukraine

PhD, Associate Professor at the Department of Medical Psychology and Psychiatry

С. Г. Бобро, Національний фармацевтичний університет, Україна

кандидат фармацевтичних наук, старший викладач кафедри косметології і аромології

О. Г. Башура, Національний фармацевтичний університет, Україна

доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри косметології і аромології

В. С. Миргород, Національний фармацевтичний університет, Україна

асистент кафедри косметології і аромології

І. В. Галиця, КЗ «Запорізький медичний фаховий коледж» Запорізької обласної ради, Україна

старший лаборант кафедри професійно-практичного циклу дисциплін лабораторного профілю

В. В. Галиця, ПНВП «Запоріжхімзбут» Україна

доктор хімічних наук, викладач-методист кафедри професійно-практичного циклу дисциплін лабораторного профілю КЗ «Запорізький медичний фаховий коледж» Запорізької обласної ради,
провідний фахівець

О. В. Яковійчук, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Україна

старший викладач кафедри неорганічної хімії та хімічної освіти

А. П. Горбунова, КЗ «Запорізький медичний фаховий коледж» Запорізької обласної ради, Україна

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, завідувачка кафедри природничо-наукових дисциплін

Н. М. Толмосова, КЗ «Запорізький медичний фаховий коледж» Запорізької обласної ради, Україна

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, завідувачка кафедри професійно-практичного циклу дисциплін лабораторного профілю

О. Ю. Лук’яненко, КЗ «Запорізький медичний фаховий коледж» Запорізької обласної ради, Україна

спеціаліст вищої категорії, завідувачка науково-методичної лабораторії, старший викладач

А. С. Зінченко, Інститут фізіології імені О. О. Богомольця Національної академії наук України, Україна

інженер І категорії, аспірант відділу клінічної фізіології сполучної тканини

В. І. Носар, Інститут фізіології імені О. О. Богомольця Національної академії наук України, Україна

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу клінічної фізіології сполучної тканини

О. Г. Чака, Інститут фізіології імені О. О. Богомольця Національної академії наук України, Україна

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу клінічної фізіології сполучної тканини

Л. О. Іщенко, Державна установа «Український науково-дослідний інститут промислової медицини», Україна

кандидат біологічних наук, завідуюча лабораторією фізіології праці

M. N. Kobets, National University of Pharmacy, Ukraine

Candidate of Pharmaceutical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Pharmaceutical Management and Marketing

T. V. Martyniuk, National University of Pharmacy, Ukraine

Candidate of Pharmaceutical Sciences, Associate Professor at the Department of Cosmetology and Aromology

О. V. Filiptsova, National University of Pharmacy, Ukraine

Doctor of Biological Sciences, Professor at the Department of Cosmetology and Aromology

D. L. Kolesnik, R.E. Кavetsky Іnstitute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology of National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Senior Researcher at the Laboratory of Molecular and Cellular Mechanisms of Metastasizing

O. N. Pyaskovskaya, R.E. Кavetsky Іnstitute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology of National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Senior Researcher of Laboratory of Molecular and Cellular Mechanisms of Metastasizing

G. I. Solyanik, R.E. Кavetsky Іnstitute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology of National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Physico-Mathematical Sciences, Professor, Head of Laboratory of Molecular and Cellular Mechanisms of Metastasizing

В. О. Лебединець, Національний фармацевтичний університет, Україна

доктор фармацевтичних наук, професор, професор кафедри управління, економіки та забезпечення якості у фармації

І. С. Казакова, Національний фармацевтичний університет, Україна

аспірант кафедри управління, економіки та забезпечення якості у фармації

В. С. Казакова, Національний фармацевтичний університет, Україна

кандидат фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри косметології і аромології

І. О. Марченко, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р. Є. Кавецького Національної академії наук України, Україна

аспірантка лабораторії генетики раку

І. П. Несіна, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р. Є. Кавецького Національної академії наук України, Україна

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії генетики раку

Л. С. Петровська, Національний фармацевтичний університет, Україна

кандидат фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри косметології і аромології

В. С. Казакова, Національний фармацевтичний університет, Україна

кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри косметології і аромології

В. Ф. Черемісіна, Національний фармацевтичний університет, Україна

кандидат медичних наук, доцент кафедри косметології і аромології

O. O. Havryliuk, Chuiko Institute of Surface Chemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Senior Researcher

I. V. Fesych, National University of Food Technologies, Ukraine

Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor at the Department of Fat Technology, Chemical Technologies of Food Additives and Cosmetics,

N. A. Liedienov, Jilin University, China

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Postdoctoral Researcher at the International Centre of Future Science of the State Key Laboratory of Superhard Materials

Ю. В. Харченко, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Україна

кандидат хімічних наук, старший викладач кафедри хімії та методики навчання хімії

А.-О. Ю. Пожарська, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

аспірант третього року навчання спеціальності 103 – Науки про Землю кафедри фізичної географії та геоекології

С. В. Полянський, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна

кандидат географічних наук, доцент кафедри фізичної географії

Т. О. Полянська, Луцький національний технічний університет, Україна

асистент кафедри міжнародних економічних відносин

Н. В. Свередюк, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна

магістрантка кафедри фізичної географії

С. І. Пясецька, Український гідрометеорологічний інститут Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної академії наук України, Україна

кандидат географічних наук, старший науковий співробітник

Л. В. Хомич, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри економічної та соціальної географії і туризму

Є. В. Ігнатенко, Рішельєвський ліцей, Україна

заступник директора з дистанційного навчання

Cover for THE EUROPEAN POTENTIAL FOR DEVELOPMENT OF NATURAL SCIENCE
Published
December 15, 2020