HISTORY, POLITICAL SCIENCE, PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY: REVOLUTIONARY CHANGES

Authors

Authors

I. M. Vanovska, O. L. Scriabin, О. О. Ковалевська, Н. А. Котельницький, І. І. Мартинчук, О. В. Отземко, Н. Р. Темірова, К. В. Москальчук, V. K. Motuz, О. О. Федотова, Р. Д. Клим, О. М. Вагіна, Я. Ю. Фатюха, О. В. Козерод, Н. Ю. Яценко, V. A. Babina, P. V. Doroshenko, В. Е. Шедяков, М. М. Чаплик, О. С. Решетніков, З. І. Ібрагімова, А. І. Кравченко, І. В. Березінець, А. В. Дяченко, В. Л. Павлов, М. Ю. Савельєва, Т. Д. Суходуб, В. М. Тімашова

International scientific and practical conference «History, political science, philosophy and sociology: revolutionary changes» : conference proceedings, May 28–29, 2021. Wloclawek: «Baltija Publishing», 2021. 82 pages.

Chapters

Author Biographies
I. M. Vanovska, Military Institute of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Senior Researcher at the Research Center

O. L. Scriabin, Military Institute of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Candidate of Historical Sciences, Leading Researcher at the Research Center

О. О. Ковалевська, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Україна

доктор історичних наук, доцент кафедри культури та соціально-гуманітарних дисциплін

Н. А. Котельницький, Центр українських досліджень Інституту Європи Російської академії наук, Російська Федерація

кандидат історичних наук, член-кореспондент

І. І. Мартинчук, Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України та спеціальних галузей історичної науки

О. В. Отземко, Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України та спеціальних галузей історичної науки

Н. Р. Темірова, Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України та спеціальних галузей історичної науки

К. В. Москальчук, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Україна

аспірантка кафедри всесвітньої історії

V. K. Motuz, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Ukraine

Candidate of Historical Sciences, Senior Lecturer at the Department of Archeology and Special Branches of Historical Science

О. О. Федотова, Навчально-науковий інститут Київського національного університету культури і мистецтв, Україна

доктор історичних наук, старший науковий співробітник, професор

Р. Д. Клим, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна

аспірантка кафедри політології та державного управління

О. М. Вагіна, Запорізький національний університет, Україна

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри політології

Я. Ю. Фатюха, Запорізький національний університет, Україна

студентка І курсу історичного факультету

О. В. Козерод, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень Національної академії наук України, Україна

доктор історичних наук, старший науковий співробітник

Н. Ю. Яценко, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

аспірантка кафедри політології

V. A. Babina, Odessa Polytechnic State University, Ukraine

Candidate of Political Science, Associate Professor at the Department of International Affairs and Law

P. V. Doroshenko, Odessa Polytechnic State University, Ukraine

1st year Student at the Department of International Relations and Law

В. Е. Шедяков

доктор социологических наук, независимый исследователь

М. М. Чаплик, Донецький державний університет управління, Україна

кандидат історичних наук, доцент кафедри соціології управління

О. С. Решетніков, Донецький державний університет управління, Україна

студент магістратури факультету права і публічного управління

З. І. Ібрагімова, Державний університет телекомунікацій, Україна

асистент кафедри економіки підприємств та соціальних технологій

А. І. Кравченко, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтва, Україна

доктор мистецтвознавства, доцент кафедри культурології та інформаційних комунікацій

І. В. Березінець, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Україна

кандидат філософських наук, старший викладач кафедри філософії

А. В. Дяченко, Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри промислового дизайну і комп’ютерних технологій

В. Л. Павлов, Національний університет харчових технологій, Україна

кандидат філософських наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін

М. Ю. Савельєва

доктор філософських наук, професор

Т. Д. Суходуб, Центр гуманітарної освіти Національної академії наук України, Україна

кандидат філософських наук, доцент

В. М. Тімашова, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Україна

доктор політичних наук, доцент, професор кафедри публічного управління та міжнародних відносин

Cover for HISTORY, POLITICAL SCIENCE, PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY: REVOLUTIONARY CHANGES
Published
July 2, 2021