THE EUROPEAN DEVELOPMENT TRENDS IN JOURNALISM, PR, MEDIA AND COMMUNICATION

Authors

Authors

В. В. Брадов, В. Л. Галацька, Н. Д. Демченко, Т. І. Крехно, Л. О. Петриченко, А. Г. Чала, Н. А. Загоруйко, В. А. Ковпак, О. С. Мельникова-Курганова, Д. В. Теленков, А. О. Червінчук, В. В. Березенко, Р. Р. Керімов, W. W. Hułaj , W. I. Dmytruk, N. W. Hrynokh, М. М. Нетреба, М. О. Соколовська, Н. С. Подоляка, Є. Т. Тимошов, В. М. Дрешпак, І. А. Авраменко, І. В. Лакомська, K. O. Horska, К. С. Бондарчук, С. А. Водолазька, Є. В. Джиджора, Ye. O. Kyіanytsia, В. П. Кубко, Д. О. Татарчук, В. Е. Шедяков, М. Ю. Ковальчук, І. А. Насмінчук, Н. М. Лебідь, Н. В. Романюк, Л. І. Лисенко, А. С. Мадей, О. Г. Макарчук, А. Р. Мончук, В. М. Нікитенко, Н. І. Павлишин, Т. М. Плеханова, Н. С. Рахманіна, Н. М. Фєдотова, С. А. Лук’янченко, T. V. Fisenko, М. Р. Яблонський

International scientific and practical conference «The European development trends in journalism, PR, media and communication» Wloclawek, Republic of Poland, October 30–31, 2020. Wloclawek: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. 133 pages.

Chapters

Author Biographies
В. В. Брадов, Університет державної фіскальної служби України, Україна

кандидат економічних наук, доцент кафедри журналістики, української словесності та культури

В. Л. Галацька, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна, Україна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії мистецтва

Н. Д. Демченко, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Україна

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української лінгвістики, літератури та методики навчання

Т. І. Крехно, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Україна

кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри української лінгвістики, літератури та методики навчання

Л. О. Петриченко, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Україна

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту

А. Г. Чала, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української лінгвістики, літератури та методики навчання

Н. А. Загоруйко, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри журналістики

В. А. Ковпак, Запорізький національний університет, Україна

професор кафедри теорії комунікації, реклами та зв’язків із громадськістю факультету журналістики

О. С. Мельникова-Курганова, Маріупольський державний університет, Україна

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри соціальних комунікацій

Д. В. Теленков, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

аспірант кафедри видавничої справи та редагування

А. О. Червінчук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

старший викладач кафедри журналістики, реклами та медіакомунікацій

В. В. Березенко, Запорізький національний університет, Україна

доктор наук із соціальних комунікацій, професор кафедри теорії комунікації, реклами та зв’язків з громадськістю

Р. Р. Керімов, Запорізький національний університет, Україна

аспірант кафедри теорії комунікації, реклами та зв’язків з громадськістю

W. W. Hułaj , Uniwersytet Narodowy «Politechnika Lwowska», Ukraina

Kierownik katedry informacji międzynarodowej

W. I. Dmytruk, «Oddział wyodrębniony «Filia lwowska Kijowskiego uniwersytetu narodowego kultury i sztuki», Ukraina

Dyrektor

N. W. Hrynokh, «Oddział wyodrębniony «Filia lwowska Kijowskiego uniwersytetu narodowego kultury i sztuki», Ukraina

Zastępca dyrektora ds. edukacyjnych

М. М. Нетреба, Інститут журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, Україна

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри реклами та зв’язків із громадськістю

М. О. Соколовська, Інститут журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, Україна

студентка IV курсу

Н. С. Подоляка, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Україна

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри української літератури, методики її навчання та журналістики

Є. Т. Тимошов, Запорізький національний університет, Україна

аспірант кафедри теорії комунікації, реклами та зв’язків з громадськістю

В. М. Дрешпак, Університет митної справи та фінансів, Україна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри журналістики

І. А. Авраменко, Університет митної справи та фінансів, Україна

асистент кафедри журналістики

І. В. Лакомська, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики, реклами та медіакомунікацій

K. O. Horska, Institute of Journalism of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Uktaine

Doctor of Science in Social Communication, Associate Professor

К. С. Бондарчук, Національний університет «Запорізька політехніка», Україна

доцент кафедри українознавства та загальної мовної підготовки

С. А. Водолазька, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

доктор наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри видавничої справи та редагування

Є. В. Джиджора, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

доктор філологічних наук, доцент кафедри періодичної преси та медіаредагування

Ye. O. Kyіanytsia, Kyiv National University of Trade and Economics, Ukraine

Candidate of Sciences in Social Communications, Associate Professor at the Department of Journalism and Advertising

В. П. Кубко, Одеський національний політехнічний університет, Україна

кандидат філософських наук, доцент кафедри інформаційної діяльності та медіакомунікацій

Д. О. Татарчук, Інститут журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, Україна

студентка ІІІ курсу

В. Е. Шедяков

доктор социологических наук, независимый исследователь

М. Ю. Ковальчук, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна

магістрантка ІІ курсу факультету української філології та журналістики

І. А. Насмінчук, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики

Н. М. Лебідь, Запорізький національний університет, Україна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри видавничої справи та редагування

Н. В. Романюк, Запорізький національний університет, Україна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри видавничої справи та редагування

Л. І. Лисенко, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Україна

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики

А. С. Мадей, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

асистент кафедри періодичної преси

О. Г. Макарчук, Інститут права ,психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», Україна

кандидат історичних наук, доцент кафедри журналістики та засобів масової комунікації

А. Р. Мончук, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

аспірантка факультету журналістики, кафедри зарубіжної преси та інформації

В. М. Нікитенко, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

аспірантка

Н. І. Павлишин, Інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», Україна

асистент кафедри журналістики та засобів масової комунікації

Т. М. Плеханова, Запорізький національний університет, Україна

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри видавничої справи та редагування

Н. С. Рахманіна, Запорізький національний університет, Україна

студентка ІІІ курсу магістратури факультету журналістики

Н. М. Фєдотова, Національний університет харчових технологій, Україна

кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри маркетингу

С. А. Лук’янченко, Національний університет харчових технологій, Україна

здобувачка спеціальності «Журналістика»

T. V. Fisenko, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Ukraine

Candidate of Sciences in Social Communications, Associate professor at the Department of Publishing and Editing

М. Р. Яблонський, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна

кандидат наук з соціальних комунікацій, старший викладач кафедри соціальних комунікацій

Cover for THE EUROPEAN DEVELOPMENT TRENDS IN JOURNALISM, PR, MEDIA AND COMMUNICATION
Published
December 4, 2020