CULTURAL STUDIES AND ART: EUROPEAN DEVELOPMENT DIRECTION

Authors

Authors

В. В. Бодіна-Дячок, Л. В. Танська, Н. В. Барна, З. А. Ходан, O. V. Gosteva, А. P. Ovchinnikova, У. М. Мараєва, А. В. Сакун, Т. І. Кадлубович, Д. С. Черняк, О. С. Кухтій, Л. А. Гнатюк, Т. В. Гусарчук, А. А. Дробиш, О. А. Макогон, О. В. Полєтаєва, Л. Г. Руденко, О. Г. Таранченко, Т. П. Фішер, Д. В. Чамахуд, Л. Ю. Мельничук, І. М. Чехут, А. В. Самохвалова, Х. Я. Петринка, С. О. Салдан, Т. С. Антонова, Ю. О. Грібінєнко, Р. Ю. Кундис, В. О. Лебедь, Л. О. Нємцова, В. Є. Пітеніна, М. В. Стрельцова, С. С. Русаков, О. Н. Таганов, З. А. Чегусова, А. П. Полубок, О. Д. Пилипчук, М. А. Бардік, В. В. Горбачова, А. Л. Дем’янчук, Карім Нажет, Л. О. Кулініч, Ю. В. Майстренко-Вакуленко, В. О. Найденко, Є. А. Пандирєва, Т. В. Павлова, Р. І. Петрук, А. К. Скоромна, Б. І. Бабкіна, О. І. Бабкіна, Е. І. Зайцева, Л. Р. Касьяненко

International scientific and practical conference «Cultural studies and art: European development direction» : conference proceedings, July 16–17, 2021. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2021. 172 pages.

Chapters

Author Biographies
В. В. Бодіна-Дячок, Київська муніципальна академія музики імені Р. М. Глієра, Україна

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії музики

Л. В. Танська, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Україна

старший викладач кафедри туризму, документних та міжкультурних комунікацій

Н. В. Барна, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Україна

доктор філософських наук, професор кафедри туризму, документних та міжкультурних комунікацій

З. А. Ходан, Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка, Україна

пошуковувач кафедри флейти

O. V. Gosteva, International Humanitarian University, Ukraine

Postgraduate student at the Department of Art History and General Humanities

А. P. Ovchinnikova, International Humanitarian University, Ukraine

Doctor of Arts, Professor, Head of the Department of Art history and General Humanitarian Disciplines

У. М. Мараєва, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», Україна

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії

А. В. Сакун, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

доктор філософських наук, доцент кафедри філософії, політології та українознавства

Т. І. Кадлубович, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

кандидат політичних наук, доцент кафедри філософії, політології та українознавства

Д. С. Черняк, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

кандидат соціологічних наук, доцент кафедри філософії, політології та українознавства

О. С. Кухтій, Київський національний університет культури і мистецтв, Україна

аспірант кафедри івент-менеджменту та індустрії дозвілля

Л. А. Гнатюк, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, Україна

кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри історії світової музики і кафедри історії української музики та музичної фольклористики

Т. В. Гусарчук, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, Україна

доктор мистецтвознавства, доцент, професор кафедри історії української музики та музичної фольклористики

А. А. Дробиш, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, Україна

аспірантка кафедри історії української музики та музичної фольклористики

О. А. Макогон, Інститут книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна

молодший науковий співробітник відділу музичних фондів

О. В. Полєтаєва, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, Україна

аспірантка кафедри історії української музики та музичної фольклористики

Л. Г. Руденко, Інститут книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна

кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник відділу музичних фондів

О. Г. Таранченко, Національна музична академії України імені П. І. Чайковського, Україна

кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри історії української музики та музичної фольклористики

Т. П. Фішер, Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка, Україна

пошуковувач кафедри історії музики теоретико-композиторського факультету

Д. В. Чамахуд, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, Україна

магістр кафедри історії української музики та музичної фольклористики

Л. Ю. Мельничук, Харківська державна академія дизайну і мистецтв, Україна

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри теорії і історії мистецтв

І. М. Чехут, Музей-заповідник «Підгорецький замок» Львівської національної галереї мистецтв імені Б. Г. Возницького, Україна

науковий співробітник

А. В. Самохвалова, Рівненський державний гуманітарний університет, Україна

старший викладач кафедри хореографії

Х. Я. Петринка, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

магістрантка ІІ курсу кафедри музикознавства та хорового мистецтва

С. О. Салдан, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музикознавства та хорового мистецтва

Т. С. Антонова, Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової, Україна

магістр музичного мистецтва, здобувач кафедри хорового диригування

Ю. О. Грібінєнко, Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової, Україна

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії музики та музичної етнографії

Р. Ю. Кундис, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри режисури та хореографії

В. О. Лебедь, Дніпропетровська академія музики імені Михайла Глінки, Україна

викладач кафедри оркестрових інструментів

Л. О. Нємцова, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна

кандидат мистецтвознавства, асистент кафедри музики факультету педагогіки, психології та соціальної роботи

В. Є. Пітеніна, Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж мистецтв та дизайну Київського національного університету технології та дизайну», Україна

викладач кафедри мистецтв та дизайну

М. В. Стрельцова, Філія Національного музею «Київська картинна галерея» Мистецький центр «Шоколадний будинок», Україна

старший науковий співробітник

С. С. Русаков, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Україна

кандидат філософських наук, доцент, докторант кафедри культурології та інформаційних комунікацій

О. Н. Таганов, Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Украина

доцент кафедры философии и культурологии

З. А. Чегусова, Інститут мистецтвознавства, фольклористики, етнології імені М. Т. Рильського Національної академії наук України, Україна

кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України, науковий співробітник відділу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтв

А. П. Полубок, Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Украина

доцент кафедры дизайна

О. Д. Пилипчук, Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Украина

кандидат технических наук, доцент кафедры дизайна

М. А. Бардік, Національний заповідник «Києво-Печерська лавра», Україна

кандидат мистецтвознавства, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу історії та археології

В. В. Горбачова, Харківська державна академія дизайну та мистецтв, Україна

аспірант кафедри теорії та історії мистецтв

А. Л. Дем’янчук, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри режисури і хореографії

Карім Нажет, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Україна

аспірантка кафедри теорії та історії мистецтва

Л. О. Кулініч, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Україна

старший викладач кафедри образотворчого мистецтва та дизайну

Ю. В. Майстренко-Вакуленко, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Україна

кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри сценографії та екранних мистецтв

В. О. Найденко, Харківська державна академія дизайну і мистецтв, Україна

аспірантка кафедри теорії і історії мистецтв

Є. А. Пандирєва, Харківська державна академія дизайну і мистецтв, Україна

аспірант кафедри теорії та історії мистецтв

Т. В. Павлова, Харківська державна академія дизайну і мистецтв, Україна

професор, доктор мистецтвознавства, завідувач кафедри візуальних практик

Р. І. Петрук, Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, Україна

заслужений діяч мистецтв України, доцент кафедри монументально-декоративного і сакрального мистецтва

А. К. Скоромна, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Україна

аспірантка кафедри теорії та історії мистецтва

Б. І. Бабкіна, Інститут архітектури та дизайну Національного університету «Львівська політехніка», Україна

бакалавр кафедри дизайну та основ архітектури

О. І. Бабкіна, ІІІ курсу кафедри дизайну та основ архітектури Інститут архітектури та дизайну Національного університету «Львівська політехніка», Україна

студентка ІІІ курсу кафедри дизайну та основ архітектури

Е. І. Зайцева, Ужгородський інститут культури і мистецтв, Україна

заслужений діяч мистецтв України, викладач кафедри мистецьких дисциплін

Л. Р. Касьяненко, Харківська державна Академія дизайну і мистецтв, Україна

студентка ІІІ курсу факультету образотворчого мистецтва

Cover for CULTURAL STUDIES AND ART: EUROPEAN DEVELOPMENT DIRECTION
Published
August 30, 2021