Vol 2, No 2 (2016)

Baltic Journal of Economic Studies

Table of Contents

Sergey Bardash, Yurii Baraniuk
PDF
5-13
Valentyna Boklag
PDF
14-18
Tetiana Vlasyuk
PDF
19-23
Olga Gandziuk
PDF
24-31
Svitlana Glushchenko, Svitlana Tkalenko
PDF
32-39
Mykhailo Holubka
PDF
40-47
Iryna Didenko, Serhii Bohma
PDF
48-54
Elena Drozdova
PDF
55-59
Yuliia Zavadovska
PDF
60-66
Oksana Kiktenko
PDF
67-71
Anna Kulik
PDF
72-77
Iryna Lavriv
PDF
78-84
Maksim Levochkin
PDF
85-91
Nataliia Marynenko
PDF
92-95
Lilia Martynova
PDF
96-104
Nataliia Miedviedkova
PDF
105-110
Oleksii Mishnov
111-116
Nazar Moroz
PDF
117-122
Yana Salo
PDF
123-128
Olexander Svitovyi
PDF
129-134
Vitaliy Semenyuk
PDF
135-142
Vita Strukova
143-149
Tetiana Stroiko, Dmytro Dusheyko
PDF
150-156
Vladimir Talover
PDF
157-162
Ivan Us
PDF
163-170
Serhiy Us
PDF
171-175
Svitlana Fedulova
PDF
176-183
Aleksandr Khomenko
PDF
184-188
Nataliia Chupryna
189-194
Liudmyla Shabelnyk
PDF
195-198
Iryna Yurchyk
PDF
199-204