NEW DEVELOPMENT AREAS OF DIGITALIZATION AT THE BEGINNING OF THE THIRD MILLENNIUM

Authors

Authors

О. Д. Величко, Ю. В. Журавський, О. А. Кошлань, А. П. Нікітенко, A. V. Kolesnyk, С. О. Коробченко, А. А. Наконечный, О. Л. Смирнов, О. Л. Налапко, В. Г. Козлов, О. О. Звєрєв, О. Б. Одарущенко, Н. М. Протас, Л. М. Дегтярьова, А. С. Пальоний, К. О. Соколов, О. М. Романов, А. М. Нищук, N. I. Kushnerova, S. А. Lisevych, O. M. Hryshyn, V. O. Petrenko, О. І. Кепко, М. І. Черновол, І. О. Лісовий, А. О. Сулим, О. І. Кепко, М. О. Свірень, О. С. Пушка, О. І. Тесленко, I. A. Getman, S. V. Podlesnij, D. Yu. Mikhieienko, К. М. Сапожников, С. С. Гаценко, А. В. Шишацький, І. В. Золотухіна, В. І. Скриннік, О. С. Гладкова, Б. А. Руденко, D. O. Petrachenko, S. P. Koropchenko, Л. С. Іванова, А. А. Петриковська, С. М. Малимон, Н. В. Трофимович, Є. О. Грабейчук, А. О. Денисова, С. В. Пронь, В. Г. Дженчако, Г. А. Калашник, Н. О. Лужанська, Л. В. Сауляк, І. Г. Лебідь, N. I. Novalska, V. V. Klymenko, O. I. Moskalenko, Л. М. Петров, Ю. М. Петрик, В. А. Нікішин, S. V. Selishchev, В. А. Багінський

International scientific conference «New development areas of digitalization at the beginning of the third millennium» : conference proceedings, December 10–11, 2021. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. 127 pages.

Chapters

Author Biographies
О. Д. Величко, Київський національний торговельно-економічний університет, Україна

асистент кафедри цифрової економіки та аналізу факультету інформаційних технологій

Ю. В. Журавський, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова, Україна

доктор технічних наук, старший науковий співробітник, начальник кафедри електротехніки та електроніки

О. А. Кошлань, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна

доктор філософії, провідний науковий співробітник науково-методичного відділу аналізу та прогнозу освітньої діяльності

А. П. Нікітенко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна

доктор філософії, старший викладач кафедри оперативного мистецтва

A. V. Kolesnyk, Flight Academy of the National Aviation University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Senior Lecturer at the Department of Information Technologies

С. О. Коробченко, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, Україна

кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник

А. А. Наконечный, Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, Украина

кандидат технических наук, доцент кафедры вооружения

О. Л. Смирнов, Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, Украина

кандидат технических наук, доцент кафедры вооружения

О. Л. Налапко, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, Україна

доктор філософії, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії

В. Г. Козлов, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, Україна

кандидат технічних наук, заступник начальника науково-дослідного відділу

О. О. Звєрєв, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, Україна

кандидат технічних наук, доцент, науковий співробітник науково-дослідного відділу

О. Б. Одарущенко, Полтавський державний аграрний університет, Україна

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних систем і технологій

Н. М. Протас, Полтавський державний аграрний університет, Україна

кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри інформаційних систем і технологій

Л. М. Дегтярьова, Полтавський державний аграрний університет, Україна

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних систем і технологій

А. С. Пальоний, Льотна академія Національного авіаційного університету, Україна

кандидат технічних наук, в.о. завідувача кафедри обслуговування повітряного руху

К. О. Соколов, Генеральний штаб Збройних Сил України (J6), Україна

кандидат технічних наук, начальник Центрального управління зв’язку та інформаційних систем

О. М. Романов, Науково-дослідний інститут Міністерства оборони України, Україна

кандидат технічних наук, старший дослідник, заступник начальника з наукової роботи

А. М. Нищук, Науково-дослідний інститут Міністерства оборони України, Україна

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник науково-дослідного відділу

N. I. Kushnerova, Flight Academy of the National Aviation University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Head of the Department of Aeronavigation

S. А. Lisevych, Flight Academy of the National Aviation University, Ukraine

Lecturer of the Department of Aeronavigation

O. M. Hryshyn, National Metallurgical Academy of Ukraine, Ukraine

Doctor of Science, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Theoretical Foundations of Metallurgical Processes

V. O. Petrenko, National Metallurgical Academy of Ukraine, Ukraine

Doctor of Engineering Science, Professor, Professor at the Department of Intellectual Property and Project Management

О. І. Кепко, Уманський національний університет садівництва, Україна

кандидат технічних наук, доцент кафедри прикладної інженерії та охорони праці

М. І. Черновол, Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна

доктор технічних наук, академік Національної академії аграрних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри експлуатації та ремонту машин, почесний ректор, радник ректора ЦНТУ

І. О. Лісовий, Уманський національний університет садівництва, Україна

кандидат технічних наук, доцент кафедри агроінженерії

А. О. Сулим, Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут вагонобудування», Україна

кандидат технічних наук, старший дослідник, заступник директора з наукової роботи

О. І. Кепко, Уманський національний університет садівництва, Україна

кандидат технічних наук, доцент кафедри прикладної інженерії та охорони праці

М. О. Свірень, Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна

доктор технічних наук, професор кафедри сільськогосподарського машинобудування

О. С. Пушка, Уманський національний університет садівництва, Україна

кандидат технічних наук, доцент кафедри агроінженерії

О. І. Тесленко, Інститут загальної енергетики Національної академії наук України, Україна

кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник відділу ефективності енерговикористання та оптимізації енергоспоживання

I. A. Getman, Donbass State Engineering Academy, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at the Department of computer information technologies

S. V. Podlesnij, Donbass State Engineering Academy, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at the Department of fundamentals of machine design

D. Yu. Mikhieienko, Donbass State Engineering Academy, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Senior Lecturer at the Department of computer information technologies

К. М. Сапожников, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна

слухач

С. С. Гаценко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна

кандидат технічних наук, заступник начальника кафедри розвідки

А. В. Шишацький, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, Україна

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник науково-дослідного відділу

І. В. Золотухіна, Державний біотехнологічний університет, Україна

доктор технічних наук, доцент кафедри харчових технологій в ресторанній індустрії

В. І. Скриннік, Державний біотехнологічний університет, Україна

здобувач ступеня доктора філософії

О. С. Гладкова, Державний біотехнологічний університет, Україна

здобувач СВО магістр

Б. А. Руденко, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

студент

D. O. Petrachenko, Institute of Bast Crops of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Senior Research Assistant at the Department of engineering researches

S. P. Koropchenko, Institute of Bast Crops of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Senior Research Assistant, Head of the Department of engineering researches

Л. С. Іванова, Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна

кандидат технічних наук, доцент кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки

А. А. Петриковська, Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України», Україна

викладач будівельних дисциплін, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

С. М. Малимон, Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України», Україна

викладач землевпорядних дисциплін, екології, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Н. В. Трофимович, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Україна

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Член-кореспондент Академії будівництва доцент Кафедри архітектурних конструкцій

Є. О. Грабейчук, Національний авіаційний університет, Україна

студентка

А. О. Денисова, Національний авіаційний університет, Україна

студентка

С. В. Пронь, Національний авіаційний університет, Україна

кандидат технічних наук, доцент кафедри Організації авіаційних робіт та послуг

В. Г. Дженчако, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

кандидат технічних наук, старший викладач кафедри транспортних технологій підприємств

Г. А. Калашник, Льотна академія Національного авіаційного університету, Україна

доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри аеронавігації

Н. О. Лужанська, Національний транспортний університет, Україна

кандидат технічних наук, старший викладач кафедри міжнародних перевезень та митного контролю

Л. В. Сауляк, Національний транспортний університет, Україна

асистент кафедри транспортних систем та безпеки дорожнього руху

І. Г. Лебідь, Національний транспортний університет, Україна

кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри міжнародних перевезень та митного контролю

N. I. Novalska, National Aviation University, Ukraine

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Organization of Aviation Works and Services Department

V. V. Klymenko, National Aviation University, Ukraine

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Organization of Aviation Works and Services Department

O. I. Moskalenko, National Aviation University, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor at the Organization of Aviation Works and Services Department

Л. М. Петров, Військова академія (м. Одеса), Україна

кандидат технічних наук, доцент, викладач кафедри автомобільної техніки

Ю. М. Петрик, Військова академія (м. Одеса), Україна

старший викладач кафедри автомобільної техніки

В. А. Нікішин, Військова академія (м. Одеса), Україна

викладач кафедри автомобільної техніки

S. V. Selishchev, National Aviation University, Ukraine

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Organization of Aviation Works and Services

В. А. Багінський, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Україна

кандидат технічних наук, доцент кафедри тактико-спеціальних дисциплін факультету бойового застосування військ

Cover for NEW DEVELOPMENT AREAS OF DIGITALIZATION AT THE BEGINNING OF THE THIRD MILLENNIUM
Published
January 20, 2022