CULTURAL STUDIES AND ART CRITICISM: THINGS IN COMMON AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Authors

Authors

В. В. Бодіна-Дячок, T. М. Брагіна, М. В. Александрова, Ю. А. Брагін, O. V. Gostieva, В. П. Даценко, Г. Н. Дубровская, О. С. Калініна, А. О. Калугер, О. С. Кухтій, О. О. Федотова, М. К. Левицька, К. Д. Мараховська, Р. Д. Михайлова, К. О. Чверкалюк, Ю. О. Москвічова, A. P. Ovchynnikova, H. V. Pletsan, Л. Б. Романюк, А. М. Соловйов, О. А. Соловйова, Т. І. Уварова, І. М. Ян, І. В. Атаманчук, Н. О. Бегас, М. Ю. Борисенко, О. В. Єрошенко, О. О. Жураківська, Н. І. Загребельна, М. М. Яретик, А. В. Карабардін, В. С. Кметь, Н. П. Кузьмінець, О. О. Стадник, К. Р. Куртєва, A. E. Luhovska, Л. І. Сірікова, Н. М. Сірук, Р. О. Редчук, О. М. Томенко, В. С. Ульянова, С. О. Щербій, І. В. Щербіна, Г. О. Андрес, Л. П. Булгакова-Ситник, Н. С. Бедріна, І. Б. Первишева, А. С. Барановская, М. А. Бардік, М. В. Варчук, К. В. Вільховецька, О. І. Гаврош, В. О. Зайцева, О. І. Кириченко, С. Г. Коваленко, Л. О. Кулініч, Ю. В. Майстренко-Вакуленко, А. І. Мельничук, I. I. Mishchenko, Н. І. Молинь, Т. О. Мячкова, І. І. Несен, С. М. Несмачний, О. В. Новікова, А. А. Петренко, Р. І. Петрук, Т. Г. Печенюк, М. В. Русяєва, А. О. Садикходжаєва, І. Г. Скорик, О. В. Соловей, И. О. Солярская-Комарчук, N. O. Cherkashyna, Н. М. Шарова, О. А. Шевлюга, О. В. Калашнік, С. Ю. Пірошенко, І. Б. Слоневська, О. Д. Пилипчук, А. П. Полубок, С. Л. Шлемкевич, M. M. Shcherbina, О. О. Зеленюк, О. О. Кравчук, М. Е. Звєгинцова, Л. В. Крайлюк, А.-О. Ю. Пожарська, A. M. Bykova, О. В. Білостоцька, П. А. Бойко, О. В. Борин, К. М. Гамалія, Н. О. Діденко, А. С. Дуднік, Н. Й. Дядюх-Богатько, Р. В. Завгородній, O. О. Koriakin, Р. Ю. Кундис, О. А. Літовченко, М. М. Мельник, A. A. Mytnyk, I. Nosa, О. В. Рудковська, З. П. Ткемаладзе, О. І. Золотарьова, І. А. Федоренко, N. А. Folomieieva, З. А. Чегусова, О. А. Осадча, А. С. Савченко, І. О. Блінова, І. В. Васильєва, О. В. Гричанюк, О. Ю. Калун, О. С. Васильєва, О. С. Васильєв, О. В. Колосніченко, І. В. Васильєва, А. М. Векліч, Т. О. Макалістер, Б. О. Процик, О. В. Колосніченко, К. Л. Пашкевич, М. С. Винничук, Д. В. Видолоб, Н. В. Подковиря, О. С. Гальчинська, Є. П. Гула, К. Л. Пашкевич, Н. Л. Базелюк, Л. М. Дерман, М. В. Колосніченко, Н. В. Остапенко, О. Ю. Михайлюк, Т. В. Луцкер, М. С. Бризгунова, О. В. Кривенко, К. В. Крічлоу, О. В. Колосніченко, О. М. Лагода, V. A. Oliinyk, М. Л. Опалєв, К. О. Фоміна, Н. М. Пшінка, Є. П. Гула, В. Р. Радомська, А. А. Семененко, Н. В. Сергеєва, І. О. Сиваш, N. V. Chuprina, M. V. Kolosnichenko, О. М. Шапаренко, І. О. Яковець, В. М. Музиченко, О. О. Александрова, Г. Г. Сет’ян, С. Й. Боровик, О. В. Василенко, С. Р. Великанич, О. В. Гармель, Г. М. Кухарик, А. В. Степанюк, О. Ю. Михайлова, У. Б. Молчко, А. А. Овсянникова-Трель, О. В. Путятицька, І. В. Регуліч, М. О. Науменко, М. В. Самокіш, O. А. Sapsovych, А. Ю. Стьопіна, О. О. Цуранова, О.В. Халєєва, Р. О. Чернова, Н. В. Малюкова

International scientific and practical conference «Cultural studies and art criticism: things in common and development prospects» : conference proceedings, November 27–28, 2020. Venice : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. 524 pages.

Chapters

Author Biographies
В. В. Бодіна-Дячок, Київська муніципальна академія музики імені Р. М. Глієра, Україна

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії музики

T. М. Брагіна

кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології

М. В. Александрова, Харківська державна академія культури, Україна

кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології

Ю. А. Брагін, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Україна

кандидат культурології, старший викладач кафедри культури

O. V. Gostieva, International Humanitarian University, Ukraine

Postgraduate Student at the Art and Humanities Department of the the Faculty of Art and Design

В. П. Даценко, Житомирський фаховий музичний коледж імені В. С. Косенка Житомирської обласної ради, Україна

здобувачка Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, викладач циклової комісії спеціального фортепіано

Г. Н. Дубровская, Одесская национальная музыкальная академия имени А. В. Неждановой, Украина

кандидат искусствоведения, доцент кафедры общего и специализированного фортепиано

О. С. Калініна, Харківська гуманітарно-педагогічна академія, Україна

кандидат культурології, старший викладач кафедри культурологічних дисциплін та образотворчого мистецтва

А. О. Калугер, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

асистент кафедри історії мистецтва

О. С. Кухтій, Київський національний університет культури і мистецтв, Україна

аспірант кафедри івент-менеджменту та індустрії дозвілля

О. О. Федотова, Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури», Україна

доктор історичних наук, професор кафедри державного управління і права

М. К. Левицька, Українська академія друкарства, Україна

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри графічного дизайну і мистецтва книги

К. Д. Мараховська, Міжнародний гуманітарний університет, Україна

аспірантка кафедри мистецтвознавства та загальногуманітарних дисциплін

Р. Д. Михайлова, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

доктор мистецтвознавства, професор кафедри дизайну інтер’єру і меблів

К. О. Чверкалюк, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

студентка IV курсу кафедри інтер’єру і меблів

Ю. О. Москвічова, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Україна

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії

A. P. Ovchynnikova, International Humanitarian University, Ukraine

Doctor of Art History, Professor, Head of the Department of Art History and General Humanitarian Disciplines

H. V. Pletsan, Kyiv National University of Culture and Arts, Ukraine

Candidate of Science in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor at the Faculty of Hotel, Restaurant and Tourism Business

Л. Б. Романюк, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Україна

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва

А. М. Соловйов, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Україна

аспірант кафедри образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології

О. А. Соловйова, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Україна

аспірант кафедри образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології

Т. І. Уварова, Міжнародний гуманітарний університет, Україна

кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри мистецтвознавства та загальногуманітарних дисциплін

І. М. Ян, Комунальний заклад вищої освіти Київської обласної ради «Академія мистецтв імені Павла Чубинського» м. Київ, Україна

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музичного мистецтва

І. В. Атаманчук, ТОВ «Газета «МИГ», Україна

помічник відповідального секретаря

Н. О. Бегас, Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

студентка ІІ курсу магістратури філологічного факультету

М. Ю. Борисенко, Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, Україна

кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри теорії музики

О. В. Єрошенко, Харківська державна академія культури, Україна

кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри майстерності актора

О. О. Жураківська, Калуський ліцей імені Дмитра Бахматюка, Україна

аспірант Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, учитель української мови та літератури

Н. І. Загребельна, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Україна

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти

М. М. Яретик, Національний педагогічний  університет імені М. П. Драгоманова, Україна

студент ІІІ курсу історичного факультету та факультету мистецтв імені А. Т. Авдієвського

А. В. Карабардін, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Україна

магістрант історичного факультету

В. С. Кметь, Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка, Україна

кандидат філологічних наук, бібліотекар І категорії

Н. П. Кузьмінець, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Україна

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії та культури України

О. О. Стадник, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Україна

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та культури України

К. Р. Куртєва, Харківська державна академія культури, Україна

аспірантка кафедри культурології

A. E. Luhovska, National Academy of Fine Arts and Architecture, Ukraine

PhD Student at the Department of Theory and History of Art

Л. І. Сірікова, Школа І-ІІІ ступенів № 25 Шевченківського району міста Києва, Україна

учитель мистецтва вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист

Н. М. Сірук, Приватний вищий навчальний заклад «Академія рекреаційних технологій та права», Україна

кандидат історичних наук, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності

Р. О. Редчук, Приватний вищий навчальний заклад «Академія рекреаційних технологій та права», Україна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності

О. М. Томенко, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Україна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри культури та соціально-гуманітарних дисциплін

В. С. Ульянова, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Україна

доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя

С. О. Щербій, Навчально-науковий інститут мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Україна

аспірант

І. В. Щербіна, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна

кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва

Г. О. Андрес, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Україна

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії мистецтв

Л. П. Булгакова-Ситник, Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства національної академії наук України, Україна

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Національної академії наук України, старший науковий співробітник

Н. С. Бедріна, Харківська державна академія дизайну і мистецтв, Україна

кандидат культурології, старший викладач кафедри аудіовізуального мистецтва

І. Б. Первишева, Харківська державна академія культури, Україна

викладач кафедри телебачення факультету аудіовізуального мистецтва та виробництва

А. С. Барановская, Национальная академия руководящих кадров культуры и искусства, Украина

аспирант кафедры искусствоведческой экспертизы

М. А. Бардік, Науково-дослідний відділ історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, Україна

кандидат мистецтвознавства, провідний науковий співробітник

М. В. Варчук, Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, Україна

аспірантка Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, старший науковий співробітник,
зберігач колекції портретної мініатюри

К. В. Вільховецька, Київський національний університет культури і мистецтв, Україна

аспірантка кафедри дизайну

О. І. Гаврош, Закарпатська академія мистецтв, Україна

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри культури та соціально-гуманітарних дисциплін

В. О. Зайцева, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Україна

аспірант кафедри мистецтвознавчої експертизи Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв,
старший науковий співробітник

О. І. Кириченко, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Україна

кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри образотворчого мистецтва та дизайну

С. Г. Коваленко, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Україна

аспірант кафедри мистецтвознавчої експертизи

Л. О. Кулініч, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Україна

старший викладач кафедри образотворчого мистецтва та дизайну

Ю. В. Майстренко-Вакуленко, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Україна

кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри сценографії та екранних мистецтв

А. І. Мельничук, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Україна

аспірантка кафедри теорії і історії

I. I. Mishchenko, National Academy of Management of Culture and Arts, Ukraine

PhD in Art History, Associate Professor, Associate Professor at the Art Examination Department

Н. І. Молинь, Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв, Україна

викладач кафедри образотворчого мистецтва та академічних дисциплін

Т. О. Мячкова, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Україна

аспірантка кафедри теорії та історії мистецтва

І. І. Несен, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтва, Україна

кандидат історичних наук, доцент, докторант, доцент кафедри мистецтвознавчої експертизи

С. М. Несмачний, Комунальний заклад культури «Дніпропетровський художній музей» Дніпропетровської обласної ради», Україна

аспірант Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, заступник директора з наукової роботи

О. В. Новікова, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Україна

аспірантка кафедри теорії та історії мистецтва

А. А. Петренко, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Україна

викладач кафедри образотворчого мистецтва та дизайну

Р. І. Петрук, Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, Україна

заслужений діяч мистецтв України, доцент кафедри монументально-декоративного і сакрального мистецтва

Т. Г. Печенюк, Львівська національна академія мистецтв, Україна

кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувачка кафедри художнього текстилю

М. В. Русяєва, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Україна

кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри теорії та історії мистецтва

А. О. Садикходжаєва, Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка, Україна

молодший науковий співробітник

І. Г. Скорик, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтва, Україна

здобувач освіти за освітньо-науковим рівнем доктор філософії

О. В. Соловей, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Україна

доцент кафедри живопису і композиції, виконувач обов’язків завідувача кафедри живопису та композиції

И. О. Солярская-Комарчук, Национальная академия руководящих кадров культуры и искусства, Украина

кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры искусствоведческой экспертизы

N. O. Cherkashyna, Kharkiv Scientific Research Forensic Center of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Ukraine

Postgraduate Student, National Academy of Culture and Arts Management, Chief Expert Forensic

Н. М. Шарова, Національний музей у Львові імені митрополита Андрея Шептицького, Україна

викладач консерваційно-реставраційного практикуму кафедри реставрації творів мистецтв
Львівської національної академії мистецтв, завідуюча відділом реставрації олійного малярства

О. А. Шевлюга, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Україна

кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри історії і теорії мистецтва

О. В. Калашнік, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Україна

кандидат філософських наук, старший викладач кафедри культурології та зарубіжної літератури

С. Ю. Пірошенко, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Україна

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри культурології та зарубіжної літератури

І. Б. Слоневська, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Україна

кандидат філософських наук, доцент, завідувачка кафедри культурології та зарубіжної літератури

О. Д. Пилипчук, Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Украина

кандидат технических наук, доцент кафедры рисунка и живописи

А. П. Полубок, Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Украина

доцент кафедры рисунка и живописи

С. Л. Шлемкевич, Національний лісотехнічний університет України, Україна

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії, соціології та культурології

M. M. Shcherbina, Kharkiv National Medical University, Ukraine

Ph.D. in Philosophy of Culture, Associated Professor, Associated Professor at the Philosophy Department

О. О. Зеленюк, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтва, Україна

аспірант кафедри мистецтвознавчої експертизи

О. О. Кравчук, Київський національний університет культури і мистецтв, Україна

студент ІІ курсу магістратури факультету музичного мистецтва

М. Е. Звєгинцова, Харківська державна академія культури, Україна

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри журналістики

Л. В. Крайлюк, Рівненський державний гуманітарний університет, Україна

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва

А.-О. Ю. Пожарська, Інститут мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, Україна

аспірант кафедри музикознавства та музичної освіти

A. M. Bykova, University of Warsaw, Poland

BA of Polish Philology, Graduate Student at the Faculty of Polish Studies

О. В. Білостоцька, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя

П. А. Бойко, Націoнальна музична академія України імені П. І. Чайкoвськoгo, Україна

аспірант кафедри теорії та історії музичного виконавства

О. В. Борин, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Україна

аспірантка

К. М. Гамалія, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Україна

доктор мистецтвознавства, професор, доцент кафедри теорії та історії мистецтва

Н. О. Діденко, ФОП «Діденко Н. О.», Україна

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії, хореограф

А. С. Дуднік, Харківська державна академія культури, Україна

студентка І курсу магістратури факультету музичного мистецтва

Н. Й. Дядюх-Богатько, Українська академія друкарства, Україна

кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри

Р. В. Завгородній, Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, Україна

аспірант кафедри теорії та історії мистецтва

O. О. Koriakin, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer at the Department of Choral Conducting, Vocal and Methods of Music Education

Р. Ю. Кундис, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри режисури та хореографії факультету культури і мистецтв

О. А. Літовченко, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

аспірантка/асистентка кафедри режисури та хореографії

М. М. Мельник, Київський національний університет культури і мистецтв, Україна

кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри режисури естради та масових свят

A. A. Mytnyk, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine

Candidate of Sciences in Public Administration, Associate Professor at the Department of Law Sciences

I. Nosa, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine

3rd year Student

О. В. Рудковська, Палац студентів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Україна

директорка

З. П. Ткемаладзе, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Україна

викладач-методист кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя

О. І. Золотарьова, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Україна

старший викладач, викладач-методист кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя

І. А. Федоренко, Інститут практичної культурології та арт-менеджменту Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва, Україна

студентка ІІ курсу 

N. А. Folomieieva, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Choral Conducting, Vocal and Methods of Music Education

З. А. Чегусова, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського Національної академії наук України, Україна

заслужений діяч мистецтв України, науковий співробітник відділу образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва

О. А. Осадча, Харківська державна академія дизайну і мистецтв, Україна

викладачка кафедри теорії та історії мистецтв

А. С. Савченко, Харьковский национальный университет искусств имени И. П. Котляревского, Украина

кандидат искусствоведения, доцент, доцент кафедры композиции и инструментовки

І. О. Блінова, Фаховий коледж мистецтв та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну, Україна

викладач, голова комісії дизайну інтер’єру

І. В. Васильєва, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

доцент кафедри ергономіки і дизайну

О. В. Гричанюк, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

магістр кафедри ергономіки і дизайну

О. Ю. Калун, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

магістр кафедри ергономіки і дизайну

О. С. Васильєва, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

кандидат технічних наук, доцент кафедри дизайну

О. С. Васильєв, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

аспірант кафедри ергономіки і дизайну

О. В. Колосніченко, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри художнього моделювання костюма

І. В. Васильєва, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

доцент кафедри ергономіки і дизайну

А. М. Векліч, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

аспірант факультету дизайну

Т. О. Макалістер, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

магістр факультету дизайну

Б. О. Процик, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

магістр факультету дизайну

О. В. Колосніченко, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри художнього моделювання костюму

К. Л. Пашкевич, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

доктор технічних наук, професор, професор кафедри ергономіки і дизайну

М. С. Винничук, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри ергономіки і дизайну

Д. В. Видолоб

президент Союзу ювелірів України, член Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України

Н. В. Подковиря, ПАТ «Київський ювелірний завод», Україна

художник

О. С. Гальчинська, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

аспірантка факультету дизайну

Є. П. Гула, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

професор, завідувач кафедри рисунка та живопису

К. Л. Пашкевич, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

доктор технічних наук, професор, професор кафедри ергономіки і дизайну

Н. Л. Базелюк, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

аспірантка факультету дизайну

Л. М. Дерман, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Україна

кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри дизайну та реклами факультету філософії та суспільствознавства

М. В. Колосніченко, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

доктор технічних наук, професор, декан факультету дизайну

Н. В. Остапенко, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри ергономіки і проектування одягу

О. Ю. Михайлюк, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

аспірант кафедри ергономіки і проектування одягу

Т. В. Луцкер, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

кандидат технічних наук, доцент кафедри ергономіки і проектування одягу

М. С. Бризгунова, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

студент II курсу кафедри художнього моделювання костюма факультету дизайну

О. В. Кривенко, Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Украина

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры архитектурных конструкций

К. В. Крічлоу, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

аспірант кафедри ергономіки і дизайну

О. В. Колосніченко, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

доктор мистецтвознавства, професор кафедри художнього моделювання костюма

О. М. Лагода, Харківська державна академія дизайну і мистецтв, Україна

доктор мистецтвознавства, доцент, професор кафедри дизайну тканин і одягу

V. A. Oliinyk, Kyiv University of Culture, Ukraine

Candidate of Study of Art, Senior Teacher at the Department of Arts

М. Л. Опалєв, Харківська державна академія дизайну і мистецтв, Україна

доцент, в.о. завідувача кафедри мультимедійного дизайну

К. О. Фоміна, Харківська державна академія дизайну і мистецтв, Україна

аспірант кафедри мультимедійного дизайну

Н. М. Пшінка, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

аспірант, викладач кафедри рисунка та живопису

Є. П. Гула, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

професор, завідувач кафедри рисунка та живопису

В. Р. Радомська, Національний університет «Львівська політехніка», Україна

старший викладач кафедри дизайну та основ архітектури

А. А. Семененко, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Україна

кандидат філософських наук, старший викладач кафедри культури та соціально-гуманітарних дисциплін

Н. В. Сергеєва, Черкаський державний технологічний університет, Україна

кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри дизайну

І. О. Сиваш, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Україна

кандидат мистецтвозавства, доцент кафедри графічного дизайну

N. V. Chuprina, Kyiv National University of Technology and Design, Ukraine

Doctor of Arts, Professor at the Department of Artistic Costume Modeling

M. V. Kolosnichenko, Kyiv National University of Technology and Design, Ukraine

Doctor of Technical Sciences, Professor at the Department of Design, Dean of the Faculty of Design

О. М. Шапаренко, Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна

старший викладач кафедри рисунку і живопису

І. О. Яковець, Черкаський державний бізнес-коледж, Україна

доктор мистецтвознавства, доцент, професор кафедри дизайну

В. М. Музиченко, Черкаський державний бізнес-коледж, Україна

викладач-методист, завідувач відділення дизайну

О. О. Александрова, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Україна

доктор мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя

Г. Г. Сет’ян, Харьківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, Україна

аспірант кафедри інтерпретології та аналізу музики

С. Й. Боровик, Київська муніципальна академія музики імені Р. М. Глієра, Україна

заслужена артистка України, доцент, завідуюча кафедри академічного співу та хорового диригування

О. В. Василенко, Київська муніципальна академія музики імені Р. М. Глієра, Україна

кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри історії музики факультету виконавського мистецтва та музикознавства

С. Р. Великанич, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, Україна

аспірантка кафедри історії та теорії культури

О. В. Гармель, Київська муніципальна академія музики імені Р. М. Глієра, Україна

кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри теорії музики

Г. М. Кухарик, Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, Україна

викладач кафедри хорового диригування та постановки голосу

А. В. Степанюк, Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, Україна

викладач хорового диригування

О. Ю. Михайлова, Соціально-гуманітарне управління виконавчого комітету Комунального закладу «Богуславська школа мистецтв» Богуславської міської ради Київської області, Україна

викладач вокалу ІІ категорії

У. Б. Молчко, Навчально-науковий інститут музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Україна

доцент кафедри музикознавства та фортепіано

А. А. Овсянникова-Трель, Одесская национальная музыкальная академия имени А. В. Неждановой, Украина

кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории музыки и музыкальной этнографии

О. В. Путятицька, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, Україна

кандидат мистецтвознавства, доцент, в.о. професора кафедри історії української музики та музичної фольклористики

І. В. Регуліч, Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, Україна

кандидат мистецтвознавства, завідувач кафедри хорового диригування та постановки голосу

М. О. Науменко, Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, Україна

викладач хорового диригування

М. В. Самокіш, Комунальний вищий навчальний заклад «Дніпропетровська академія музики імені Михайла Глінки» Дніпропетровської обласної ради», Україна

викладач кафедри оркестрових інструментів, аспірантка першого року навчання

O. А. Sapsovych, Odessa National A. V. Nezhdanova Academy of Music, Ukraine

Candidate in Art Studies, Doctoral Student at the History of Music and Musical Ethnography Department, Associate Professor at the Special Piano Department

А. Ю. Стьопіна, Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, Україна

аспірантка кафедри інтерпретології та аналізу музики

О. О. Цуранова, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Україна

кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри фортепіано

О.В. Халєєва, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Україна

кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри вокально-хорової підготовки вчителя

Р. О. Чернова, Харківська державна академія культури, Україна

випускниця

Н. В. Малюкова, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтва, Україна

аспірантка кафедри академічного, естрадного вокалу та звукорежисури

Cover for CULTURAL STUDIES AND ART CRITICISM: THINGS IN COMMON AND DEVELOPMENT PROSPECTS
Published
December 16, 2020