MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS: International Scientific Conference

Authors

Authors

Наталія Закорчевна, Анатолій Розгон, Юлія Красюк, Юрій Крот, Daria Bilets, Denis Miroshnichenko, Галина Киричек, Микита Щетінін, Архип Кошель, Микола Шпирько, Вікторія Волкова, Тарас Дубов, Валентина Любченко, Владислава Загній, Наталя Зеленянська, Олена Гогулінська, Наталія Подуст, Oksana Nykyforuk, Алла Віцюк, Olena Welchinska, Anna Korol, Olena Welchinska, Mozhgan Hemmati Baniasad, Лариса Кузнецова, Людмила Долженко, Оксана Наконечна, Олег Иваницкий, Світлана Серенко, Дарина Чамахуд, Інна Щербіна, Олег Козерод, Ярослав Мелешко, Олена Подобєд, Олена Ковальчук, Raisa Kuzmenko, Елена Чуйкова, Yevhenii Sosniuk, Наталія Дубовик, Наталія Кирилюк, Олександр Кузняк, Інна Левченко, Tetiana Kostina, Яна Білик, Mariia Dobrushyna, Hanna Zvonko, Валентина Сотникова, Юрій Телець, Оксана Тєлкова, Ольга Мішукова, Тетяна Александрович, Микола Малинка, Лілія Боремчук, Лариса Констанкевич, Мар’яна Радкевич, Світлана Вірста, Тетяна Жалко, Інна Гончарова, Артур Канівець, Валентина Кириченко, Сергій Корнєв, Лілія Кургаєва, Ірина Калиновська, Ірина Небеленчук, Роман Невзоров, Valeriia Necherda, Svitlana Nikiforchuk, Anhelina Hryhorieva, Svitlana Nikiforchuk, Yulia Sivak, Hanna Pankiv, Анжела Сваричевська, Viktoriia Chmel, Inna Akhmad, Тетяна Швалюк, Кристина Яндола, Андрій Бабич, Юрій Котик, Ирина Бондаренко, Лілія Коростельова, Inna Kostadinovich, Галина Алексеєвська, Анастасія Шендерова, Денис Білий, Олена Горлова, Вікторія Козуб, Сергій Козуб, Oksana Kushlyk, Mariya Petryna, Людмила Нечипорук, Олександр Піріашвілі, Елена Бакулич, Евгений Самойленко, Natalya Kovalenko, Oleksandra Vovk

International Scientific Conference Modern Scientific Research: Achievements, Innovations and Development Prospects: Conference Proceedings, October 1-2, 2021. Riga, Latvia: «Baltija Publishing». 236 pages.

Chapters

Author Biographies
Наталія Закорчевна

Навчально-науковий інститут «Економіки та екології природокористування» Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Україна

Анатолій Розгон

Навчально-науковий інститут «Економіки та екології природокористування» Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Україна

Юлія Красюк

Інститут гідробіології Національної академії наук України, Київ

Юрій Крот

Інститут гідробіології Національної академії наук України, Київ

Daria Bilets

National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Ukraine

Denis Miroshnichenko

National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Ukraine

Галина Киричек

Національний університет «Запорізька політехніка», Україна

Микита Щетінін

Національний університет «Запорізька політехніка», Україна

Архип Кошель

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

Микола Шпирько

Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва і архітектури», Україна

Вікторія Волкова

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Україна

Тарас Дубов

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Україна

Валентина Любченко

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Україна

Владислава Загній

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Україна

Наталя Зеленянська

Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова», Україна

Олена Гогулінська

Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова», Україна

Наталія Подуст

Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова», Україна

Oksana Nykyforuk

The National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Алла Віцюк

ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», Україна

Olena Welchinska

Bogomolet’s National Medical University, Ukraine

Anna Korol

Bogomolet’s National Medical University, Ukraine

Olena Welchinska

Bogomolet’s National Medical University, Ukraine

Mozhgan Hemmati Baniasad

Bogomolet’s National Medical University, Ukraine

Лариса Кузнецова

Національний університет фізичного виховання і спорту України, Україна

Людмила Долженко

Національний університет фізичного виховання і спорту України, Україна

Оксана Наконечна

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Україна

Олег Иваницкий

Национальная музыкальная академия имени П.И. Чайковского, Украина

Світлана Серенко

Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової, Україна

Дарина Чамахуд

Національна музична академія України імені П.І. Чайковського, Україна

Інна Щербіна

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна

Олег Козерод

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень Національної академії наук України, Україна

Ярослав Мелешко

Гімназія № 23, м. Кременчук, Україна

Олена Подобєд

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Україна

Олена Ковальчук

Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

Raisa Kuzmenko

National Pedagogical Drahomanov University, Ukraine

Елена Чуйкова

Одесский национальный медицинский университет, Украина

Yevhenii Sosniuk

Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Наталія Дубовик

Державний університет телекомунікацій, Україна

Олександр Кузняк

Київський національний університет культури і мистецтв, Україна

Інна Левченко

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, Україна

Tetiana Kostina

Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Ukraine

Яна Білик

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, Україна

Mariia Dobrushyna

Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine

Hanna Zvonko

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Валентина Сотникова

Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна

Юрій Телець

Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна

Оксана Тєлкова

Запорізький національний університет, Україна

Ольга Мішукова

Запорізький національний університет, Україна

Тетяна Александрович

Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

Микола Малинка

Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

Лілія Боремчук

Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, Україна

Лариса Констанкевич

Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, Україна

Мар’яна Радкевич

Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, Україна

Світлана Вірста

Луцький фаховий педагогічний коледж комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, Україна

Тетяна Жалко

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», Україна

Інна Гончарова

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, Україна

Артур Канівець

Університет Григорія Сковороди в Переяславі, Україна

Валентина Кириченко

Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, Україна

Сергій Корнєв

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Україна

Лілія Кургаєва

Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна

Ірина Калиновська

Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна

Ірина Небеленчук

Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», Україна

Роман Невзоров

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Україна

Valeriia Necherda

Institute of Problems on Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Ukraine

Svitlana Nikiforchuk

V.O. Sukhomlynsky National University, Ukraine

Anhelina Hryhorieva

V.O. Sukhomlynsky National University, Ukraine

Svitlana Nikiforchuk

V.O. Sukhomlynsky National University, Ukraine

Yulia Sivak

V.O. Sukhomlynsky National University, Ukraine

Hanna Pankiv

Izmail State University OF Humanities, Ukraine

Анжела Сваричевська

Інститут Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія», Україна

Viktoriia Chmel

National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Ukraine

Inna Akhmad

National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Ukraine

Тетяна Швалюк

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Україна

Кристина Яндола

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Україна

Андрій Бабич

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Україна

Юрій Котик

Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Ирина Бондаренко

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, Украина

Лілія Коростельова

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, Україна

Inna Kostadinovich

Lawyer

Галина Алексеєвська

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Україна

Анастасія Шендерова

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Україна

Денис Білий

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна

Олена Горлова

Одеський національний економічний університет, Україна

Вікторія Козуб

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна

Сергій Козуб

Харківський науково-дослідний інститут ім. засл. проф. М.С. Бакаріуса, Україна

Oksana Kushlyk

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ukraine

Mariya Petryna

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ukraine

Людмила Нечипорук

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна

Олександр Піріашвілі

Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України», Україна

Елена Бакулич

Национальный транспортный университет, Украина

Евгений Самойленко

Национальный транспортный университет, Украина

Natalya Kovalenko

Kharkiv National Medical University, Ukraine

Oleksandra Vovk

Kharkiv National Medical University, Ukraine

Cover for MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS: International Scientific Conference
Published
October 11, 2021